Kenelle Suvanto?

Suvanto Care -palvelut tarjoavat turvallista kotiasumista sekä ulkona liikkumista. Helppokäyttöinen ja huomaamaton seuranta tuo käyttäjälle mahdollisuuden saada nopeasti apua paikalle aina tarvittaessa. Palvelun avulla läheiset, ystävät sekä hoitohenkilökunta saavat tietoa käyttäjän voinnista sekä voivat pitää helposti yhteyttä asukkaaseen.

Suvanto Care -palvelu sopii erinomaisesti vanhusten apuvälineeksi kotiin tukemaan täyspainoista asumista. Se voidaan ottaa myös osaksi liikuntarajoitteisen tai muuten toimintakyvyltään alentuneen henkilön asumisen tukea. Palvelu mahdollistaa itsenäisen asumisen kaikkialla, niin kaupungeissa kuin harvaan asutuilla alueilla.

Vanhusten turvalaitteet kotiin

Suvanto Care -palvelussa pääpaino on huomaamattomassa, mutta tarkassa seurannassa, jossa asukkaan itse ei tarvitse puuttua käytön toimintaan. Tästä syystä Suvanto-palvelu on vaivaton ja miellyttävä myös itse seurattavan kannalta. Laadukkaat ja hoitoon perustuvat turvapalvelut vanhuksille ovat lisääntymässä, sillä kotihoito koetaan miellyttävimmäksi vaihtoehdoksi laitoshoidon sijaan.

Suvanto Care tuo turvaa yksin asuvalle, sillä sen avulla on helppo saada apua, vaikka ei itse osaisikaan sitä pyytää. Suvanto Care -palvelulla hoitosuhde on joustavaa ja se luo tiiviimmän yhteistyön hoitohenkilökunnan sekä asiakkaan lähipiirin kesken.

Monipuolinen Suvanto Care Kotona -palvelu on tarkka turvapalvelu vanhuksille sekä muille toimintarajoitteisille ihmisille. Mukana-palvelu taas puolestaan vapauttaa liikkumisen jopa kodin ulkopuolelle. Tarkat seurantalaitteet oppivat nopeasti tunnistamaan käyttäjänsä askareet, minkä avulla toiminnassa olevat poikkeamat kirjautuvat reaaliajassa Suvanto Care -ohjelmaan.

Vanhusten apuvälineet kotiin sekä hoivan tuottajille

Suvanto Care -palvelu ohjaa hoivan tuottajan tukitoimia asiakkaalle kohdennetummin, sillä se tarjoaa hyvin tietoa asiakkaan hyvinvoinnista. Hoitajilla, kuten esimerkiksi kotipalvelulla on saatavilla selkeä ja kokonaisvaltainen kuva asiakkaan elämäntilanteesta, mikä helpottaa hoitosuhteen syntymistä. Turvapalvelut vanhuksille helpottavat myös hoitajien työtaakkaa merkittävästi.

Hoitajien on helpompi järjestää työpäivän kulku asiakkaiden Suvanto Care -palveluiden lähettämien tietojen pohjalta – nopeasti toimintaa vaativien asiakkaiden luokse osataan mennä ajoissa. Tämä tuottaa hoitajalle enemmän aikaa kohdata jokainen asiakas kiireettömästi ja rauhassa.

Suvanto Care lähentää asiakkaan omaisten sekä hoitajien suhdetta. Kun huolehditaan vanhusten apuvälineet kotiin ja pidetään sujuvasti yhteyttä eri toimijoiden välillä, helpottuu kaikkien osapuolten tilanne. Hoidollisista asioista on aina vaivatonta sopia Suvanto Care -palvelun kautta. 

Julkiselle sektorille Suvanto Care

Suvanto Care edistää tuloksellisen hoitavan tarjoamista myös julkiselle sektorille. Se parantaa hoidon laatua, sillä sen avulla työn priorisointi on tuloksellisempaa. Asiakkaan hoidon todellinen tarve sekä työhön käytetty aika kohtaavat paremmin, mikä tarjoaa kiireettömämpiä asiakaskohtaamisia.

Hoitotyö voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti, sillä asiakaskäyntejä voidaan suunnitella tehdä paremmin tarpeen vaatiessa. Kokonaisuudessaan Suvanto Care palvelee kaikkia osapuolia monipuolisesti, sillä turvallinen kotihoito on meidän jokaisen etu.

Suvanto Care Oy on kotimainen yritys, jonka laitteet ja teknisen ratkaisun ympärille koostuva palvelukokonaisuus on suunniteltu ja tuotettu Suomessa. Myönnetty Avainlippu-käyttöoikeus takaa palvelumme suomalaisuuden.

Suvanto Caren avulla läheiset ja hoitajat saavat reaaliaikaista tietoa seniorin hyvinvoinnista. Näin läheisten ja hoitajien turha huoli häviää, tarpeettomat rutiinikäynnit vähenevät ja apu voidaan ohjata oikeaan aikaan ja tarpeeseen. Säästyvää aikaa voidaan hyödyntää taas kiireettömiin tapaamisiin.

Suvanto Care mahdollistaa sen, että ikääntynyt voi asua tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on tarjota turvallista ja rauhaisaa vanhuutta, joka luo vahvan turvallisuudentunteen niin senioreille kuin omaisillekin. Suvanto Care -palvelukokonaisuus toteutetaan huolellisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ole yhteydessä

Soita meille:
Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta:

Tai laita viestiä alla olevalla

lomakkeella

Olen kiinnostunut: