Suvanto Päivystyskeskus – turvallisesti kotona

Suvanto Päivystyskeskus on valppaana kaiken aikaa! Se tarjoaa nykyaikaisen tavan vastaanottaa ja käsitellä asiakkailta tulevat turvahälytykset. Hälytyskeskus kattaa perinteisten turvapuhelinhälytysten lisäksi mahdollisuuden vastaanottaa päivystyskeskusnäkymään hälytykset myös muista lähteistä, kuten Suvanto Mukana, Suvanto Turvakello, Suvanto Kotona tai vaikkapa Suvanto Lääkemuistuttaja -palveluista.

Kun asiakas lähettää hälytyksen, voi päivystävä hoitaja tai muu vastuuhenkilö selvittää nopeasti syyn soittamalla Suvanto Turvapuhelimeen tai avaamalla näkymän Suvanto Videopuhelun kautta. Hän voi tarvittaessa myös paikantaa asiakkaan Suvanto Mukana -laitteen avulla tai hyödyntää Suvanto Kotona -palvelun havaintotietoa. Päivystäjä voi toimittaa hälytyksen antajalle kiireisesti apua tai kirjata tapahtuman tarvittaessa jatkohälytyksenä esimerkiksi kotihoidolle. 

Hälytyskeskus on valppaana useille asiakkaille yhtäaikaa

Suvanto Päivystyskeskus -palvelun avulla kotihoidon suuresta asiakasmääräästä pystytään huolehtimaan kattavasti ja yksilöllisesti. Hälytysseurantanäkymästä päivystäjä näkee kullekin asiakkaalle laaditut toimintaohjeet hälytystilanteessa ja voi toimia näiden mukaisesti. Tällä keinolla päivystäjä kykenee paremmin ennakoimaan juuri oikeanlaisen avun oikeaan paikkaan.

Päivystäjä voi myös tarkistaa tarvittaessa, että esimerkiksi kotihoitoon edelleen tehty jatkohälytys on kuitattu hoidetuksi sovitulla tavalla. Näin tietokatkoksen riski pienenee, ja asianmukainen jatkohoito on taattuna kaikille asiakkaille tasapuolisesti.

Suvanto Päivystyskeskusalusta parantaa annetun hoivatyön laatua ja tekee työstä entistä sujuvampaa, kun kaikille osapuolille on kattavammin tiedossa avuntarpeen syyt, kiireellisyys sekä jatkotoimenpiteiden tarve.

Tilannetieto auttaa kehittämään palvelua jatkossakin

Palvelussa voidaan asiakaskohtaisesti määritellä, millaiset hälytykset keltäkin asiakkaalta tulee Päivystyskeskuksen hälytysseurantanäkymään. Järjestelmään kirjatut hälytyksen käsittelytiedot näkyvät asianosaisille, jolloin esimerkiksi kotihoito pysyy samalla tietoisena hälytyksistä ja niiden syistä. Tällä tavoin hoitoa pystytään parantamaan sekä tietoa hyödyntämään jatkossa hoivan suunnittelussa ja hoivatarpeen arvioinnissa. Tämä säästää suoraan työn resursseja: kun havaitaan, mitkä asiat aiheuttavat kultakin asiakkaalta hälytyksiä, pystytään avuntarpeen syihin puuttumaan jo ennen uusien tilanteiden syntymistä.

Suvanto päivystyskeskus kattavana palvelupakettina

Suvanto Päivystyskeskus voidaan tuottaa myös kattavana ostopalveluna, jossa Suvanto Caren kumppani tuottaa turvapuhelinhälytysten käsittelyn ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä. Hälytykset vastaanotetaan nopeasti ja jatkotoimenpiteistä ilmoitetaan sujuvasti palvelevaan yksikköön. Palvelusta vastaa ammattitaitoinen, hoitoalan koulutuksen saanut ja kielitaitoinen henkilökunta. Palveluun sisältyvä hälytyskeskus on Finanssialan Keskusliiton sertifioima.

Suvanto

Palvelut

Turvakello

Suvanto Turvakello on rannekelloa muistuttava paikantava turvapuhelin. Helposti mukana kulkeva ja huomaamaton laite tuo turvallisuutta ulkoiluun, matkustamiseen ja asumiseen.

Mukana

Paikantava turvapuhelin takaa turvallisuuden niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Hälyttää myös automaattisesti kaatumisesta ja poistumisesta liian kauas kotoa.

Turvapuhelin

Suvanto Turvapuhelin tuo turvaa kaikkialla. Turvapuhelin on helppoa kuljettaa mukana kaikkialle ja sen helppokäyttöisyyden ansiosta yhteydenpito hätätilanteissa onnistuu varmasti.

Älylukko

Suvanto Älylukko poistaa avainten käyttötarpeen. Ulko-oveen asennettavan älylukon ansiosta ovi on avattavissa helposti Suvanto Care -mobiilisovelluksella.

Kotona

Havainnoi arkea ja hälyttää apua automaattisesti havaittuaan poikkeavuutta. Arkea häiritsemättömät havaintoyksiköt turvaavat asumista niin kotona kuin palvelutalossa.

Videopuhelu

Suvanto Videopuhelu mahdollistaa etäyhteydenpidon silloinkin, kun kasvokkain tapaamiseen ei ole mahdollisuutta. Sen avulla on mahdollista lieventää yksin asuvan yksinäisyyttä ja siitä koituvia haasteita.

Ryhmävideo­puhelu

Videopuhelu on turvallinen ja helppo yhteydenpitokanava yksin asuvan vanhuksen, hoitajien sekä lähipiirin kesken.

Mobiilisovellus

Ammattilaisen ja läheisen käytössä oleva helppokäyttöinen sovellus, joka näyttää jatkuvan tilannekuvan ja toimii päiväkirjana sekä hälytysten käsittelyssä.

Päivystys­keskus

Suvanto Päivystyskeskus on valppaana kaiken aikaa! Se tarjoaa nykyaikaisen tavan vastaanottaa ja käsitellä asiakkailta tulevat turvahälytykset.

Lääke­muistuttaja

Muistuttaa lääkkeen ottamisesta oikeaan aikaan automaattisesti. Laite hälyttää, mikäli lääke jää ottamatta, jolloin voidaan avustaa lääkkeen otossa.

Ole yhteydessä

Soita meille:

040 6533 222

Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta:

myynti@suvantocare.fi
Tai laita viestiä alla olevalla
yhteydenottolomakkeella

Olen kiinnostunut: