Målet med Suvanto är att möjliggöra ett tryggt boende i det egna hemmet så länge som personen själv vill.

 

Vi jobbar för att det här ska bli möjligt för alla.

 

Suvanto Omsorgs vision, en trygg och fridfull ålderdom för alla, är framsprungen ur Lapplands
natur. Suvanto, som betyder lugnvatten, återspeglar lugn och bekymmerslöshet. Vi vill säkerställa
att trygghetskänslan hos var och en som bor ensam hemma och som behöver stöd för
hemmaboende förblir stark.

Suvanto Omsorg är en innovation från Finland – närmare bestämt Rovaniemi – som stöder
hemomsorgen med en omärkbar teknik som inte stör den boendes vardag. Apparaterna och
servicehelheten som är uppbyggd kring den tekniska lösningen är designade i Finland. Också
Suvanto observationsinstrument produceras i Finland, vilket garanterar bästa möjliga
hanterbarhet och funktionssäkerhet. Finskheten i vår service garanteras också av den beviljats
rätten att använda Nyckelflaggan.

Suvantos eget produktutvecklingsteam och breda samarbetsnätverk möjliggör vår kontinuerliga
tjänsteutveckling med kundernas behov i åtanke. Vi vill vara en vägvisare för skapande av
hemomsorg som följer med de hela tiden växande och allt mer komplicerade behoven.
Bakgrunden till Suvanto® -tjänsten är forsknings- och utvecklingsarbetet som fick sin egentliga
start år 2012. Tjänsteutvecklingen har styrts av undersökningar som utförts både i Finland och
annanstans i världen om behovet av stödtjänster för hemmaboende.

Suomalaista osaamista