I en Suvanto-by tar man med hjälp av teknologin hand om dem som bor och rör sig ute ensamma

 

Visste du att de vanligaste orsakerna till att söka sig till serviceboende bland äldre är ensamhet,
otrygghet och bekymmer för hälsan?

I en Suvanto® -by bor alla invånare tryggt på det sätt som de vill, oftast i sina egna hem. Också de
äldre kan leva tryggt hemma, för personerna som tar hand om dem får kontinuerligt information
om deras välbefinnande. Både de närståendes och skötarnas onödiga bekymmer försvinner när
det tack vare Suvanto är möjligt att ingripa i förändringar i välbefinnandet hos personer som är i
behov av stöd, till och med förebyggande, om något alarmerande upptäcks.

I en by som stöds av Suvanto utnyttjas den information som fås från Suvanto vid bedömningen av
funktionsförmågan och servicehandledning. Informationen kan gå mellan klienten, vårdföretaget,
läkaren och de närstående till och med på distans, när stöd- och vårdbehovet hos den som bor
ensam ska diskuteras.

Och om den som bor eller rör sig ute ensam ändå råkar ut för någonting som avviker från det
normala, får hjälparna omedelbart reda på det och hjälp kan fås till platsen så snabbt som möjligt.
Hjälpare kan till skillnad från den traditionella serviceproducentmodellen också vara en
närstående, en vän eller till och med en frivilligarbetare, för omsorgsansvaret kan via Suvanto

enkelt och smidigt ges till de personer som behövs. Den sista informationen om den boendes
välbefinnande och eventuella larm finns alltid hos alla relevanta personer samtidigt.

SUVANTO MUKANA - yksin liikkuvalle Tutustu ›

SUVANTO KOTONA - yksin asuvalle Tutustu ›

Suomalaista osaamista