Att röra sig tryggt utanför hemmet

Lokaliseraren som behändigt följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området. Med hjälp av den medföljande enheten kan man kalla på hjälp genom att trycka på SOS-knappen, vilket samtidigt förser hjälparen med information om den plats begäran om hjälp skickas ifrån Enheten kan också användas som högtalartelefon – man kan ringa upp den direkt från en telefon.

Tjänsten Suvanto Med gör det möjligt för personer vars funktionsförmåga har försämrats på grund av ålder eller annan orsak att röra sig tryggt och idka utomhusaktiviteter. Med hjälp av tjänsten kan exempelvis äldre bättre bibehålla sin rörelse- och funktionsförmåga, eftersom den trygghet som Suvanto Med medför inspirerar dem till att också röra sig utanför hemmet. Med-enheten är mer funktionell och mångsidig jämfört med ett traditionellt trygghetsarmband.

Trygghetsarmband eller Suvanto Med?

Trygghetsarmbandet för äldre har länge varit ett populärt hjälpmedel för att stödja äldre som bor ensamma. Det har använts både vid självständigt och subventionerat boende. Nackdelen med de flesta trygghetsarmband är att de endast fungerar inomhus, på ett kort avstånd från mottagaren, vilket resulterar i att de har inte erbjuder trygghet utanför hemmet.

Användningen av ett trygghetsarmband har också upplevts som besvärligt, till exempel hos patienter med ensidig förlamning, eftersom armbandet kräver funktionalitet i båda händerna. Suvanto Följeslagare är ett hängsmycke som hängs runt halsen, så den är också lätt att manövrera med en hand.

Tjänsten Suvanto Med fungerar överallt, såväl hemma, utomhus som på längre resor. Dess funktion är baserad på en GPS-signal, så övervakningen av rörelser fungerar överallt i realtid. Lokaliseraren visar rörelserna på kartan, så att en närstående eller vårdpersonalen enkelt kan följa var användaren rör sig. När användaren är i behov av hjälp får hjälparen noggrann information om användarens plats.

Suvanto Med möjliggör snabb hjälp då den behövs

Den lättanvända Följeslagare är den bästa hjälpen för en äldre person som rör sig ensam. Användningen kräver inte mångsidiga färdigheter, utan har gjorts så tydlig och bekväm som möjligt. I en nödsituation kan den stora SOS-knappen tryckas in även med en svagare hand, för att snabbt tillkalla hjälp.

Följeslagare-enheten informerar samtliga fördefinierade personer om användaren använder sig av SOS-larmet. På så sätt säkerställer man att användarens begäran om hjälp besvaras så snart som möjligt. Alla som har blivit larmade kommer också att informeras om vem av de larmade rycker ut för att hjälpa personen. Kommunikationen och data överförs via mobilapplikationen, så kommunikationen är enkel och snabb.

Vad ingår i tjänsten Suvanto Med?

Tjänsten Suvanto Med fungerar som en säkerhetsanordning alla dagar, oavsett om användaren rör sig hemma eller utanför hemmet. Följeslagare-enhetens känsliga sensorer registrerar till exempel om användarens faller omkull eller lämnar ett förbestämt område.

Tjänsten Följeslagare fungerar också som telefonanslutning, så att man vid behov enkelt kan kontakta användaren. Den kan även användas för att hålla kontakten med den närstående under dagliga utomhusaktiviteter eller butiksbesök. Tjänsten Följeslagare ökar friheten och erbjuder trygghet överallt!

Så här fungerar tjänsten
Suvanto Följeslagare

Tjänsten Suvanto Med

Tjänsten Suvanto Med
larmar mobilapplikationen

  • vid tryck på SOS-knappen
  • vid observation av fall
  • då lokaliserarens batteri håller på tömmas
  • då lokaliseraren stängs av
  • då man lämnar närområdet

Se vår presentationsvideo om tjänsten Suvanto Hemma

Suvanto

Tjänster

Hemma

Utöver centralenheten och den elektriska utrustningen omfattar tjänsten Suvanto Hemma olika sensorer som diskret observerar rörelserna i hemmet, öppnandet av dörrar och klientens sömn.

Med

Tjänsten Suvanto Följeslagare erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Medicin­påminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Smart Lås

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Gruppvideo

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen.

Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation på distans, eftersom mätningarna som görs hemma automatiskt överförs till Suvanto Care-applikationen som är i de närståendes och vårdpersonalens användning. Distansmätningen varnar också om det förekommer avvikelser i resultaten.

Dagbok

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp.

Digita Trygghetslarm

Suvanto Digita Trygghetslarm erbjuder trygghet överallt. Trygghetstelefonen är lätt att bära med sig överallt och säkerställer tack vare sin användarvänlighet en fungerande kommunikation i nödsituationer.

Jourcentral

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter.

Kontakta oss

Ring oss:

Du når oss via e-post på adressen:

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

formuläret nedan

Jag är intresserad: