15.07.2021

Vanhustenhuolto ei jätä yksin – Pärjäänkö vielä kotona?

Vastuu ikääntyneistä on meillä kaikilla. Vanhustenhuollon tulee tähdätä siihen, että jokainen saa toivomansa hoidon ja huolenpidon silloin, kun omat voimavarat ehtyvät. Suomalainen vanhustenhuolto on keskittynyt asuttamaan ikääntyneet mahdollisimman pitkään omassa kodissa, ja usein se on myös ikäihmisen oma tahto. Omaisten ja hoitohenkilökunnan aktiivinen rooli on avainasemassa ikääntyneiden turvallisessa itsenäisyydessä.

Suvanto Care tukee ikääntyneen omaa itsenäisyyttä

Aktiivinen elämä pitää yllä vireyttä ja tukee niin kropan kuin aivojenkin hyvää kuntoa. Joskus aktiivisen elämäntavan esteenä saattaa olla puuttuva turvallisuuden tunne. Mitä tapahtuu, jos vaikka kaadun marjaretkellä? Entä jos lähden lenkille enkä enää osaakaan takaisin? Suvanto Caren Suvanto Mukana -paikannin on omiaan juuri tällaiseen elämäntilanteeseen. Paikantimen takaama nopea yhteys omaisiin tai hoitohenkilökuntaan antaa kaikille osapuolille turvaa sekä mielenrauhaa. Kotiovesta uskaltaa astua ulos, kun tarpeen tullen apu on aina vain napin painalluksen päässä.

Laitteet tai hälyttimet eivät itsessään auta ketään, avunpyynnön taustalla tulee aina olla joku. Voi olla haastavaa ottaa lähipiiriin kuuluvan ikäihmisen kanssa puheeksi hänen oma terveytensä. Ikääntynyt voi kokea että hänen pärjäämisensä kyseenalaistetaan tai omaiset voivat ajatella, että auttava käsi ojennetaan vasta sitten kun sitä pyydetään. Olisi kuitenkin paikallaan hyvissä ajoin miettiä, kuinka suvun varttuneemman väen turvallinen vanhuus taataan. Kuormaa ei pitäisi kasata vain yhden niskaan, mutta jokaisen tulisi myös tietää, mitä heiltä odotetaan.

Vanhustenhuolto yhteiseksi asiaksi – vastuu on meillä jokaisella

Ikääntyneen hoitaminen sujuu yleensä parhaiten silloin, kun tehtävät ja vuorot on jaettu yhteisesti. Esimerkiksi voidaan sopia, että yksi vierailee ikääntyneenä luona ja vastaa hälyytyksiin viikon kerrallaan. Jos osa omaisista asuu kauempana, heille voidaan sopia vuoroja lomakausille. Voiko kaukana asuva omainen viettää osan kesälomastaan ikääntyneen luona tai hakea häntä kotiinsa vierailulle? Vastuunjako on selkeämpi, mutta kuorma toki raskaampi silloin kun ikääntyneestä on huolehtimassa vain yksi. Silloin teknologian rooli avunantajana korostuu entisestään.

Yksin ikäihmisestä huolehtivan kannattaa kääntyä ikääntyneen muiden sukulaisten, naapureiden tai hoitohenkilökunnan puoleen: onko mahdollista että joku ottaa vastuun hälytyksistä tai vierailuista vaikka sinä aikana, kun omainen on töissä tai matkoilla? Avun pyytäminen saattaa ujostuttaa, mutta kysymyksen voi esittää yleisellä tasolla silloin kun tilanne ei vielä ole akuutti: jos minä joskus lähtisin reissuun, niin luuletko sinä voisit katsoa silloin hieman perään? Reaktiosta voi päätellä, kannattaako ihmisen puoleen kääntyä tosipaikan tullen.