Suvanto Videosamtal är ett enkelt, problemfritt och säkert sätt att hålla kontakt

Suvanto Video möjliggör med hjälp av ett videosamtal flexibel kommunikation mellan närstående, hemvården och äldre som bor hemma. Hemmets terminal är ständig i beredskap och dess tydliga användargränssnitt möjliggör också automatisk öppning av en videosamtalsanslutning.

Suvanto Cares enkla videosamtal är ett behändigt och säkert sätt att komma i kontakt om du eller någon närstående är orolig för en äldre persons situation och hantering av vardagen. Att ringa ett videosamtal lindrar saknaden hos en äldre person när det inte erbjuds möjlighet att träffas ansikte mot ansikte.

Kontakta oss så ger vi dig mer information om tjänsten!

Suvanto Video är en tjänst som har lanserats av Suvanto Care, och erbjuder äldre människor som bor ensamma och anhöriga och vårdpersonalen i vårdcirkeln möjligheten att ha nära och säker kontakt. Situationen accentueras ytterligare av att vi och världen befinner oss i ett undantagstillstånd. Personer som är viktiga för oss bor ensamma i sina hem, på serviceboende eller vårdinrättningar, och vi kanske inte har möjlighet att besöka dem.

Suvanto Video är tydligt och enkelt att använda

Tjänsten Suvanto Video tas i bruk genom att en terminal som har Suvanto Video-applikationen och ett SIM-kort förinstallerade levereras till den äldre personens hem. Tabletten placeras på det medföljande bordsstativet, strömsladden ansluts till väggen och surfplattan slås på. Vårdcirkelns medlemmar laddar ner applikationen Suvanto Video till sina smarttelefoner och ringer ett videosamtal till den boende. På detta sätt möjliggörs enkla videosamtal för äldre. 

Videosamtalets bildanslutning kan ställas in så att den automatiskt öppnas efter några ringsignaler, eller också kan den slås på genom att personen trycker på surfplattans gröna symbol av en lur. Tack vare det tydliga användargränssnittet är problemfria nattsamtal också möjliga. Att ringa ett videosamtal är enkelt och parterna kan se varandra på sina egna terminaler. 

Suvanto Video möjliggör videosamtal i realtid mellan flera anhöriga och vårdpersonal som befinner sig på olika platser. Den som ringer har Suvanto Care -applikationen på sin telefon, allt respondenten behöver göra är infinna sig. 

Anhöriga och vårdpersonal kan förutom med mobilapplikationen, om de önskar, också kontakta terminalen via vyn i datorns webbläsare. När videosamtalet avslutas behöver respondenten inte göra någonting När videoterminalen i den boendes hem är i beredskapsläge kan den till exempel visa den boendes fotografier. 

Suvanto Video möjliggör hemvårdens och de närståendes fjärrbesök

I tjänstepaketet Suvanto Care fungerar all teknik som stöder vården på samma plattform, med kontinuerlig elektronisk kommunikation med klientens vårdkedja. På detta sätt kan hemvårdens och de närståendes fjärrbesök och nätverks- och vårdmöten med hjälp av ett videosamtal skötas på distans. 

Med hjälp av tjänsten Suvanto Care Video kan kommunens hembesök enligt nuvarande modell flexibelt skötas som fjärrbesök. I detta fall ersätter videosamtalet till den äldre personen det traditionella hembesöket. Till sin kostnad är ett Suvanto Care fjärrbesök ungefär fem gånger billigare än kommunens hembesök. 

Suvanto Video kan tas i bruk för att stödja vardagen för en äldre person som bor ensam. Suvanto Video erbjuder, kompletterad med tjänsten Suvanto Hemma, en lösning med vars hjälp en äldre persons hälsokontroller enkelt och säkert kan utföras genom fjärrbesök. När man dessutom lägger till Suvanto Medicinpåminnare Suvanto DoseCan kan den äldre personens medicinering och hantering av vardagen hemma stödjas på ett ännu bättre sätt. 

Tjänstepaketet Suvanto Care kan noggrant anpassas enligt klientens behov. Om din närstående behöver stöd för att klara sig hemma eller om du behöver tjänsten Suvanto Video för att hålla kontakten med en äldre person får du gärna kontakta för mer information! 

Så här fungerar tjänsten
Suvanto Video

Kommunikationen mellan de närstående och hemvården

MedSuvanto Video ringer närstående och vårdpersonal enkelt med hjälp av Suvanto Care -applikationen videosamtal till den boendes hem.

  • En videosamtalsterminal som alltid är i beredskap hemma och en mobilapp för närstående och vårdpersonal
  • Videosamtal mellan vårdpersonalen samt de närstående och personen som bor hemma
  • Vårdpersonalens och de närståendes videosamtal möjliggörs via datorns webbläsargränssnitt och mobilapplikationen
  • Det tydliga användargränssnittet i terminalen som levereras hem möjliggör också automatisk öppning av en videosamtalsanslutning och vid behov även problemfria nattsamtal

Suvanto

Tjänster

Hemma

Utöver centralenheten och den elektriska utrustningen omfattar tjänsten Suvanto Hemma olika sensorer som diskret observerar rörelserna i hemmet, öppnandet av dörrar och klientens sömn.

Med

Tjänsten Suvanto Följeslagare erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Medicin­påminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Smart Lås

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Gruppvideo

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen.

Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation på distans, eftersom mätningarna som görs hemma automatiskt överförs till Suvanto Care-applikationen som är i de närståendes och vårdpersonalens användning. Distansmätningen varnar också om det förekommer avvikelser i resultaten.

Dagbok

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp.

Digita Trygghetslarm

Suvanto Digita Trygghetslarm erbjuder trygghet överallt. Trygghetstelefonen är lätt att bära med sig överallt och säkerställer tack vare sin användarvänlighet en fungerande kommunikation i nödsituationer.

Jourcentral

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter.

Kontakta oss

Ring oss:

Du når oss via e-post på adressen:

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

formuläret nedan

Jag är intresserad: