Tjänsten Suvanto® Medföljare skapar trygghet var som helst – hemma och utanför hemmet.

Spårsändaren är behändig att ha med sig och larmar vid behov automatiskt om personen faller
eller går utanför det förutbestämda närområdet. Med hjälp av Medföljar-apparaten kan man kalla
på hjälp genom att trycka på SOS-knappen. Då får hjälparen samtidigt information om platsen som
larmet kommit ifrån. Apparaten kan också användas som högtalartelefon – man kan ringa till den
direkt med telefonen.

Platsen som användaren av Suvanto® Medföljar-tjänsten befinner sig på kan enkelt spåras
antingen på initiativ av hjälparna eller av användaren själv genom positionsbestämning av
knappen.

 

Så här fungerar Suvanto® Medföljaren

 

 

Suvanto® Medföljare-tjänsten larmar i mobilappen

  • Att användaren har tryckt på SOS-knappen
  • Att användaren har fallit
  • Att batteriet i spårsändaren tar slut
  • Att apparaten stängts av
  • Att användaren gått utanför närområdet

 

Se vår presentationsvideo om Medföljare® -tjänsten

 

Här är ett exempel på hur Suvanto Medföljare hjälpte en kund

Kontakta oss via e-post myynti@suvantocare.fi eller per telefon

SUVANTO MUKANA - yksin liikkuvalle Tutustu ›

SUVANTO KOTONA - yksin asuvalle Tutustu ›

Suomalaista osaamista