Suvanto Dagbok – enkel kommunikation med de närstående ingår alltid!

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp. Dagboken registrerar systemets varningar, mätresultat, platsdata, SOS-larm och schemalagda meddelanden. En digital dagbok är ett bekvämt sätt att se till att alla funktioner är uppdaterade.

När flera ansvarar för en äldre persons välmående är det viktigt att alla har aktuell information om situationen för den som vårdas. Dagboken sänker tröskeln för att rapportera både mindre och större incidenter. Den skingrar också osäkerheten gällande uppföljningen av den som vårdas eller de åtgärder som vidtas. I applikationen kan man bekvämt kontrollera om den som vårdas har fått sin medicin eller om blodsockret har varit förhöjt. Närstående kan också registrera sina iakttagelser – hur personen mår, humör, önskemål och hälsningar.


Suvanto Dagbok – en applikation för dator, surfplatta och telefon

I mobilapplikationen kan man via dagboken skicka meddelanden till videoterminalen, om klienten även använder sig av Suvanto Video. I detta fall får personen via videoanslutningen omedelbart veta om något behöver åtgärdas eller kommas ihåg gällande den som vårdas. Meddelandena kan också användas för att registrera sådant man nyligen har diskuterat – på så sätt kan man till exempel ta upp välbekanta ämnen med en person med minnesstörning.

Meddelanden förmedlas med hjälp av Suvanto Dagbok omedelbart till vårdpersonalen och man behöver inte gissa sig till kontaktuppgifterna till rätt vårdare på tjänsteleverantörens webbplats. Det är enkelt att kontrollera det som har registrerats på ens egen enhet vid önskad tidpunkt. När Suvanto Dagbok är ansluten till andra Suvanto Care-tjänster uppdateras händelserna automatiskt utan att man aktivt behöver registrera informationen. Dagboken som alltid är tillgänglig fungerar i realtid med en webbläsare eller sin egen applikation.

Både närstående och vårdare har nytta av Suvanto Dagbok!

Suvanto Dagbok-meddelanden kan också schemaläggas och obesvarade meddelanden kan generera larm i vårdkedjan. Noteringarna sparas i applikationen i kronologisk ordning. De är lätta att bläddra i och kommentera efter behov. Kommunikationen kan involvera flera personer, varvid hela ansvaret inte läggs på endast en närståendes axlar.

Dagboksfunktionen ingår automatiskt i alla Suvanto Care-tjänster. Suvanto Dagbok kan även erhållas som en separat tjänst för utbyte av meddelanden mellan närstående och vårdpersonal. En förmån som uppskattas av både närstående och yrkesmänniskor – dagboken tjänar alla sina användare.

Suvanto

Tjänster

Hemma

Utöver centralenheten och den elektriska utrustningen omfattar tjänsten Suvanto Hemma olika sensorer som diskret observerar rörelserna i hemmet, öppnandet av dörrar och klientens sömn.

Med

Tjänsten Suvanto Följeslagare erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Medicin­påminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Smart Lås

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Gruppvideo

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen.

Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation på distans, eftersom mätningarna som görs hemma automatiskt överförs till Suvanto Care-applikationen som är i de närståendes och vårdpersonalens användning. Distansmätningen varnar också om det förekommer avvikelser i resultaten.

Dagbok

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp.

Digita Trygghetslarm

Suvanto Digita Trygghetslarm erbjuder trygghet överallt. Trygghetstelefonen är lätt att bära med sig överallt och säkerställer tack vare sin användarvänlighet en fungerande kommunikation i nödsituationer.

Jourcentral

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter.

Kontakta oss

Ring oss:
040 6533 2223

Du når oss via e-post på adressen:

myynti@suvantocare.fi
Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av
formuläret nedan

Jag är intresserad: