Ett gruppvideo för samman de viktigaste personerna

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen. Tjänsten Suvanto Video kan också implementeras som ett gruppvideo, varvid flera personer deltar i videosamtalet.

Ett gruppvideo kan genomföras med hjälp av Suvantos applikation för videosamtal, så dess implementering kräver inga komplicerade åtgärder av deltagarna i videosamtalet. Applikationen för videosamtal är förinstallerad på den hemmaboende klientens surfplatta och vårdpersonalen och de närstående kan kostnadsfritt installera applikationen på sin telefon från appbutiken.

Ett gruppsamtal sammanför nyckelpersonerna

Det snabba informationsflödet som möjliggörs genom videosamtal och det aktiva tankeutbytet förbättrar välbefinnandet för den som bor hemma. Det ökar känslan av närhet och trygghet, eftersom det är en trevligare upplevelse att se välbekant vårdpersonal eller närstående än att enbart föra ett samtal utan visuell kontakt. Gruppvideo är också ett tryggt sätt att träffa närstående såväl som vänner – influensa eller andra infektionssjukdomar sprids inte som vid fysisk kontakt.

Under ett gruppvideosamtal kan en äldre person berätta hur hen mår för både vårdpersonalen och sin närmaste krets samtidigt, så att alla får samma uppfattning om hens tillstånd. Detta minskar förmedlandet av inkorrekt information eller antaganden vid planeringen och genomförandet av vården. Under gruppsamtalet kan vårdpersonalen och de närstående till exempel komma överens om förändringar i vårdbehovet eller andra dagliga planer.

Flera personer kan läggas till ett gruppvideosamtal samtidigt, så ett gruppvideosamtal kan särskilt för en ensam äldre person utgöra det enda sättet att ha samtidig kontakt med sina nära och kära. Ett gruppvideosamtal eliminerar effektivt ensamhet, eftersom den visuella och auditiva anslutningen genom enheten för samtalets deltagare närmare varandra.

Teknologin medför distansaktiviteter även för äldre

Gruppvideosamtal är bekanta för de flesta yngre människor genom olika möten eller studier, men för äldre personer kan gruppvideosamtal upplevas som främmande. Av denna anledning bör gruppvideosamtal företas först när hen har vant sig vid vanliga videosamtal. Alltför många samtidiga deltagare kan förvirra den äldre, och innehållet i konversationen kan bli oklart.

Målet med Suvanto Cares gruppvideo är att påskynda informationsflödet, föra människor samman och åtgärda ensamheten i den hemmaboende äldres vardag. Under den senaste tiden har olika distanssammankomster såväl som virtuella evenemang ökat i popularitet, så det ordnas också distansevenemang för äldre.

Med hjälp av Suvanto Cares videosamtal kan kommuner eller andra vårdgivare på en och samma gång till exempel skicka sina klienter fysioterapikurser, andakter eller olika diskussionsevenemang. Ledd verksamhet är också lätt att producera med hjälp av gruppvideosamtal, så allt fler äldre som bor hemma kan ta del av ett mer aktivt och händelserikt liv.

Suvanto Cares gruppvideosamtal möjliggör en livlig och givande konversation med en tydlig bild- och ljudanslutning. Under ett gruppvideosamtal behöver användaren inte stressa över maskinvarans funktionalitet, utan kan under samtalet fritt hänge sig åt trevliga samtal eller ledd verksamhet!

Så här fungerar Suvanto Gruppvideo

Så här fungerar tjänsten Suvanto gruppvideosamtal

Flera deltagare kan med hjälp av Suvanto Care-applikationen anslutas till Suvanto Gruppvideo.

  • En lättanvänd applikation som finns förinstallerad på klientens terminal.
  • Vårdpersonalen och de närstående kan använda gruppvideosamtalet med hjälp av en mobilapplikation eller ett webbläsargränssnitt.
  • En tydlig videobild och god volymnivå på alla enheter.
  • Möjliggör med hjälp av en distansanslutning organiseringen av ett mångsidigt program för klienten i hemmet.
  • Erbjuder möjlighet till en trygg gruppkonversation.

Suvanto

Tjänster

Hemma

Utöver centralenheten och den elektriska utrustningen omfattar tjänsten Suvanto Hemma olika sensorer som diskret observerar rörelserna i hemmet, öppnandet av dörrar och klientens sömn.

Med

Tjänsten Suvanto Följeslagare erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Medicin­påminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Smart Lås

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Gruppvideo

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen.

Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation på distans, eftersom mätningarna som görs hemma automatiskt överförs till Suvanto Care-applikationen som är i de närståendes och vårdpersonalens användning. Distansmätningen varnar också om det förekommer avvikelser i resultaten.

Dagbok

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp.

Digita Trygghetslarm

Suvanto Digita Trygghetslarm erbjuder trygghet överallt. Trygghetstelefonen är lätt att bära med sig överallt och säkerställer tack vare sin användarvänlighet en fungerande kommunikation i nödsituationer.

Jourcentral

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter.

Kontakta oss

Ring oss:

040 6533 2223

Du når oss via e-post på adressen:

info@suvantocare.fi

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

formuläret nedan

Jag är intresserad: