KUNDSUPPORT

Kontakta vår kundsupportom ni behöver stöd i samband med användningen av våra tjänster.

KUNDSUPPORTENS KONTAKTUPPGIFTER

tuki@suvantocare.fi
040 6577 343

Du kan också skicka ett krypterat e-postmeddelande till supporten via den
här länken.

Stödtjänsterna för de som bor hemma kan ge upphov till en mängd olika frågor relaterade till funktion, säkerhet eller kostnader. Nedan hittar du de vanligaste frågorna och våra svar.

Suvanto Med

Trygghetstelefonen som ingår i Suvanto Med använder GPS-satelliter för lokalisering. Satelliterna är inte nödvändigtvis tillgängliga inomhus. För i några minuter ut enheten till en plats med öppen sikt mot himlen. Försök därefter utlösa ett SOS-larm eller på nytt lokalisera enheten i applikationen.

Livslängden för Suvanto Med-lokaliserarens batteri är normalt 1–2 veckor. Observera dock att batteriet laddas ur mycket snabbare när enheten är i aktiv användning.

Batteriet förbrukas snabbare till exempel om man ringer till lokaliseraren, om den ofta används, eller om man har tagit i bruk larmet för när området lämnas. Vi rekommenderar att enhetens batteri laddas med några dagars mellanrum, men senast så snart den meddelar att batteriet är lågt.

Suvanto Hemma

Suvanto Hemma-systemets enheter kan enkelt installeras utan verktyg. Detekteringsenheterna fästs på de önskade platserna med hjälp av självhäftande fastsättning. Genom att följa instruktionerna lyckas installationen lätt på ungefär en halv timme av så gott som vilken som helst funktionsduglig person. Om man önskar kan installationstjänsten också beställas av oss.

Ibruktagandet av Suvanto Hemma-systemet kräver inga el- eller byggnadsarbeten i hemmet. Det enda kravet är ett standarduttag till vilket Suvantos centralenhet kan anslutas. Tack vare detta lämpar sig Suvanto Care-systemet för alla typer av bostäder.

Suvanto Cares smarttelefon-applikation

Antalet användare av Suvanto Care-applikationen är inte begränsat och alla användare ingår i tjänstens pris. Nära anhöriga och vårdpersonal kan senare läggas till eller ändras efter behov.

Suvanto Care förmedlar alltid larmen till alla användare av smarttelefon-applikationen i vårdkedjan. Systemet vidarebefordrar informationen till alla parter så snart någon av dem tar larmet till behandling från applikationen. När larmet har behandlats kan applikationsanvändaren lämna ett meddelande till de andra i vårdkedjan i applikationens synliga dagbok. Larmstatus och meddelanden vidarebefordras omedelbart automatiskt även till andra parter.

Suvanto Care-applikationen kan installeras på alla Android- och iPhone-telefoner och surfplattor. Du kan installera applikationen från App Store eller Google Play.

Från och med Android version 8 ändras det applikationsspecifika aviseringsljudet i programmets kanalinställningar.

I Android version 7 och tidigare ändras Suvanto Care-aviseringsljudet i applikationsinställningarna.

Övriga frågor

Det kan du. Med Suvanto Cares smarttelefon-applikation får du en kontinuerlig situationsbild av din närståendes vardag. När en avvikelse observeras varnar systemet alla användare av smarttelefon-applikationen, oavsett plats.

Kontakta oss

Ring oss:

e-postadress:

skicka ett meddelande

lomakkeella

Jag är intresserad: