Suvanto Hoiva

Suvanto® Hoiva auttaa läheisiä, hoivantarjoajia ja julkista sektoria mahdollistamaan laadukkaan hoivan kotona asumiseen tukea tarvitseville.

Suvanto on vahvasti hoivaprosesseja tukeva, älykkääseen teknologiaan perustuva palveluratkaisu, jota käytettäessä kaikki osapuolet hyötyvät. Pystyäksemme todentamaan Suvanto digihoivan hyödyt, olemme mallintaneet hoivaprosesseja uusiksi teknologiaa hyödyntäen. Uskomme, että pelkällä irrallisella teknologian tuottamisella, ei vaikuttavuutta saada aikaiseksi.

Väestömme ikääntyy, sille emme mahda mitään. Se mitä voimme tehdä, on hyödyntää teknologiaa, jotta ikäihmiset saavat asua omassa kotonaan, mikäli he niin haluavat.

 

Suvanto Hoivan ansiosta

  • ikäihminen voi asua turvallisesti omassa kodissaan niin maalla kuin kaupungissa
  • ikäihmisten turvallisuuden tunne paranee
  • lähiomaisen huoli vähenee
  • kotiin tarjottavia hoivapalveluja voidaan kohdentaa paremmin tarpeisiin oikea-aikaisesti
  • hoitajilla ja läheisillä on aina tiedossa viimeisin tilannetieto
  • tarpeettomat väärät hälytykset vähenevät
  • apua ja tukea on saatavilla, kun sitä tarvitaan

 

Yhdistämällä itse oppivan teknologian hyvinvoinnin tilan arviointiin säästetään vanhustenhuollon kustannuksia niin palveluasumisen, kotihoidon kuin sairaanhoidonkin osalta asukkaan hyvinvoinnin samalla parantuessa.

Suvanto Hoivan avulla mahdollistetaan erityistukea tarvitsevien ihmisten (kuten ikäihmisen, vammaisten ja muistisairaiden) turvallisesti kotona yksin asuminen. Tuottamalla tilannetietoa asukkaan hyvinvoinnin poikkeamista läheisille, hoitajille sekä muille tietoa tarvitseville, voidaan mahdollisiin sairauksiinkin reagoida nopeasti ennakoimalla henkilökohtaiset hyvinvoinnin tilassa tapahtuvat muutokset pitkällä aikavälillä.

Tilannetieto auttaa myös tekemään ratkaisuja esim. hoidontarpeeseen liittyvissä kysymyksissä. Suvanto Hoivaan voidaan liittää myös muita tarpeenmukaisia laitteita kuten vaaka, verenpaine- tai kuumemittari. Tieto mittalaitteista siirtyy automaattisesti Suvanto -järjestelmään laitteita käytettäessä. Suvanto mahdollistaa asukkaalle myös videopuhelut läheisten ja hoivantarjoajien kesken.

SUVANTO MUKANA - yksin liikkuvalle Tutustu ›

SUVANTO KOTONA - yksin asuvalle Tutustu ›

Suomalaista osaamista