12.05.2021

Turvallinen vanhuus ikäihmisten perhehoidossa

Osa kunnista tarjoaa ikääntyville vaihtoehtoiseksi asumismuodoksi perhehoitoa. Ikäihmisten perhehoidossa ikääntynyt otetaan asukkaaksi kotiin joko osa-aikaisesti tai pysyvästi. Ikäihmisten perhehoito sopii ensisijaisesti heille, joilla on vaikeuksia pärjätä täysin omillaan, mutta ei vielä tarvetta laitoshoidolle. Perhehoidossa ikääntynyt otetaan vastaan kodin asukkaaksi, jolla on vapaus omaan elämään turvallisessa, huolehtivassa ympäristössä.

Ei laitokseen, mutta ei kuitenkaan yksin

Ikäihmisten perhehoito on tällä hetkellä vielä marginaalissa, mutta kiinnostus asumismuotoa kohtaan kasvaa koko ajan sekä käyttäjien että palvelun tarjoajien osalta. Perhehoidon voisi ajatella olevan erittäin kiinnostava tulevaisuuden palvelumuoto esimerkiksi maaseudulla ja muuttotappiosta kärsivillä paikkakunnilla, missä työpaikat elävät murroskauttaan samalla kun väestö ikääntyy. Perhehoidon järjestämisestä maksetaan hoitajalle korvaus, mutta siihen satsaaminen tulee kunnille aina edullisemmaksi kuin laitoshoito.

Tällä hetkellä perhehoitoon voidaan kerralla sijoittaa neljä asukasta sellaiselle hoitajalle, jolla itsellään ei ole hoitoalan koulutusta. Perhehoito onnistuu aivan tavallisissa kotioloissa, joissa asukkaille löytyy oma, yksityinen tilansa (oma makuuhuone). Keittiö sekä peseytymistilat voivat olla muun talouden kanssa yhteiset. Esteetön kulku näissä paikoissa sekä sujuva siirtyminen sisään ja ulos ovat arjen kannalta välttämättömiä. Ikäihmisten perhehoito toteutuu samaan tapaan kuin lasten ja nuorten perhehoitokin – perhehoidossa olevalle paikasta tulee oma koti jossa saa elellä tapojensa mukaan muut huomioiden.

Ikäihmisten perhehoito on vaihtoehto kotona asumiselle

Suvanto Care on erinomainen apu perhehoidossa asuvien turvaksi. Perhehoidossa oleva ikäihminen voi liikkua vointinsa mukaan omilla asioillaan myös kodin ulkopuolella. Suvanto Mukana -turvapaikannin tekee ulkona liikkumisen ja omaehtoisen asioinnin huolettomaksi. Yhteys omaisiin lähellä ja kaukana onnistuu vaivattomasti Suvanto Videopuhelun voimin. Suvannon avulla perhehoito tukee omaehtoista ja itse säänneltyä elämää, mutta antaa kuitenkin turvallisuuden tunteen sekä varmuutta niin ikääntyneelle, hoitajalle kuin omaisillekin.

Perhehoidossa ikääntynyt ei tarvitse erillistä ohjelmaa tai päivittäistä, järjestettyä viriketoimintaa vaan tavallinen arki ruoanlaittoineen, ulkoiluineen ja ihmisten kanssa seurusteluineen riittää. Hoitajan ei tarvitse sitoutua hoivatyöhön vuorokauden ympäri vaan perhekotiin muuttavat asukkaat ovat pääsääntöisesti siinä kunnossa, että selviävät yön ilman päivystävää hoitoa. Myös vieraat ja omaiset voivat tulla kyläilemään läheisensä luona perhehoidon tiloihin.

Lyhytaikainen tai osavuorokautinen perhehoito

Joillakin paikkakunnilla on mahdollista osallistua myös osavuorokautiseen perhehoitoon. Osavuorokautisessa hoidossa ikääntynyt pääsee vierailemaan hoidossa kerhotoimintamaisesti päivittäin tai muutamia kertoja viikossa. Osavuorokautisessa perhehoidossa ruokaillaan ja seurustellaan, mutta yöpyminen tapahtuu omassa kodissa. Lyhytaikainen perhehoito taas on tarkoitettu nimensä mukaisesti lyhyemmille ajanjaksoille, kuten sairaalasta kotiutumisen edelle tai omaishoitajan lomien aikaiseksi hoitomuodoksi.