Suvanto Medicinpåminnare stöder den äldres vardag

Suvanto Cares Medicinpåminnare DoseCan erbjuder lättnad och regelbundenhet för den äldres vardag! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Medicinpåminnare utlöser ett larm i anhörigas och vårdpersonalens telefon- och kontrollvyer om en läkemedelsdos som har glömts bort.

Suvanto Care stöder äldre med att klara sig hemma i den egna vardagen. Suvanto Care säkerhetsanordningar för hemmet säkerställer att den äldre personen rör sig, sover, äter och tar sina mediciner som önskat. Medicinpåminnare tillför den äldres liv regelbundenhet.

Medicinpåminnare DoseCan är en enhet som är helt integrerad i Suvanto Cares systemplattform och som automatiskt påminner sin användare att ta sina mediciner vid rätt tidpunkt. Detta ger de anhöriga sinnesfrid och stöder särskilt äldre som bor ensamma i deras dagliga liv.

Behöver någon av dina närstående hjälp med sin medicinering? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur Suvanto Medicinpåminnare och Suvanto Cares andra tjänster kan främja och tillföra trygghet till en äldre persons dagliga liv.

Medicinpåminnare fungerar både hemma och utanför hemmet

Suvanto Medicinpåminnare hjälper hälso- och sjukvårdspersonalen på vårdinrättningar, servicehem och inom hemvården att se till att läkemedlen tas vid rätt tidpunkt. Detta utan att försämra tjänsten och utan äventyrande av den äldres personens livskvalitet.

Läkemedlen kan redan på apoteket doseras i färdiga dospåsar, enligt recept, och vårdpersonalen kan enkelt placera påsrullen med läkemedel i medicinpåminnare. Den äldre personen tar enkelt medicinen ur påsen genom ett lätt tryck på läkemedelsbehållarens plastknapp. Därefter bekräftar hen att medicinen har tagits genom att trycka på enhetens OK-knapp.

Medicinpåminnare och de erforderliga doserna av läkemedlet kan också behändigt tas med när man lämnar hemmet. När användaren återvänder hem lägger hen tillbaka läkemedelspåminnelsen i läkemedelsbehållaren och ansluter enheten till elnätet. Därefter är Suvanto Medicinpåminnare redo att påminna om följande medicin.

Medicinpåminnare-applikationen erbjuder statusinformation i realtid och trygghet för alla parter

Medicinpåminnare som är integrerad i tjänsteplattformen Suvanto Care larmar den anhörigas eller vårdpersonalens smartphone-applikation om läkemedlet inte har tagits vid rätt tidpunkt. Vårdpersonalen som larmas skrider till åtgärder och informationen om detta går automatiskt till de andra mottagarna. Vårdpersonalen ringer upp den äldre personen och påminner dem om att ta medicinen. Vårdpersonalen bekräftar därefter att larmet har åtgärdats.

Informationen om incidenten och meddelandet som vårdpersonalen dokumenterar i applikationen lagras i Suvanto Care-systemet i klientens egna data. Medicinpåminnare-applikationen förser de olika parterna med viktig information och vid behov även den behandlande läkaren för planeringen av behandling och medicinering.

Suvanto Care erbjuder ett nytt och innovativt sätt att hjälpa äldre personer att komma ihåg att ta sina mediciner. Medicinpåminnare DoseCan, Medicinpåminnare-applikationen och övriga Suvanto Care säkerhetsanordningar för hemmet kommunicerar trådlöst med varandra och bildar ett sömlöst system som på inget sätt gör intrång i den äldres vardag.

Suvanto Care-tjänstehelheten är mycket mångsidig och kan anpassas och skalas upp helt efter användarens behov. Vill även du få tillgång till Suvanto Cares tjänster?

Så här fungerar tjänsten
Suvanto Läkemedelspåminnelse

Medicinpåminnare DoseCan

Medicinpåminnare DoseCan är en läkemedelspåminnelse som är helt integrerad i Suvanto Cares tjänsteplattform, och som automatiskt påminner användaren om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Systemet larmar också om man har glömt att ta sin medicin. Hanteringen av medicineringsschemat sker via ett lättanvänt webbläsargränssnitt.

  • Påminner om att ta medicinen enligt medicineringsschemat
  • Utlöser ett larm i den anhörigas och vårdpersonalens telefon- och kontrollvyer om en läkemedelsdos som har glömts.

Suvanto

Tjänster

Medicinpåminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Med

Tjänsten Suvanto Med erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Kontakta oss

Ring oss:

Du når oss via e-post på adressen:

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

formuläret nedan

Jag är intresserad: