Suvanto Care erbjuder stöd och trygghet för äldre som bor hemma

En lugn och trygg ålderdom tillhör oss alla. Suvanto Care är en finländsk innovation som har utvecklats i Rovaniemi, och vars vision har sitt ursprung i Lapplands förtrollande natur. Den stöder hemvården med hjälp av diskret teknik som inte stör den äldres vardag.

Suvanto Care Oy är ett finländskt företag vars utrustning och tjänstepaket, baserat på en teknisk lösning, har utvecklats och tillverkats i Finland. Nyckelflaggan garanterar att våra tjänster har finländskt ursprung.

Med hjälp av Suvanto Care får närstående och vårdpersonalen i realtid information om en äldre persons välbefinnande. På detta sätt elimineras de närståendes och vårdpersonalens obefogade oro, onödiga rutinbesök minskar och hjälpen kan riktas vid rätt tid och behov. Den insparade tiden kan utnyttjas för avslappnade möten.

Suvanto Care gör det möjligt för äldre att så länge som möjligt bo i en välbekant miljö. Målet är att erbjuda en trygg och lugn ålderdom som skapar en stark känsla av trygghet hos både de äldre och deras anhöriga. Tjänstepaketet Suvanto Care implementeras noggrant enligt klientens behov.

Närstående till en äldre upplever ständig oro över hur den äldre klarar sig, ofta helt ensam, i sitt eget hem.

Tryggt boende hemma

Suvanto Care erbjuder innovativa lösningar, som gör det möjligt för en äldre att bo i sitt eget hem, på det sätt de själva önskar, och framför allt tryggt.

Suvanto Care Oy vill vara ledande inom implementeringen av hemvård med dess ständigt växande och förändrade behov. När du känner en växande oro för hur en äldre person klarar sitt dagliga liv får du gärna vända dig till oss. Allt fler äldre och deras anhöriga har via oss fått vägledning till ett tryggare och mer bekymmersfritt liv.

Kontakta oss gärna för mer information!

Suvanto

Tjänster

Medicinpåminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Med

Tjänsten Suvanto Med erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Suvanto Care

Suvanto Care Oy:s eget produktutvecklingsteam och omfattande samarbetsnätverk möjliggör en kontinuerlig utveckling av våra tjänster genom att lyssna på våra klienter vad gäller deras behov och erfarenheter. Suvanto Care Oy:s eget produktutvecklingsteam och omfattande samarbetsnätverk möjliggör en kontinuerlig utveckling av våra tjänster genom att lyssna på våra klienter vad gäller deras behov och erfarenheter.

Kontakta oss

Ring oss:

Du når oss via e-post på adressen:

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

formuläret nedan

Jag är intresserad: