Företag

Suvanto Care Oy​

Hallituskatu 20 A
96100 ROVANIEMI

Ring oss
+358 40 6533 222

Du kan nå oss via e-post på
myynti@suvantocare.fi

Kontaktuppgifter för fakturering

Vi accepterar i första hand endast nätfakturor och uppmuntrar alla våra partner att skicka oss sina fakturor i elektronisk form.

Nätfakturering

Operatör: Netbox Finland Oy 003726044706
EDI-kod: 003726543505

Pappers- och e-postfakturor

Om ni inte har nätfakturering ber vi er vänligen kontakta vår fakturahantering för faktureringsinstruktionerlaskutus@suvantocare.fi

Suvanto Care personal

ANTTI
HAUKIPURO

VD
antti.haukipuro@suvantocare.fi
+358 400 502 353

OLLI
GÖÖS

Försäljningschef
olli.goos@suvantocare.fi
+358 44 5266 940

SAMU
POIKAJÄRVI

Systemspecialist
samu.poikajarvi@suvantocare.fi

JUHANI
MYLLYAHO

Servicehanteraren
juhani.myllyaho@suvantocare.fi

JANNE
VALTONEN

Kontoadministratör
janne.valtonen@suvantocare.fi
+358 50 5061 964

Företagshistoria

Suvanto Care är ett trygghetsföretag vars huvudprioritet är att stärka tryggheten hos äldre som bor hemma, både i städer och på glesbygden. Värden baserade på ansvarstagande verksamhet utgör företagets hörnstenar, med vilkas hjälp företaget kan tillhandahålla tjänster av hög kvalitet som underlättar vardagen för olika användargrupper, både privata och offentliga.

Trygghet är ett av människans grundläggande behov, i vars skydd hen kan växa och utvecklas till en balanserad individ. För att stärka känslan av trygghet i olika åldrar krävs ofta olika medel eller verktyg. Olika trygghetsföretag erbjuder trygghetsförbättrande produkter som kan hjälpa till att eliminera känslor av otrygghet både hemma och på annat håll.

Det finns ett växande behov världen över för att stödja äldre som bor hemma. De äldre utgör för närvarande 25 % av den vuxna befolkningen i de nordiska länderna. Det här antalet kommer att stiga till över 40 % redan år 2030 och till 45 % år 2050. Dessutom har 13–21% av den vuxna befolkningen i de nordiska länderna någon form av funktionshinder som försvårar boendet.

Entusiasmen driver företagets utveckling framåt

Suvanto Care är ett trygghetsföretag grundat i Rovaniemi år 2014. Det mångåriga utvecklingsarbetet har strävat till att ta itu med en brist som har upplevts starkt inom vårdsektorn – en tjänstelösning som täcker ett tryggt och fullvärdigt boende hemma för äldre. Dagens teknologi förmår mycket, så varför skulle den inte också kunna stärka de äldres trygghet i hemmen?

Som företagets grundare och nuvarande VD fungerar Antti Haukipuro, vars mångsidiga kompetens inom olika teknologiområden skapar en stark grund för det växande företaget. Hans utbildning med fokus på informationsteknik (FM) har främjat de moderna metoder med vars hjälp Suvanto Care erbjuder trygghetsanordningar för äldre personers boende hemma.

Företagets andra ägare,Olli Göös arbetar som försäljningschef inom marknadsföring. Båda ägarna har en stark förståelse för i vilken riktning företagets verksamhet ska riktas – närmare människan och så lätt genomförbart som möjligt.

Ett trygghetsföretag som investerar i ansvarstagande och hållbarhet

Suvanto Care har som mål är att svara på det växande vårdbehovet genom att utveckla en så gedigen grund för de äldres trygghet att hemvården också på den offentliga sidan ses som det enklaste och förmånligaste sättet att ta hand om ett växande antal äldre.

Ansvarstagande är en av de värden Suvanto Care driver. Det innebär en hel del, eftersom ansvarstagande verksamhet inkluderar att bry sig om andra, hantera miljöfrågor och främja företagets angelägenheter. Bakom ansvarstagandet finns en stark önskan om att utveckla företagets verksamhet till en människonära verksamhet och få nöjda kunder runtom i världen.

Hållbarheten i Suvanto Cares verksamhet inkluderar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, vilket innebär att all verksamhet alltid baseras på dessa faktorer. Som företag inom välfärdsteknologin är Suvanto Care också med och förebygger överbelastningen av social- och hälsovården. Som framåtblickande företag säkerställer det med hjälp av modern teknologi en tryggare framtid för var och en av oss.

Kontakta oss

Ring oss:

Du når oss via e-post på adressen:

myynti@suvantocare.fi

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

formuläret nedan

Jag är intresserad: