23.12.2020

Yhteistyötä Muistiliiton kanssa

Muistin toimiminen on äärimmäisen tärkeä osa terveyttä ja hyvinvointia. Hyvän muistin omaava ihminen muistaa niin hetki sitten tapahtuneet asiat kuin myös vuosikymmeniä sitten sattuneet tapaukset. Joskus eri muistisairaudet tai tapaturmat saattavat heikentää joko lyhyt- tai pitkäkestoista muistia tai molempia. Tällöin puhutaan kansankielellä muistinmenetyksestä.

Muistiliitto on perustettu muistisairaiden sekä heidän omaisten tueksi. Vuonna 1988 toimintansa aloittanut liitto on pyrkinyt parantamaan muistisairaiden asemaa yhteiskunnassa sekä tukemaan heitä ja heidän läheisiään monilla eri tavoilla. Eräs tukemisen keino onkin tarjota muistisairaalle eri palveluita sekä vaihtoehtoja turvallisen elämän ylläpitämiseksi. 

Suvanto Care – nykyteknologia muistisairaan tukena

Suvanto Care -palvelut mahdollistavat turvallisen elämän ikäihmiselle jopa silloin, kun muisti tai liikuntakyky alkavat heikkenemään. Tarkka, reaaliaikainen seuranta niin kotona kuin kotoa poistuttaessa tuo turvaa — lähipiiri tai hoitohenkilökunta voivat nähdä omilta päätelaitteiltaan muistisairaan kotona asumista sekä liikkumista.

Muistiliitto on ollut Suvanto Caren yhteistyökumppani vuodesta 2018. Yhteistyö tuo taloudellisia etuja muistiliiton jäsenille, sillä heillä on mahdollisuus saada kohtuullinen alennus Suvanto Caren tarjoamista palveluista. Muistiliiton jäsenedut koskevat kaikkia muistiliiton jäseniä ja jäsenetujen lunastamisesta saa tarkempia tietoja paikallisilta muistiyhdistyksiltä

Yhteistyön tavoitteena on saada muistisairaiden läheisille tieto siitä, että nykyteknologiaa apuna käyttäen myös muistisairaat voivat elää itsenäistä ja täyttä elämää jopa yksin asuen — tämä vähentää merkittävästi julkisen terveydenhuollon tarvetta sekä tuettua palveluasumista.

Toimiva yhteistyö on molempien etu 

Muistiliiton suunnittelija sekä asiantuntija Outi Ronkainen on ollut tyytyväinen Suvanto Caren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Sujuva sekä selkeä yhteydenpito on huomioitava seikka yhteistyön toimivuudessa. 

Muistiliiton sekä sen alaisten alueellisten muistiyhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön päämäärä on saavutettu, kun mahdollisimman moni muistisairas voi kokea arvokasta ja turvattua asumista kaikissa elämän eri vaiheissa.

Suvanto Caren palvelut on hyvä ottaa käyttöön muistisairaan kohdalla jo hyvin varhaisessa vaiheessa – tällöin laitteiden käyttö sekä niiden mukana kuljettaminen onnistuu paremmin myös silloin, kun muistisairaus on edennyt mahdollisesti pidemmälle. On hyvä, että jokainen Suvanto Care -palveluiden käyttäjä voi kokea laitteet turvalliseksi osaksi elämäänsä muistin terveydestä riippumatta!