28.01.2021

Vanhusten kotipalvelu tuottaa parempaa hyvinvointia teknologian avulla

Kotipalvelu on joko kunnan tai yksityisen sektorin järjestämä palvelu, joka mahdollistaa ikäihmisen kotona asumisen hyvinkin pitkään. Erilaiset kotipalvelun tukitoimet edistävät turvallista ja sujuvaa arkea voimien ja toimintakyvyn vähentyessä. Vanhusten kotipalvelun tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä, mikä vähentää merkittävästi laitosasumisen tarvetta.

Vanhusten kotipalvelu on ottanut useissa kunnissa aimo harppauksen eteen päin, kun kotipalvelun tueksi on otettu korkeatasoista teknologiaa. Tämän edistyksellisen palvelun kunnille sekä yksityisille kotipalvelun tarjoajille mahdollistaa Suvanto Care, jonka tavoitteena on tuottaa entistä laadukkaampaa ja turvallisempaa kotona asumista ikäihmisille.

Kotipalvelun tueksi Suvanto Care 

Vanhusten kotipalvelun tarve perustuu asiakkaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Ikäihmisen läheiset sekä vastaava hoitoyksikkö voivat määritellä yhdessä kotipalvelun laajuuden sekä jatkuvuuden. Usein kuitenkin läheisiltä tai hoitohenkilökunnalta saattaa jäädä huomaamatta seikkoja, jotka vaatisivat erilaisia toimia, jotta ikäihmisen kotona asuminen olisi turvallista ja toimivaa.

Suvanto Care vastaa kotipalvelun tarpeisiin. Sen avulla voidaan seurata vanhuksen kotona asumista sekä kodin ulkopuolella liikkumista. Asiakkaan kotiin asennettavat sensorit tallentavat esimerkiksi yön aikaisia liikkumisia, jotka voivat kieliä unettomuudesta tai sairauden aiheuttamista kivuista. Nämä seikat olisivat jääneet hoitohenkilökunnalta huomaamatta, sillä usein ikäihminen ei itse osaa sanoittaa yöllistä levottomuuttaan.

Suvanto Care -palvelu helpottaa merkittävästi kotipalvelun tuottajan työn priorisointia; hoitoa sekä muuta apua voidaan kohdentaa aina tarpeen mukaan. Näin ollen hoitajalle jää enemmän aikaa keskittyä kuhunkin asiakkaaseen kerrallaan. Teknologian käytön suomasta ajankäytön tehostumisesta johtuen kunnat tai yksityiset kotipalvelun tuottajat pystyvät lisäämään asiakasmääriään niin, että hoivan laatu ei siitä kärsi. Palvelun käyttöönotto tuo myös merkittäviä taloudellisia säästöjä kotipalvelun tuottajille. 

Suvanto Care yhdistää läheiset hoitoon mukaan

Suvanto Care -palvelu on myös erinomainen yhteydenpitokanava omaisten sekä hoitohenkilökunnan välillä – palvelu mahdollistaa kotipalvelun tarpeen päivittämisen nopeastikin tarpeen vaatiessa. Helppo yhteydenpito hoitohenkilökunnan sekä läheisten välillä parantaa kotona asuvan vanhuksen avun saantia sekä lisää turvallisuuden tunnetta.

Palvelun avulla voidaan myös vähentää kotipalvelun tarvetta, sillä läheiset voivat olla kiinteämmin mukana ikäihmisen arjessa. Lisäksi kotihoito on tietoinen myös omaisten osallistumisesta hoivaan yhteiskäytössä olevan mobiilin päiväkirjan avulla. Reaaliaikainen tilannekuvan automaattinen havainnointi ja sen seuraaminen sekä helpot video– ja puhelinyhteydet tuovat läheiset kiinteämmin osaksi vanhuksen elämää. Etäyhteyden avulla voi pitää yhteyttä kauempanakin asuvien läheisten kanssa.

Suvanto Caren tarjoama teknologia ei poissulje ihmisläheistä kotipalvelua, vaan edistää kotona asuvan vanhuksen turvallista arkea. Nykyteknologian mahdollistamat edut koetaan käyttäjien keskuudessa tervetulleena helpotuksena alan kiireiseen arkeen. Tyytyväinen ja hyvinvoiva hoitohenkilökunta voi tarjota entistä parempaa hoitoa kotipalvelun asiakkaille!