Yritys

Suvanto Care Oy​

Hallituskatu 20 A
96100 ROVANIEMI

Soita meille
040 6533 222

Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta
myynti@suvantocare.fi

Laskutusyhteystiedot

Otamme ensisijaisesti vastaan vain verkkolaskuja ja kannustammekin kaikkia yhteistyökumppaneitamme lähettämään laskunsa meille sähköisessä muodossa.

Verkkolaskutus

Operaattori: Netbox Finland Oy 003726044706
OVT-tunnus: 003726543505

Paperi- ja sähköpostilaskut

Mikäli käytössänne ei ole verkkolaskutusta, ottakaa laskutusohjeistuksen vuoksi yhteyttä laskukäsittelyyn laskutus@suvantocare.fi

Suvanto Care henkilöstö

ANTTI
HAUKIPURO

Toimitusjohtaja
antti.haukipuro@suvantocare.fi
0400 502 353
 

OLLI
GÖÖS

Myyntijohtaja
olli.goos@suvantocare.fi
044 5266 940
 

JANNE
VALTONEN

Asiakkuuspäällikkö
janne.valtonen@suvantocare.fi
050 5061 964

 

JUHANI
MYLLYAHO

Palvelupäällikkö
juhani.myllyaho@suvantocare.fi

 

VELI
NEVALAINEN

Asiakasvastaava
veli.nevalainen@suvantocare.fi
 

SAMU
POIKAJÄRVI

Järjestelmäasiantuntija samu.poikajarvi@suvantocare.fi

 

NOORA
KALLOJÄRVI

Ohjelmistokehittäjä noora.kallojarvi@suvantocare.fi

 

LEO
HAUKIPURO

Ohjelmistokehittäjä
leo.haukipuro@suvantocare.fi

 

HELI
NOUSIAINEN

Assistentti
heli.nousiainen@suvantocare.fi

Yritystarina

Suvanto Care on Rovaniemellä vuonna 2014 perustettu turvallisuusyritys. Vuosia kestänyt kehitystyö on pyrkinyt vastaamaan puutteeseen, joka hoiva-alalla on koettu voimakkaasti – palveluratkaisuun, joka kattaa turvallisen ja täysipainoisen asumisen kotona ikäihmisille.

Hyvinvointiteknologiayrityksenä Suvanto Care on ennaltaehkäisemässä myös terveys- ja sosiaalityön ylikuormittumista. Eteenpäin katsovana yrityksenä se varmistaa meille jokaiselle entistä turvallisempaa tulevaisuutta nykyaikaisen teknologian avulla.

Ikäihmisen kotona asumisen tukemiseen on maailmanlaajuisesti kasvava tarve. Pohjoismaiden aikuisväestöstä ikäihmisten osuus on tällä hetkellä 25 %. Tämä määrä nousee yli 40 %:iin jo vuonna 2030 ja 45 %:iin vuonna 2050. Lisäksi 13–21 %:lla Pohjoismaiden aikuisväestöstä on jonkinlainen asumista vaikeuttava vamma.

Innostuneisuus ajaa yrityksen kehittymistä eteenpäin

Suvanto Care on Rovaniemellä vuonna 2014 perustettu turvallisuusyritys. Vuosia kestänyt kehitystyö on pyrkinyt vastaamaan puutteeseen, joka hoiva-alalla on koettu voimakkaasti – palveluratkaisuun, joka kattaa turvallisen ja täysipainoisen asumisen kotona ikäihmisille. Nykyteknologian avulla pystytään moneen, joten miksi sillä ei voisi vahvistaa myös ikäihmisten turvallisuutta kotona?

Yrityksen alullepanija sekä nykyisenä toimitusjohtajana toimii Antti Haukipuro, jonka monipuolinen osaaminen eri teknologian aloilta luo vahvan pohjan kasvavalle yritykselle. Hänen informaatioteknologiaan (FM) painottunut koulutus on ollut edistämässä Suvanto Care -palveluiden modernia otetta vanhusten turvalaitteisiin ja kotona asumiseen.

Yrityksen toinen jokapäiväisessä toiminnassa mukana oleva omistaja Olli Göös toimii myyntijohtajana markkinoinnin parissa. Molemmilla omistajilla on vahva käsitys siitä, mihin suuntaan yrityksen toimintaa on suunnattava – lähemmäs ihmistä ja mahdollisimman helposti toteutettavaksi.

Turvallisuusyritys, joka panostaa vastuullisuuteen sekä kestävyyteen

Suvanto Caren pyrkimys on vastata kasvavaan hoidontarpeeseen kehittämällä niin vahvan pohjan vanhusten turvallisuudelle, että kotihoito nähdään myös julkisella puolella helpoimmaksi ja edullisimmaksi tavaksi huolehtia kasvavasta ikäihmisten joukosta.

Vastuullisuus on yksi Suvanto Caren ajamista arvoista. Se pitää sisällään paljon, sillä vastuulliseen toimintaan kuuluvat niin toisista välittäminen, ympäristöllisistä asioista huolehtiminen sekä yhtiön asioiden edistäminen. Vastuullisuuden takana on vahva halu kehittää yrityksen toimintaa ihmisläheiseksi ja tuottaa tyytyväisiä asiakkaita ympäri maailmaa.

Suvanto Caren toiminnan kestävyys käsittää niin ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen kestävyyden, mikä tarkoittaa, että kaikki toiminta tapahtuu aina näihin seikkoihin pohjautuen. Hyvinvointiteknologiayrityksenä Suvanto Care on ennaltaehkäisemässä myös terveys- ja sosiaalityön ylikuormittumista. Eteenpäin katsovana yrityksenä se varmistaa meille jokaiselle entistä turvallisempaa tulevaisuutta nykyaikaisen teknologian avulla.

Ole yhteydessä

Soita meille:
Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta:

Tai laita viestiä alla olevalla

lomakkeella

Olen kiinnostunut: