Suvanto Hemma – Så du kan bo bekymmersfritt

Suvanto Hemma följer en äldre persons vardag på ett sätt som respekterar hens integritet. Tack vare tjänsten kan en äldre person tryggt bo i sitt eget hem så länge hen själv önskar. Diskreta säkerhetsanordningar som placeras ut i hemmet garanterar att den äldre personens vårdpersonal och närmaste krets i avvikande situationer informeras i realtid.

Det helt automatiserade systemet lär sig, utan att göra intrång på den boendes dagliga liv, hens dagliga rutiner och samlar information om avvikelser. Baserat på den kontinuerliga informationen kan hjälpare dra slutsatser om förändringar i den boendes välbefinnande. Suvanto Hemma utlöser automatiskt ett larm vid betydande avvikelser från vardagens rutiner, vilket innebär att hjälpen snabbt är på plats.

Hemsäkerhetsanordningar – varför skaffa tjänsten Suvanto Hemma?

Hemsäkerhetsanordningar, och särskilt säkerhetsanordningar för äldre, har utvecklats betydligt under de senaste åren. Det är både för den boende själv och hens nära anhöriga önskvärt att den äldre får fortsätta bo hemma så länge som möjligt. Att bo hemma har visat sig främja en mer positiv livssyn, rörlighet och mentalt välbefinnande. För äldre personer understryks hemmets trygghet och att på ett enkelt sätt kunna ha kontakt med de närstående.

Suvanto Cares tjänst Hemma erbjuder en möjlighet att tryggt bo hemma, även om den boendes funktionsförmåga på grund av åldrande eller till exempel funktionshinder skulle ha minskat. På grund av dess användarvänlighet kräver installationen av tjänsten inga speciella åtgärder i hemmet, utan Suvanto Care-tjänsten kan lätt och snabbt tas i bruk i hemmets samtliga utrymmen.

Suvanto Cares säkerhetsanordningar medför trygghet för den boende själv, men lindrar också oron över den boendes välbefinnande hos närstående och möjlig vårdpersonal. Suvanto Care-appen möjliggör kontinuerlig observation av hur det fungerar att bo hemma på heltid. Programmet lär sig snabbt att identifiera den boendes dagliga sysslor och utlöser automatiskt ett larm vid betydande avvikelser från vardagens rutiner.

Hur fungerar tjänsten Suvanto Care Hemma?

Utmaningen har särskilt vad gäller äldre personers säkerhetsanordningar varit alltför komplexa bruksanvisningar och funktioner. Ofta har hemmets säkerhetsanordningar eller trygghetstelefoner lämnats oanvända, eftersom den moderna tekniken har uppfattats som främmande och svåranvänd. Suvanto Cares trygghetstjänst fokuserar på användarkomfort och diskret observation, och lämpar sig därför också för användare som inte på egen hand kan använda sig av modern utrustning.

Tjänsten Suvanto Hemma fungerar med hjälp av sensorer som är installerade i hemmets olika rum eller apparater. Sensorerna registrerar den boendes olika aktiviteter, såsom till exempel öppnandet av dörrar, användningen av ugnen eller mikrovågsugnen eller sömnen. Sensorerna lagrar varje användningstillfälle i allmänna data, på basen av vilka programmet skapar den boendes allmänna beteendemönster. Allt detta sker omärkligt, och den boende behöver inte anteckna användningstillfällena någonstans.

Tjänsten Suvanto Med, som följer med den boende överallt utanför hemmet, kan också användas som säkerhet för dem som bor hemma. Tillsammans skapar tjänsterna ett fast skyddsnät runt den boende, med vars hjälp man kan stöda och trygga den äldre personens boende hemma så länge som möjligt.

Så här fungerar tjänsten
Suvanto Hemma

Tjänsten Suvanto Hemma

  • Observerar – diskret en persons dagliga liv
  • Lär sig – en persons rutiner och dygnsrytm
  • Gör en bedömning – om beteendet är avvikande
  • Informerar – håller samtliga parter uppdaterade
  • Larmar – vid betydande avvikelser och behov av hjälp av närstående och andra hjälpare

Se vår presentationsvideo om tjänsten Suvanto Hemma

Suvanto

Tjänster

Hemma

Utöver centralenheten och den elektriska utrustningen omfattar tjänsten Suvanto Hemma olika sensorer som diskret observerar rörelserna i hemmet, öppnandet av dörrar och klientens sömn.

Med

Tjänsten Suvanto Följeslagare erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Medicin­påminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Smart Lås

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Gruppvideo

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen.

Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation på distans, eftersom mätningarna som görs hemma automatiskt överförs till Suvanto Care-applikationen som är i de närståendes och vårdpersonalens användning. Distansmätningen varnar också om det förekommer avvikelser i resultaten.

Dagbok

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp.

Digita Trygghetslarm

Suvanto Digita Trygghetslarm erbjuder trygghet överallt. Trygghetstelefonen är lätt att bära med sig överallt och säkerställer tack vare sin användarvänlighet en fungerande kommunikation i nödsituationer.

Jourcentral

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter.

Kontakta oss

Ring oss:

Du når oss via e-post på adressen:

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

ormuläret nedan

Jag är intresserad: