11.09.2021

Vanhusten yksinäisyys lievittyy etäyhteydellä

Vanhustyön suurimpia huolen aiheita on vanhusten kokema yksinäisyys. Yksinäisyyden syyt ovat monisäkeisiä: terveysongelmat estävät liikkumisen ulkona, puoliso sekä monet ikätoverit ovat edesmenneitä, omaiset ovat kiireisiä, asuvat muualla ja elävät omia ruuhkavuosiaan. Joskus yksinäisyyden tunteen voi herättää muistisairaus. Vaikka ikääntyneen luona kävisikin vieraita, hän ei itse välttämättä muista sitä ja kokee, ettei tapaa ketään.

Vanhusten yksinäisyys altistaa monille sairauksille

Yksinäisyys on itsesäänkin elämää kuormittava tekijä, mutta tutkimusten mukaan yksinäisyys altistaa myös muille sairauksille, kuten masennukselle tai sydänoireille. Ryhmätapaamiset ja kerhot ovat erinomainen keino koota samanikäisiä yhteen, mutta kaikki eivät tapaamisista nauti ja pysty osallistumaan niihin. Useat kuntien vanhuspalvelut sekä monet ikääntyneiden omaiset ovatkin kokeneet Suvanto Caren Videopuhelut erinomaisena keinona lievittää ikäihmisten yksinäisyyden tunnetta niin hetkinä, kun fyysinen kanssakäyminen ei ole ollut mahdollista. Lue lisää Kaavin tai Pielaveden kunnan kokemuksista!

Suvanto Videopuhelun käyttö sopii erinomaisesti myös muistisairaudesta kärsivälle. Videoyhteys ei vaadi ikääntyneeltä itseltään mitään, vaan yhteys alkaa automaattisesti soittajan avattua linjan. Videopuheluiden tarkoituksena ei ole korvata fyysistä yhteydenpitoa, vaan toimia kontaktien rinnalla yhteydenpitovälineenä. Eniten ikääntynyttä ilahduttaa lasten sekä muiden läheisten tapaaminen. Pelkkä rakkaan näkeminen ja äänen kuuluminen lievittää yksinolon tuomaa kaipuuta. Myös nuoriso on helppo houkutella videoyhteyden päähän, onhan ruudun edessä oleminen heille luontainen tapa olla yhteyksissä toisiin.

Videoyhteys kannustaa myös ”oikeisiin” tapaamisiin!

Jos tapaamiseen on vaikea löytää aikaa, tuo Suvanto Videopuhelu pika-avun vierailun välille. Kuvayhteys tuo puheluun myös oman syvyyden, samalla kun omaiset pysyvät paremmin selvillä ikääntyneen terveydentilasta. Videopuhelun näppärällä yhteydellä puhelun voi soittaa vaikka monta kertaa päivässä ja aina kurkistaa, kuinka ikääntyneellä menee.

Videoyhteys ei korvaa läsnäoloa, mutta voi kannustaa myös tapaamisiin ”oikeassa elämässä”. Jos luonteeltaan arka ikääntynyt pystyy osallistumaan virtuaalisesti järjestettyihin virkistystapaamisiin, madaltaa se kynnystä osallistua ryhmätoimintaan myös paikan päällä. Samoin videoyhteydellä luotu kontakti sukulaisiin tuo ikääntyneen jälleen osaksi arkipäivää ja kannustaa tapaamaan mahdollisuuksien rajoissa myös lähikontaktilla.

Ennen kaikkea videoyhteys lievittää ikävää kaukana asuvien omaisten välillä. Isovanhempien on ihana tavata muualla asuvia lapsia ja lapsenlapsia, sisarusten lapsia sekä muita sukulaisia edes etänä kuvan ja äänen kanssa! Yhdessä sovituista videotreffeistä voi luoda uuden rutiinin: ikääntynyt saa arkeensa uutta, innostavaa odotettavaa kun sunnuntaina kello 12 käynnistyy suora yhteys siskonpojille Ruotsiin! Samalla se sitoo nuoremman polven lähemmäs omia juuria ja tuo eri-ikäiset rikastuttavaksi osaksi omaa elämää.