Suvanto Jourcentral – trygghet i hemmet

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter. Tjänsten kan förutom från traditionella säkerhetstelefoner i sin centralvy ta emot larm från andra källor såsom tjänsterna Suvanto Med, Suvanto Säkerhetsklocka, Suvanto Hemma eller till och med Suvanto Medicinpåminnare.

När klienten utlöser ett larm kan jourhavande vårdare eller annan ansvarig snabbt ta reda på orsaken genom att ringa Suvanto Säkerhetstelefon eller öppna vyn via Suvanto Video. Klienten kan vid behov också lokaliseras med hjälp av enheten Suvanto Med eller genom att använda observationsdata från tjänsten Suvanto Hemma. Jourhavaren kan erbjuda akut hjälp till den som larmar eller vid behov registrera händelsen som ett uppföljningslarm, till exempel för hemtjänsten.

Larmcentralen uppmärksammar flera klienter samtidigt

Med hjälp av tjänsten Suvanto Jourcentral kan ett stort antal hemtjänstklienter betjänas heltäckande och individuellt. Jourhavaren kan vid larmsituationer i larmövervakningsvyn se anvisningarna för varje klient och agera därefter. På så sätt kan jourhavaren bättre förutse precis rätt sorts hjälp på rätt plats.

Vid behov kan jourhavaren även kontrollera att till exempel ett uppföljningslarm till hemtjänsten enligt överenskommelse har kvitterats som hanterat. Detta minskar risken för kommunikationsavbrott och säkerställer korrekt uppföljning av alla klienter på lika villkor.

Plattformen Suvanto Jourcentral förbättrar kvaliteten på vårdarbetet och gör arbetet ännu smidigare när samtliga parter är bättre medvetna om orsakerna till hjälpbehovet, brådskan och behovet av ytterligare åtgärder.

Lägesinformationen hjälper till vid utvecklingen av tjänsten

Tjänsten erbjuder möjligheten att på klientspecifik basis definiera vilka larm från varje klient som ska visas i Centralens larmövervakningsvy. Den larmhanteringsinformation som registreras i systemet är synlig för samtliga parter, så att till exempel hemtjänsten informeras om larmen och deras orsaker. På så sätt kan vården förbättras och informationen utnyttjas vid planeringen av den framtida vården och bedömningen av vårdbehovet. Detta sparar arbetsresurser: genom att identifiera de problem som orsakar larm från varje klient är det möjligt att åtgärda orsakerna till behovet av assistans redan innan nya situationer uppstår.

Suvanto Jourcentral som heltäckande tjänstepaket

Suvanto Jourcentral kan också tillhandahållas som en heltäckande köptjänst, där Suvanto Cares partner tillhandahåller hantering av säkerhetstelefonlarm 24 timmar om dygnet, alla dagar på året. Larmen tas snabbt emot och uppföljningen rapporteras smidigt till den vårdande enheten. Tjänsten tillhandahålls av professionell och språkkunnig personal med utbildning inom vården. Larmcentralen som ingår i tjänsten är certifierad av Finanssiala.

Suvanto

Tjänster

Hemma

Utöver centralenheten och den elektriska utrustningen omfattar tjänsten Suvanto Hemma olika sensorer som diskret observerar rörelserna i hemmet, öppnandet av dörrar och klientens sömn.

Med

Tjänsten Suvanto Följeslagare erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Medicin­påminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Smart Lås

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Gruppvideo

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen.

Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation på distans, eftersom mätningarna som görs hemma automatiskt överförs till Suvanto Care-applikationen som är i de närståendes och vårdpersonalens användning. Distansmätningen varnar också om det förekommer avvikelser i resultaten.

Dagbok

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp.

Digita Trygghetslarm

Suvanto Digita Trygghetslarm erbjuder trygghet överallt. Trygghetstelefonen är lätt att bära med sig överallt och säkerställer tack vare sin användarvänlighet en fungerande kommunikation i nödsituationer.

Jourcentral

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter.

Kontakta oss

Ring oss:

040 6533 222

Du når oss via e-post på adressen:

myynti@suvantocare.fi
Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av
formuläret nedan

Jag är intresserad: