Suvanto Care erbjuder stöd och trygghet för äldre som bor hemma

En lugn och trygg ålderdom tillhör oss alla. Suvanto Care är en finländsk innovation som har utvecklats i Rovaniemi, och vars vision har sitt ursprung i Lapplands förtrollande natur. Den stöder hemvården med hjälp av diskret teknik som inte stör den äldres vardag.

Suvanto Care Oy är ett finländskt företag vars utrustning och tjänstepaket, baserat på en teknisk lösning, har utvecklats och tillverkats i Finland. Nyckelflaggan garanterar att våra tjänster har finländskt ursprung.

Med hjälp av Suvanto Care får närstående och vårdpersonalen i realtid information om en äldre persons välbefinnande. På detta sätt elimineras de närståendes och vårdpersonalens obefogade oro, onödiga rutinbesök minskar och hjälpen kan riktas vid rätt tid och behov. Den insparade tiden kan utnyttjas för avslappnade möten.

Suvanto Care gör det möjligt för äldre att så länge som möjligt bo i en välbekant miljö. Målet är att erbjuda en trygg och lugn ålderdom som skapar en stark känsla av trygghet hos både de äldre och deras anhöriga. Tjänstepaketet Suvanto Care implementeras noggrant enligt klientens behov.

Närstående till en äldre upplever ständig oro över hur den äldre klarar sig, ofta helt ensam, i sitt eget hem.

Tryggt boende hemma

Suvanto Care erbjuder innovativa lösningar, som gör det möjligt för en äldre att bo i sitt eget hem, på det sätt de själva önskar, och framför allt tryggt.

Suvanto Care Oy vill vara ledande inom implementeringen av hemvård med dess ständigt växande och förändrade behov. När du känner en växande oro för hur en äldre person klarar sitt dagliga liv får du gärna vända dig till oss. Allt fler äldre och deras anhöriga har via oss fått vägledning till ett tryggare och mer bekymmersfritt liv.

Kontakta oss gärna för mer information!

Suvanto

Tjänster

Hemma

Utöver centralenheten och den elektriska utrustningen omfattar tjänsten Suvanto Hemma olika sensorer som diskret observerar rörelserna i hemmet, öppnandet av dörrar och klientens sömn.

Med

Tjänsten Suvanto Följeslagare erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Medicin­påminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Smart Lås

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Gruppvideo

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen.

Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation på distans, eftersom mätningarna som görs hemma automatiskt överförs till Suvanto Care-applikationen som är i de närståendes och vårdpersonalens användning. Distansmätningen varnar också om det förekommer avvikelser i resultaten.

Dagbok

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp.

Digita Trygghetslarm

Suvanto Digita Trygghetslarm erbjuder trygghet överallt. Trygghetstelefonen är lätt att bära med sig överallt och säkerställer tack vare sin användarvänlighet en fungerande kommunikation i nödsituationer.

Jourcentral

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter.

Suvanto Care

Suvanto Care Oy:s eget produktutvecklingsteam och omfattande samarbetsnätverk möjliggör en kontinuerlig utveckling av våra tjänster genom att lyssna på våra klienter vad gäller deras behov och erfarenheter. Suvanto Care Oy:s eget produktutvecklingsteam och omfattande samarbetsnätverk möjliggör en kontinuerlig utveckling av våra tjänster genom att lyssna på våra klienter vad gäller deras behov och erfarenheter.

Kontakta oss

Ring oss:

Du når oss via e-post på adressen:

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

formuläret nedan

Jag är intresserad: