Suvanto Caren palvelut

Kotona asuvan ikäihmisen arki saattaa tuottaa läheisille huolta. Halu tukea kotona asumista saattaa jäädä huolen ja kontrollin alle ja hyväkuntoinenkin vanhempi ohjataan esimerkiksi palvelutaloon asumaan. Ikäihmisen oma toive on yleensä saada asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Eikä ihme, sillä omatoiminen asuminen edistääkin ikäihmisen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Suvanto Care -palvelu tuottaa helpotusta niin asiakkaalle itselleen kuin myös hoivan tuottajalle sekä julkiselle sektorille. Se on edistyksellinen vanhusten turvapalvelu, joka luo turvallisen ympäristön laadukkaalle kotihoidolle.

Turvapalvelut vanhuksille

Suvanto Care -palvelussa pääpaino on huomaamattomassa, mutta tarkassa seurannassa, jossa asukkaan itse ei tarvitse puuttua käytön toimintaan. Tästä syystä Suvanto-palvelu on vaivaton ja miellyttävä myös itse seurattavan kannalta. Laadukkaat ja hoitoon perustuvat turvapalvelut vanhuksille ovat lisääntymässä, sillä kotihoito koetaan miellyttävimmäksi vaihtoehdoksi laitoshoidon sijaan.

Suvanto Care tuo turvaa yksin asuvalle, sillä sen avulla on helppo saada apua, vaikka ei itse osaisikaan sitä pyytää. Suvanto Care -palvelulla hoitosuhde on joustavaa ja se luo tiiviimmän yhteistyön hoitohenkilökunnan sekä asiakkaan lähipiirin kesken.

Monipuolinen Suvanto Care Kotona -palvelu on tarkka turvapalvelu vanhuksille sekä muille toimintarajoitteisille ihmisille. Mukana-palvelu taas puolestaan vapauttaa liikkumisen jopa kodin ulkopuolelle. Tarkat seurantalaitteet oppivat nopeasti tunnistamaan käyttäjänsä askareet, minkä avulla toiminnassa olevat poikkeamat kirjautuvat reaaliajassa Suvanto Care -ohjelmaan.

Suvanto Care hoivan tuottajille

Suvanto Care -palvelu ohjaa hoivan tuottajan tukitoimia asiakkaalle kohdennetummin, sillä se tarjoaa hyvin tietoa asiakkaan hyvinvoinnista. Hoitajilla, kuten esimerkiksi kotipalvelulla on saatavilla selkeä ja kokonaisvaltainen kuva asiakkaan elämäntilanteesta, mikä helpottaa hoitosuhteen syntymistä. Turvapalvelut vanhuksille helpottavat myös hoitajien työtaakkaa merkittävästi.

Hoitajien on helpompi järjestää työpäivän kulku asiakkaiden Suvanto Care -palveluiden lähettämien tietojen pohjalta – nopeasti toimintaa vaativien asiakkaiden luokse osataan mennä ajoissa. Tämä tuottaa hoitajalle enemmän aikaa kohdata jokainen asiakas kiireettömästi ja rauhassa.

Suvanto Care lähentää asiakkaan omaisten sekä hoitajien suhdetta. Hoidollisista asioista on vaivaton sopia Suvanto Care -palvelun kautta. Mitä paremmin yhteistyö omaisten ja hoivaa tuottavan tahon välillä pelaa, sen miellyttävämpää kaikkien osapuolten hoidollinen vastuun jakaminen ja toiminta on.

Julkiselle sektorille Suvanto Care

Suvanto Care edistää tuloksellisen hoitavan tarjoamista myös julkiselle sektorille. Se parantaa hoidon laatua, sillä sen avulla työn priorisointi on tuloksellisempaa. Asiakkaan hoidon todellinen tarve sekä työhön käytetty aika kohtaavat paremmin, mikä tarjoaa kiireettömämpiä asiakaskohtaamisia.

Hoitotyö voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti, sillä asiakaskäyntejä voidaan suunnitella tehdä paremmin tarpeen vaatiessa. Kokonaisuudessaan Suvanto Care palvelee kaikkia osapuolia monipuolisesti, sillä turvallinen kotihoito on meidän jokaisen etu.

Suvanto

Palvelut

Turvakello

Suvanto Turvakello on rannekelloa muistuttava paikantava turvapuhelin. Helposti mukana kulkeva ja huomaamaton laite tuo turvallisuutta ulkoiluun, matkustamiseen ja asumiseen.

Mukana

Paikantava turvapuhelin takaa turvallisuuden niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Hälyttää myös automaattisesti kaatumisesta ja poistumisesta liian kauas kotoa.

Turvapuhelin

Suvanto Turvapuhelin tuo turvaa kaikkialla. Turvapuhelin on helppoa kuljettaa mukana kaikkialle ja sen helppokäyttöisyyden ansiosta yhteydenpito hätätilanteissa onnistuu varmasti.

Älylukko

Suvanto Älylukko poistaa avainten käyttötarpeen. Ulko-oveen asennettavan älylukon ansiosta ovi on avattavissa helposti Suvanto Care -mobiilisovelluksella.

Kotona

Havainnoi arkea ja hälyttää apua automaattisesti havaittuaan poikkeavuutta. Arkea häiritsemättömät havaintoyksiköt turvaavat asumista niin kotona kuin palvelutalossa.

Videopuhelu

Suvanto Videopuhelu mahdollistaa etäyhteydenpidon silloinkin, kun kasvokkain tapaamiseen ei ole mahdollisuutta. Sen avulla on mahdollista lieventää yksin asuvan yksinäisyyttä ja siitä koituvia haasteita.

Ryhmävideo­puhelu

Videopuhelu on turvallinen ja helppo yhteydenpitokanava yksin asuvan vanhuksen, hoitajien sekä lähipiirin kesken.

Mobiilisovellus

Ammattilaisen ja läheisen käytössä oleva helppokäyttöinen sovellus, joka näyttää jatkuvan tilannekuvan ja toimii päiväkirjana sekä hälytysten käsittelyssä.

Päivystys­keskus

Suvanto Päivystyskeskus on valppaana kaiken aikaa! Se tarjoaa nykyaikaisen tavan vastaanottaa ja käsitellä asiakkailta tulevat turvahälytykset.

Lääke­muistuttaja

Muistuttaa lääkkeen ottamisesta oikeaan aikaan automaattisesti. Laite hälyttää, mikäli lääke jää ottamatta, jolloin voidaan avustaa lääkkeen otossa.

Suvanto-esimerkkikohteet Suomessa

Kartta osoittaa, miten laajasti Suvanto Caren palvelut ovat Suomessa levinneet. Tyytyväisiä asiakkaita on siis läpi Suomen!

Lisäksi olemme laajentumassa myös ulkomaille. Joten tulevaisuudessa ikäihmisten hoivapalveluissa voidaan hyödyntää entistä laajemmin Suvanto Caren älykästä ja huomaamatonta teknologiaa sekä palvella kotipalvelun asiakkaita aiempaa paremmin.

Ole yhteydessä

Soita meille:
Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta:

Tai laita viestiä alla olevalla

lomakkeella

Olen kiinnostunut: