30.09.2020

Turvapuhelimista 24/7 -tilannekuvaan – omaisen osallistuminen

Ikäihmisten omaiset ovat usein hankalassa tilanteessa; työntäyteinen arki sekä jatkuva huoli ikääntyvästä lähiomaisesta voivat olla todella kuormittava yhdistelmä. Huono omatunto voi vaivata herkästi, jos aika ei riitä kyselemään vointia tai vierailemaan tarpeeksi useasti. Mielessä kaihertaa hankalia kysymyksiä: mitä jos läheiselläni tapahtuu tapaturma, hän ikävöi läheisiään tai hän unohtaa ottaa lääkkeensä?

Läheisen voinnin seuranta on ollut vain vierailevien ja usein vaihtuvienkin kotihoitajien havainnointien sekä omien käyntien varassa. Kokonaiskäsitys läheisen arjesta on saattanut jäädä lähes täysin pimentoon. Usein ikäihmisen turvana on ollut pelkkä turvapuhelin, minkä avulla hän on voinut kutsua apua esimerkiksi kaatumistilanteeseen.

Turvapuhelin ei kerro kaikkea

Valitettavan usein turvapuhelin on kuitenkin oikealla hädän hetkellä osoittautunut kömpelöksi käyttää. Myös erilaiset tietoliikennekatkokset voivat haitata turvapuhelimen käyttöä, jolloin avunpyyntö ei ohjaudukaan oikeaan osoitteeseen. Eikä turvapuhelimella saa yhteyttä muihin, kuin ennalta sovittuun tai määrättyyn tahoon, kuten esimerkiksi kotipalveluun. Tästä syystä omaiset voivat olla täysin tietämättömiä läheisensä voinnista pitkänkin aikaa.

Turvapuhelimen käyttö lisää kyllä vanhuksen turvallisuuden tunnetta, mutta se ei kerro hänen voinnistaan mitään. Se aktivoituu vain käytettäessä, joten esimerkiksi jos vanhus menee nopeasti heikkoon kuntoon, ja on kykenemätön käyttämään turvanappia, hän jää helposti ilman apua.

Suvanto Care tuo turvallisen sekä reaaliaikaisen seurannan, jonka avulla yhteydenpito helpottuu niin arkisissa asioissa kuin ongelmatilanteissakin. Se sisältää toki tutun turvapuhelin -palvelun, mutta lisänä siinnä toimii monitasoinen seurantalaitteisto, jolla hoivahenkilöt sekä omaiset saavat vaivattomasti tietoa ikäihmisen kokonaistilanteesta.

Huolenpitoa sekä seuraa etäyhteyden avulla

Omaisten sekä hoitohenkilökunnan on huomattavasti helpompaa olla mukana ikäihmisen elämässä, kun käytössä on Suvanto Kotona -palvelu. Se oppii nopeasti tunnistamaan käyttäjän arjen rutiinit, joiden pohjalta se luo yhtenäisen toimintamallin, johon se peilaa asiakkaan käyttäytymistä.

Kun Suvanto Kotona -palvelu huomaa merkittävää poikkeamaa rutiineista, se lähettää automaattisesti ilmoituksen valitulle lähipiirille. Tämän toiminnon suhteen Suvanto Care poikkeaa tavallisesta turvapuhelimesta – manuaalista SOS-napin painallusta ei aina tarvita, ja kuitenkin apu voidaan kohdistaa juuri oikeaan aikaan.

Käytössä oleva Suvanto Videopuhelu mahdollistaa helpon yhteydenpidon niin hoitohenkilökuntaan, kuin omaisiinkin. Se luo jo itsessään turvaa, sillä videon kautta välittyy paljon helpommin läheisen vointi sekä tunnetila verrattuna puhelinyhteyteen.

Lähiomainen saa kattavan kuvauksen Suvanto Caren avulla, vaikka asuisi fyysisesti kauempana. Tiedot käyttäjän voinnista tulevat automaattisesti mobiilisovellukseen kaikille, jotka kuuluvat niin sanottuun hoitorinkiin tai lähipiiriin. Sovelluksen avulla on vaivatonta olla mukana turvaamassa esimerkiksi isovanhempien itsenäistä elämää omassa kodissa. He tietävät, etteivät ole yksin, vaan heidän turvallisuudestaan pidetään huolta!