Suvanto® Omsorg hjälper närstående, omsorgsgivare och den offentliga sektorn att möjliggöra
omsorg av god kvalitet för dem som behöver stöd för att bo hemma.

Suvanto är en servicelösning som ger ett stadigt stöd i omsorgsprocessen baserad på smart
teknologi. Användningen av Suvanto gynnar alla parter.

För att vi ska kunna bekräfta fördelarna
med Suvanto digitalomsorg har vi gjort nya modeller av omsorgsprocesserna med hjälp av
teknologi.

Vi tror att separat teknologi i sig själv inte räcker för att få till stånd effektivitet.
Vår befolkning åldras, det kan vi ingenting åt. Det vi kan göra är att utnyttja teknologin så att de
äldre får bo i sitt eget hem, om de så vill.

Tack vare Suvanto Omsorg

  • kan en äldre person bo tryggt i sitt eget hem både på landet och i stan
  • höjs trygghetskänslan hos äldre personer
  • minskar den anhörigas bekymmer
  • kan omsorgstjänster som erbjuds i hemmet anpassas bättre enligt behov och till rätt tid
  • har skötarna och de närstående alltid den senaste informationen om läget
  • minskar mängden onödiga larm
  • finns hjälp och stöd tillgängligt när det behövs

Genom att kombinera självlärande teknologi med bedömning av hälsotillståndet sparar man in på
kostnader för äldreomsorgen i fråga om serviceboende, hemvård och sjukvård samtidigt som den
boendes välbefinnande förbättras.

Tack vare Suvanto Omsorg är det möjligt för personer som är i behov av specialstöd (såsom äldre,
funktionsnedsatta och personer med minnessjukdom) att bo tryggt hemma på egen hand. Genom
att ge information om avvikelser i den boendes välbefinnande till närstående, skötare och andra
som behöver informationen, kan man reagera snabbt på eventuella sjukdomar genom att förutse
personliga förändringar i hälsotillståndet inom en längre period.

Lägesinformationen hjälper också när man ska komma fram till lösningar t.ex. i frågor som gäller
vårdbehovet. Suvanto Omsorg kan också kombineras med andra apparater såsom vågar,
blodtrycksmätare eller febertermometrar. Informationen från mätapparaterna överförs
automatiskt till Suvanto-systemet vid användning av apparaterna. Suvanto gör det också möjligt
för invånaren att ringa videosamtal till närstående och omsorgsgivare.

SUVANTO MUKANA - yksin liikkuvalle Tutustu ›

SUVANTO KOTONA - yksin asuvalle Tutustu ›

Suomalaista osaamista