Suvanto Care

Suvanto Caren teknologia auttaa läheisiä, hoivantarjoajia ja julkista sektoria mahdollistamaan laadukkaan hoivan kotona asumiseen tukea tarvitseville.

Suvanto Care on vahvasti hoivaprosesseja tukeva, älykkääseen teknologiaan perustuva palveluratkaisu, jota käytettäessä kaikki osapuolet hyötyvät. Pystyäksemme todentamaan Suvanto digihoivan hyödyt, olemme mallintaneet hoivaprosesseja uusiksi teknologiaa hyödyntäen. Uskomme, että pelkällä irrallisella teknologian tuottamisella, ei vaikuttavuutta saada aikaiseksi.

Väestömme ikääntyy, sille emme mahda mitään. Se mitä voimme tehdä, on hyödyntää teknologiaa, jotta ikäihmiset saavat asua omassa kotonaan, mikäli he niin haluavat.

 

Suvanto Caren ansiosta

  • ikäihminen voi asua turvallisesti omassa kodissaan niin maalla kuin kaupungissa
  • ikäihmisten turvallisuuden tunne paranee
  • lähiomaisen huoli vähenee
  • kotiin tarjottavia hoivapalveluja voidaan kohdentaa paremmin tarpeisiin oikea-aikaisesti
  • hoitajilla ja läheisillä on aina tiedossa viimeisin tilannetieto
  • tarpeettomat väärät hälytykset vähenevät
  • apua ja tukea on saatavilla, kun sitä tarvitaan

 

Yhdistämällä itse oppivan teknologian hyvinvoinnin tilan arviointiin säästetään merkittävästi vanhustenhuollon resursseja ja kustannuksia niin palveluasumisen, kotihoidon kuin sairaanhoidonkin osalta asukkaan hyvinvoinnin samalla parantuessa.

Suvanto Caren avulla mahdollistetaan erityistukea tarvitsevien ihmisten (kuten ikäihmisen, vammaisten ja muistisairaiden) turvallisesti kotona yksin asuminen. Tuottamalla tilannetietoa asukkaan hyvinvoinnin poikkeamista läheisille, hoitajille sekä muille tietoa tarvitseville, voidaan mahdollisiin sairauksiinkin reagoida nopeasti ennakoimalla henkilökohtaiset hyvinvoinnin tilassa tapahtuvat muutokset pitkällä aikavälillä.

Tilannetieto auttaa myös tekemään ratkaisuja esim. hoidontarpeeseen liittyvissä kysymyksissä. Suvanto Careen voidaan liittää myös muita tarpeenmukaisia etämittauslaitteita kuten vaaka, verenpaine- tai kuumemittari. Tieto etämittauksista siirtyy automaattisesti Suvanto Caren järjestelmän kautta läheisille ja hoitajille laitteita käytettäessä. Suvanto Care mahdollistaa asukkaalle myös videopuhelut läheisten ja hoivantarjoajien kesken.

SUVANTO MUKANA - yksin liikkuvalle Tutustu ›

SUVANTO KOTONA - yksin asuvalle Tutustu ›

Suomalaista osaamista