Hemsäkerhetsanordningar för privatpersoner

Suvanto Care erbjuder innovativa hemsäkerhetsanordningar för äldre som bor ensamma. Suvanto Care erbjuder trygghet för den som bor ensam och stöder hemvården med diskret teknik, så att hjälpen ständigt är tillgänglig vid rätt tidpunkt.

I motsats till den traditionella tjänsteleverantörsmodellen kan en äldre person flexibelt få hjälp, inte enbart av vårdpersonal, utan också av en närstående, vän eller volontär. Med tjänsten Suvanto Care kan vårdansvaret smidigt och enkelt fördelas på alla önskade parter.

Suvanto Cares hemsäkerhetsanordningar skapar trygga levnadsförhållanden för äldre

Åldern medför olika problem relaterade till rörlighet, funktionsförmåga och sjukdom. Närstående upplever en ständig oro för hur äldre personer klarar sig hemma på egen hand, självständigt i vardagen och långt ifrån sina närstående. Suvanto Cares hemssäkerhetsanordning och tjänstepaket skapar trygga levnadsförhållanden för äldre och deras anhöriga.

Suvanto Care vill öppet agera som expertröst och skapare av trygghet, så om du är orolig över hur en äldre person klarar sig på egen hand i vardagen får du gärna kontakta oss! Tillsammans kan vi kartlägga ett lämpligt tjänstepaket och nödvändiga säkerhetsanordningar för hemmet. På detta sätt förbättras den äldres livskvalitet, rädslan för ensamhet försvinner och känslan av trygghet ökar hos samtliga. Att bo i en välbekant miljö är också känt för att främja minneshälsan.

Suvanto Care implementerar nödvändiga säkerhetsanordningar för hemmet

Genom att skaffa Suvanto Cares hemsäkerhetsanordning informeras de närstående och vårdpersonalen kontinuerligt om den äldres välbefinnande. Vårdplaneringen styrs alltid av aktuell information. Om något avvikande inträffar i det dagliga livet hos en äldre person som bor ensam eller självständigt rör sig utanför hemmet, får hjälparna uppdaterad information och kan rikta hjälpen vid rätt tidpunkt. Den insparade tiden kan användas för avslappnade möten med senioren.

Suvantos tjänstepaket och hemsäkerhetsanordningar för äldre implementeras alltid noggrant enligt klientens behov. Suvanto Cares hemsäkerhetsanordningar är idealiska för användning såväl med samarbetspartner såsom leverantörer av hemvård och rehabilitering som direkt av privata seniorer i behov av tjänster.

Suvanto Cares trådlösa hemsäkerhetsanordningar är lätta att implementera i så gott som alla typer av objekt. De personliga säkerhetsanordningarna har teknik som gör att systemet i ett senare skede kan skalas upp. Detta gör det möjligt att skräddarsy och skala upp Suvanto Cares tjänstepaket efter användarnas behov. Den trådlösa implementeringen av systemet möjliggör också enkel återanvändning av anordningen, vilket innebär att klienten också erbjuds möjligheten till en kortare avtalsperiod.

Hemsäkerhetsanordningarna observerar den äldre personens hälsotillstånd och förhindrar allvarliga olyckor

Suvanto Cares hemsäkerhetsanordningar fungerar helt diskret och övervakar automatiskt den äldres aktiviteter och förändringar i aktivitetsnivåer över tid. Hemsäkerhetsanordningarna lär sig de äldres rutiner och dygnsrytm och upptäcker avvikande beteendemönster, som att man lämnar hemmet vid en onormal tid eller brist på sömn eller föda.

Genom att observera beteendet är det möjligt att identifiera och ta itu med förändringar i den äldres hälsotillstånd i tid och förhindra uppkomsten av allvarligare olyckor. Suvanto Care hemsäkerhetsanordningar har en falldetekteringsfunktion, med vars hjälp man kan lösa problemet som huvudsakligen är relaterat till att bo ensam, då vanligtvis majoriteten av fallolyckorna förblir oobserverade eller inte observeras i tid.

Suvanto Care önskar agera ansvarsfull partner i enlighet med sina värderingar och erbjuda lugn och trygghet under ålderdomen. Suvanto Care vill stödja både privat och offentlig hemvård. Vi tar ansvar för såväl människor, företaget som miljön, och vill hålla våra löften. Suvanto Care arbetar ansvarsfullt och respekterar principerna för hållbar utveckling. I vår verksamhet omfattar hållbarheten såväl ekologisk, ekonomisk som social hållbarhet.

Önskar du följande fördelar som möjliggörs av Suvanto?

Trygghet för den som bor ensam
som bor ensam
Hjälp vid rätt tidpunkt
Avslappnade möten
Kontinuerlig tillgång
till hjälp
Behändigt och diskret
utnyttjande
av teknologi

Suvanto

Tjänster

Hemma

Utöver centralenheten och den elektriska utrustningen omfattar tjänsten Suvanto Hemma olika sensorer som diskret observerar rörelserna i hemmet, öppnandet av dörrar och klientens sömn.

Med

Tjänsten Suvanto Följeslagare erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Medicin­påminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Smart Lås

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Gruppvideo

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen.

Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation på distans, eftersom mätningarna som görs hemma automatiskt överförs till Suvanto Care-applikationen som är i de närståendes och vårdpersonalens användning. Distansmätningen varnar också om det förekommer avvikelser i resultaten.

Dagbok

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp.

Digita Trygghetslarm

Suvanto Digita Trygghetslarm erbjuder trygghet överallt. Trygghetstelefonen är lätt att bära med sig överallt och säkerställer tack vare sin användarvänlighet en fungerande kommunikation i nödsituationer.

Jourcentral

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter.

Kontakta oss

Ring oss:

Du når oss via e-post på adressen:

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

formuläret nedan

Jag är intresserad: