Suvanto Smart Lås – för säker åtkomst

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care. Det elektriska låset förenklar framför allt hemtjänstens arbete, men underlättar också livet för både de närstående och personen som bor i huset. Det fjärrkontrollerade låset är säkert och mycket tryggt – det finns inget sätt för utomstående att komma åt det elektriska låset! Tjänsten Suvanto Smart Lås omfattar både en lösning som lämpar sig för småhus och en för flerbostadshus med dörrtelefon.

Suvanto Smart Lås registrerar användningen av dörren och registrerar automatiskt varje öppning av dörren i tjänsten Suvanto Dagbok. Suvanto Dagbok ger via loggdata möjlighet att bland annat granska den boendes egna rörelser, besök och hemtjänstbesök. Det smarta låset som är installerat på ytterdörren säkerställer också att den boende inte släpper in utomstående.

Suvanto Smart Lås är stilrent och kompakt till storleken. Det kan vid behov enkelt bytas ut från en klient till en annan utan att skada låset och dörren.


Suvanto Smart Lås – en finländsk lösning

Det smarta låset som installeras i dörren är lätt att integrera i Suvanto Cares andra heltäckande tjänster som stödjer äldre personers självständiga liv. Tack vare Suvanto Smart Lås blir det ännu smidigare och säkrare för äldre att bo hemma.

Ibruktagandet av Suvanto Lås kräver inga ändringar till dörrlåset. Traditionella nycklar kan fortfarande användas parallellt med det smarta låset efter att det har aktiverats. Det finns alltså ingen risk för att åtkomsten till bostaden i fortsättningen endast skulle vara möjlig med mobilappen. Suvanto Smart Lås kräver inga andra enheter än själva låset – funktionerna kan med hjälp av applikationen styras med hjälp av användarnas egen smarttelefon. 

Elektriskt lås för hemtjänsten – inga fler problem med nycklar

Det smarta låset innebär en positiv upplevelse och underlättar hemtjänstens vardag! Vårdarna lägger inte längre tid på att byta nycklar mellan morgonpassen och kvällsskiften eller vice versa, och det finns ingen anledning att bära med sig en tung nyckelring. Detta ökar till exempel också betydligt arbetssäkerheten för vårdare som rör sig ensamma sent på kvällen.

Det elektriska låset erbjuder också smidighet i en nödsituation. Om en boende faller och larmar om hjälp med sin säkerhetstelefon behöver vårdaren inte först ta sig till ett kontor för att hämta hemnyckeln till personen som larmat, utan kan ta sig direkt till platsen för att erbjuda hjälp. Det är också lätt för närstående att besöka de äldre, eftersom de inte behöver beställa extranycklar, än mindre bära dem med sig. Tack vare det elektriska låset är passagen smidig även om den boende inte längre själv kan öppna dörren.

Suvanto

Tjänster

Hemma

Utöver centralenheten och den elektriska utrustningen omfattar tjänsten Suvanto Hemma olika sensorer som diskret observerar rörelserna i hemmet, öppnandet av dörrar och klientens sömn.

Med

Tjänsten Suvanto Följeslagare erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Medicin­påminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Smart Lås

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Gruppvideo

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen.

Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation på distans, eftersom mätningarna som görs hemma automatiskt överförs till Suvanto Care-applikationen som är i de närståendes och vårdpersonalens användning. Distansmätningen varnar också om det förekommer avvikelser i resultaten.

Dagbok

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp.

Digita Trygghetslarm

Suvanto Digita Trygghetslarm erbjuder trygghet överallt. Trygghetstelefonen är lätt att bära med sig överallt och säkerställer tack vare sin användarvänlighet en fungerande kommunikation i nödsituationer.

Jourcentral

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter.

Kontakta oss

Ring oss:

040 6533 222

Du når oss via e-post på adressen:

myynti@suvantocare.fi
Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av
formuläret nedan

Jag är intresserad: