Suvannon tavoitteena on mahdollistaa turvallinen omassa kodissa asuminen niin pitkään kuin henkilö itse tahtoo.

 

Me teemme työtä sen eteen, että tämä tulee olemaan mahdollista kaikille.

 

Suvanto Hoivan visio, turvallinen ja rauhaisa vanhuus jokaiselle, kumpuaa Lapin luonnosta. Suvanto kuvastaa rauhallisuutta ja huolettomuutta. Haluamme taata jokaiselle kotona yksin asuvalle ja asumiseen tukea tarvitsevalle turvallisuudentunteen säilymisen vahvana.

Suvanto Hoiva on suomalainen – tarkemmin rovaniemeläinen – innovaatio kotihoivan tukemiseen huomaamattomalla ja asukkaan arkea häiritsemättömällä tekniikalla. Laitteet sekä teknisen ratkaisun ympärille rakentuva palvelukokonaisuus on suunniteltu Suomessa. Suvanto havaintolaitteet myös tuotetaan Suomessa, mikä takaa kokonaisuudelle parhaan mahdollisen hallittavuuden ja toimintavarmuuden. Palvelumme suomalaisuuden takaa myös sille myönnetty Avainlippu-käyttöoikeus.

Suvannon oma tuotekehitystiimi ja laaja yhteistyöverkosto mahdollistavat jatkuvan palvelukehityksemme asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Haluamme olla suunnannäyttäjänä toteuttamassa kotihoivaa yhä kasvavien ja monimuotoisempien tarpeiden mukana.

Suvanto® -palvelun taustalla on varsinaisesti vuonna 2012 syvällisemmin alkanut tutkimus- ja kehitystyö. Palvelukehitystä ovat ohjanneet niin Suomessa kuin muualla maailmassa tehdyt tutkimukset kotona asumisen tuen palvelutarpeesta.

Suomalaista osaamista