Suvanto Digita Trygghetslarm – trygghet nära till hands

Med Suvanto Digita Trygghetslarm kallar du snabbt på hjälp. Digita Trygghetslarm är mycket användarvänlig och säker! Det lilla larmet som ingår i säkerhetstelefonen bärs alltid antingen runt halsen eller handleden. Det är helt vatten- och dammtätt, så larmet kan vara på plats även när man duschar. Suvanto Digita Trygghetslarm är perfekt för äldre eller sjuka och erbjuder trygghet varje dag. 

Ett fungerande och rikt liv är allas rättighet. Det är möjligt när man slipper oroa sig för tillräcklig grundsäkerhet. Inte ens en så kallad mobiltelefon för äldre är lika tillgänglig som en säkerhetstelefon som är fäst runt handleden. Suvanto Digita Trygghetslarm ser till att hjälpen fås med ett enda knapp-tryck, precis när den behövs. Vetskapen om detta uppmuntrar till självständighet och rörelse, vilket förbättrar vitaliteten och livslusten. Den ger också den äldres närstående sinnesro.

En säkerhetstelefon fäst vid handleden – larmet kan rädda liv

När en äldre person faller kan hen kanske inte längre ta sig upp på egen hand. Seniortelefonen kan ha lämnats i ett annat rum och faran är att ingen upptäcker det inträffade på flera dagar. Om man till exempel faller i duschen, kan man på bara en kort stund bli nedkyld och utsatt för livsfara. Med hjälp av Suvanto Digita Trygghetslarm som fästs runt handleden når informationen om situationen vårdpersonalen eller närstående på bara ett ögonblick, och hjälpen finns snabbt på plats.

En lättanvänd lösning för seniorer – en telefon som ger trygghet 

Suvanto Digita Trygghetslarm är mycket lätt att använda och har en hörbar intern högtalare. Telefonen är batterisäkrad och har en batteritid på upp till 12 dagar. Enheten larmar automatiskt vårdpersonalen via Suvanto Care-systemet när den går över till batteridrift. Batteriet i armbandslarmet / hängsmycket räcker upp till fem år.

I avlägsna områden eller på sommarstugan kan en telefon som fungerar dåligt på grund av nätverket orsaka bekymmer. En äldres närstående och vårdare bör dock vid behov snabbt kunna kontaktas. Suvanto Digita Trygghetslarm kan vid behov även använda en operatörsoberoende anslutning, och söker alltid automatiskt den starkaste mobilnätssignalen.

Suvanto Digita Trygghetslarm – mer än en vanlig telefon för äldre!

Följande tillbehör kan beställas till Suvanto Digita Trygghetslarm:   
  • Armbandslarm som detekterar fall och automatiskt utlöser ett larm.  
  • Dörrlarm som direkt larmar när dörren öppnas.
  • Rökvarnare som omedelbart förmedlar ett larm till vårdare och närstående.

Suvanto

Tjänster

Hemma

Utöver centralenheten och den elektriska utrustningen omfattar tjänsten Suvanto Hemma olika sensorer som diskret observerar rörelserna i hemmet, öppnandet av dörrar och klientens sömn.

Med

Tjänsten Suvanto Följeslagare erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Medicin­påminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Smart Lås

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Gruppvideo

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen.

Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation på distans, eftersom mätningarna som görs hemma automatiskt överförs till Suvanto Care-applikationen som är i de närståendes och vårdpersonalens användning. Distansmätningen varnar också om det förekommer avvikelser i resultaten.

Dagbok

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp.

Digita Trygghetslarm

Suvanto Digita Trygghetslarm erbjuder trygghet överallt. Trygghetstelefonen är lätt att bära med sig överallt och säkerställer tack vare sin användarvänlighet en fungerande kommunikation i nödsituationer.

Jourcentral

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter.

Kontakta oss

Ring oss:

040 6533 222

Du når oss via e-post på adressen:

myynti@suvantocare.fi
Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av
formuläret nedan

Jag är intresserad: