Distansvård inom den offentliga hemvården

Äldre personer vill bo i sina hem så länge som möjligt. Suvanto Cares hemvård på distans gör det möjligt för äldre att tryggt bo hemma och för den offentliga sektorn att tillhandahålla effektiv vård. Distansvården bidrar också effektivt till att minska behovet av institutionsvård.

Samtidigt som de anhöriga känner oro över hur en äldre person klarar sig på egen hand i sitt dagliga liv, upplever även de äldre en växande rädsla för ensamhet och känslor av otrygghet och oro över den egna hälsan. Suvanto Cares hemvård på distans minskar trycket på behovet av tjänster inom institutionsvården.

Suvanto Care vill gå i spetsen och skapa trygghet och förutsättningar för ett tryggt boende hemma för äldre. Suvanto Cares säkerhetsanordningar för hemmet möjliggör framgångsrik hemvård på distans på ett diskret, tryggt sätt och vid rätt tidpunkt.

Suvanto Care vill bidra till att ordna effektiv vård inom den offentliga sektorn. Detta innebär också ett minskat behov av tjänster inom institutionsvården, bättre förutsägbarhet vad gäller vårdkostnader och mätning av effektiviteten. Suvanto Care samarbetar med flera av branschens största finländska vårdföretag. Kontakta oss för att utarbeta en lösning där hemvården på distans ökar trygghetskänslan hos alla parter och effektiverar vården till en helt ny nivå.

Hemvård på distans stöder tillgängligheten till effektiv vård

Suvanto Care vill med sin innovation hjälpa till att organisera trygg vård för vår växande äldre befolkning. Suvanto Cares lösning förser hela vårdkedjan med information om situationen i realtid. Övervakningen av en äldre persons vardag sker dygnet runt och planeringen av vården styrs alltid av aktuell information. I problemsituationer erbjuds snabb vård och omedelbar hjälp. De äldres livskvalitet förbättras och socialiteten och aktiviteten ökar.

Hemvården på distans förbättrar tryggheten i att bo hemma och den välbekanta miljön främjar den äldres minneshälsa. Därmed blir behovet av tjänster inom institutionsvården lättare att hantera och de totala kostnaderna för äldreomsorgen mer förutsägbara. Tack vare att vården erbjuds vid rätt tidpunkt minskar också kostnaderna inom specialsjukvården.

Suvanto Care stöder effektivt tillgängligheten till effektiv vård inom den offentliga sektorn. I den nuvarande modellen är den genomsnittliga kostnaden för ett hembesök i en kommun 50 euro per besök. Beloppet är fem gånger högre än den modell som stöds av Suvanto Care, där distansbesöket sköts via telefon eller video.

Med Suvanto Care är äldreomsorgens totala vårdkostnader mer förutsägbara

I den nuvarande modellen schemaläggs de klientspecifika vårdbesöken till 2–3 gånger om dagen, i vilket fall klientens situationsbild endast fås på plats under själva besöket. I hemvården på distans hanteras besöken på distans och de fysiska besöken behovsbaserat, dock med samma antal dagliga besök. Därmed har vårdpersonalen och den anhöriga en kontinuerlig situationsbild av den äldre personens situation.

Modellen som stöds av Suvanto Care, med en dagsrytm med två hembesök, är en tredjedel förmånligare än den nuvarande modellen, och med en rytm med tre hembesök ett mer än hälften förmånligare alternativ. Om den äldre personen behöver stöd med att klara av sin vardag i hemmet på egen hand, kan tjänsten tillhandahållas med hjälp av Suvanto Hemma, Läkemedelspåminnelsen DoseCan och Suvanto Videosamtal. Tjänsterna Läkemedelspåminnelse och Suvanto Videsamtal är tillräckliga för att stödja den äldres medicinering.

Suvanto Cares ”teknologisedel” för anhöriga är den mest prisvärda modellen för klienten. Teknologin stöder boendet hemma och de anhöriga bär huvudansvaret. De kontinuerliga situationsbilderna och varningarna förmedlas till de anhöriga och hemvården ansvarar för bedömningsbesöken. Modellen som stöds av Suvanto Care uppskattas vara ett tio gånger förmånligare alternativ än den nuvarande kommunala hemvårdsmodellen.

Suvanto Cares teknologisedelmodell kan också tillämpas på ett sådant sätt att de anhöriga stöder kommunens hemvård och hemvården ansvarar för de dagliga besöken på distans. Det här alternativet är fem gånger förmånligare än den nuvarande modellen som erbjuds av kommunerna, där den äldre personen normalt är klient hos den kommunala hemvården.

Suvanto Care vill stödja både privat och offentlig hemvård. Hemvård på distans är framtidens lösning för en trygg och effektiv vård av vår växande äldre befolkning. Med hjälp av Suvanto Care är den totala vårdkostnaden för äldre lättare förutsägbar. Vi har redan ett stort antal kunder inom den offentliga sektorn i hela Finland. Vill även du ta del av Suvanto Cares möjligheter och ansluta dig till vår grupp av nöjda kunder?

Önskar du följande fördelar som möjliggörs av Suvanto?

organisering
organisering av effektiv vård
bättre förutsägbarhet för vårdkostnader
minskning av behovet av institutionsvård
möjliggör ett tryggt
boende hemma
mätning
av effektiviteten

Suvanto

Tjänster

Hemma

Utöver centralenheten och den elektriska utrustningen omfattar tjänsten Suvanto Hemma olika sensorer som diskret observerar rörelserna i hemmet, öppnandet av dörrar och klientens sömn.

Med

Tjänsten Suvanto Följeslagare erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Medicin­påminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Smart Lås

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Gruppvideo

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen.

Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation på distans, eftersom mätningarna som görs hemma automatiskt överförs till Suvanto Care-applikationen som är i de närståendes och vårdpersonalens användning. Distansmätningen varnar också om det förekommer avvikelser i resultaten.

Dagbok

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp.

Digita Trygghetslarm

Suvanto Digita Trygghetslarm erbjuder trygghet överallt. Trygghetstelefonen är lätt att bära med sig överallt och säkerställer tack vare sin användarvänlighet en fungerande kommunikation i nödsituationer.

Jourcentral

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter.

Kontakta oss

Ring oss:

Du når oss via e-post på adressen:

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

formuläret nedan

Jag är intresserad: