Suvanto Kotona – jotta voit asua huoletta

Suvanto Kotona havainnoi yksityisyyttä kunnioittavalla tavalla ikäihmisen arkea. Sen ansiosta ikääntyvä voi asua turvallisesti omassa kodissaan niin pitkään kuin itse tahtoo. Huomaamattomat, kotiin sijoitetut turvalaitteet pitävät huolen siitä, että poikkeavissa tilanteissa ikäihmisen hoitajat tai lähipiiri saavat tiedon reaaliajassa. 

Täysin automaattisesti, asukkaan arkea häiritsemättä, toimiva järjestelmä oppii asukkaan arkirutiinit ja kerää tietoa niissä tapahtuvista muutoksista. Jatkuvan tiedon perusteella auttajat voivat tehdä päätelmiä asukkaan hyvinvoinnin muutoksista. Merkittävistä arkirutiinien poikkeamista Suvanto Kotona hälyttää automaattisesti, joten apu on nopeasti paikalla.

Turvalaitteet kotiin – miksi hankkia Suvanto Kotona -palvelu?

Kodin turvalaitteet, etenkin vanhusten turvalaitteet ovat kehittyneet viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Ikäihmisten kotona asumista halutaan jatkaa mahdollisimman pitkään voinnin mukaan, niin asukkaan itsensä kuin lähiomaistenkin puolesta. Kotona asumisen on todettu edistävän virkeää elämänasennetta, liikkumista sekä henkistä hyvinvointia. Ikäihmisten kohdalla kodin turvallisuus sekä helppo yhteydenpito läheisiin korostuvat merkittävästi.

Suvanto Caren Kotona -palvelu tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen kotona asumiseen, vaikka asukkaan toimintakyky olisikin laskenut ikääntymisen tai vaikkapa vammautumisen myötä. Helppokäyttöisyytensä ansiosta sen asentaminen ei vaadi kotona erikoistoimenpiteitä, vaan Suvanto Care -palvelu voidaan ottaa käyttöön kaikissa kodin tiloissa helposti ja nopeasti.

Suvanto Caren turvalaitteet tuovat niin itse asukkaalle turvaa, mutta myös helpottavat läheisten sekä mahdollisen hoitohenkilökunnan huolta asukkaan voinnista. Suvanto Care -sovelluksesta pystyy seuraamaan kotona-asumisen sujuvuutta kokoaikaisesti. Ohjelma oppii nopeasti tunnistamaan asukkaan arkirutiinit ja ilmoittaa heti, mikäli kotona kaikki ei suju entiseen tapaan.

Miten Suvanto Kotona -turvalaitteet toimivat?

Etenkin vanhusten turvalaitteissa haasteena on ollut käyttäjälle liian monimutkaiset käyttöohjeet sekä toiminnot. Usein kodin turvalaitteet tai turvapuhelimet ovat jääneet käyttämättä, sillä nykyteknologia on koettu vieraaksi ja vaikeakäyttöiseksi. Suvanto Care -turvapalvelussa on painotettu käyttömukavuuteen sekä huomaamattomaan seurantaan, mikä sopii hyvin myös sellaiselle käyttäjälle, joka ei osaa omatoimisesti käyttää nykyaikaisia laitteita.

Suvanto Kotona -palvelu toimii kodin eri huoneisiin tai laitteisiin asennettavien sensorien avulla. Sensorit rekisteröivät asukkaan eri toimintoja, kuten esimerkiksi ovien availua, uunin tai mikron käyttöä tai sängyssä nukkumista. Ne tallentavat jokaisen käyttökerran yleiseen dataan, mistä ohjelma muodostaa asukkaan yleisen käyttäytymismallin. Tämä kaikki tapahtuu huomaamattomasti, eikä asukkaan tarvitse itse merkitä käyttökertoja mihinkään.

Kotona asuvan turvana voidaan käyttää myös Suvanto Mukana -palvelua, joka kulkee asukkaan mukana kaikkialla kodin ulkopuolella. Yhdessä nämä palvelut muodostavat kiinteän turvaverkon asukkaan ympärille, jonka avulla voidaan tukea ja turvata ikäihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Näin Suvanto Kotona
palvelu toimii

Suvanto Kotona -palvelu

  • Havainnoi – huomaamattomasti henkilön jokapäiväistä arkea
  • Oppii – henkilön rutiinit ja vuorokausirytmin
  • Päättelee – poikkeaako käyttäytyminen normaalista
  • Pitää tietoisena – ajantasaisesti kaikki osapuolet
  • Hälyttää – olennaisista poikkeamista ja avun tarpeista läheisille ja muille auttajille

Katso esittelyvideomme Suvanto Kotona -palvelusta

Suvanto

Palvelut

Turvakello

Suvanto Turvakello on rannekelloa muistuttava paikantava turvapuhelin. Helposti mukana kulkeva ja huomaamaton laite tuo turvallisuutta ulkoiluun, matkustamiseen ja asumiseen.

Mukana

Paikantava turvapuhelin takaa turvallisuuden niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Hälyttää myös automaattisesti kaatumisesta ja poistumisesta liian kauas kotoa.

Turvapuhelin

Suvanto Turvapuhelin tuo turvaa kaikkialla. Turvapuhelin on helppoa kuljettaa mukana kaikkialle ja sen helppokäyttöisyyden ansiosta yhteydenpito hätätilanteissa onnistuu varmasti.

Älylukko

Suvanto Älylukko poistaa avainten käyttötarpeen. Ulko-oveen asennettavan älylukon ansiosta ovi on avattavissa helposti Suvanto Care -mobiilisovelluksella.

Kotona

Havainnoi arkea ja hälyttää apua automaattisesti havaittuaan poikkeavuutta. Arkea häiritsemättömät havaintoyksiköt turvaavat asumista niin kotona kuin palvelutalossa.

Videopuhelu

Suvanto Videopuhelu mahdollistaa etäyhteydenpidon silloinkin, kun kasvokkain tapaamiseen ei ole mahdollisuutta. Sen avulla on mahdollista lieventää yksin asuvan yksinäisyyttä ja siitä koituvia haasteita.

Ryhmävideo­puhelu

Videopuhelu on turvallinen ja helppo yhteydenpitokanava yksin asuvan vanhuksen, hoitajien sekä lähipiirin kesken.

Mobiilisovellus

Ammattilaisen ja läheisen käytössä oleva helppokäyttöinen sovellus, joka näyttää jatkuvan tilannekuvan ja toimii päiväkirjana sekä hälytysten käsittelyssä.

Päivystys­keskus

Suvanto Päivystyskeskus on valppaana kaiken aikaa! Se tarjoaa nykyaikaisen tavan vastaanottaa ja käsitellä asiakkailta tulevat turvahälytykset.

Lääke­muistuttaja

Muistuttaa lääkkeen ottamisesta oikeaan aikaan automaattisesti. Laite hälyttää, mikäli lääke jää ottamatta, jolloin voidaan avustaa lääkkeen otossa.

Ole yhteydessä

Soita meille:
Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta:

Tai laita viestiä alla olevalla

lomakkeella

Olen kiinnostunut: