Suvanto Päiväkirja – helppo omaisviestintä aina mukana!

Omaisviestintä tuo turvaa kaikille. Suvanto Päiväkirja on helppokäyttöinen ja aina mukana kulkeva viestinvaihtoväline . Hoitajat ja omaiset voivat hyödyntää tätä yhtydenpitokanavaa kirjaamalla hoidettavan kuulumiset, voinnit, lääkkeenotot, ruokailut ynnä muut seurattavat tapahtumat nopeasti sovelluksessa. Päiväkirja tallentaa  kaikki järjestelmän ilmoitukset, mittaustulokset, paikkatiedot, SOS-hälytykset sekä ajastetut viestit. Digitaalinen päiväkirja on kätevä tapa varmistaa asukkaan tilanne.

Kun ikääntyneen hyvinvoinnista vastaa monta tahoa, on tärkeää, että jokaisella on ajankohtainen tieto hoidettavan tilanteesta. Päiväkirja madaltaa kynnystä ilmoittaa niin pienistä kuin suuristakin huolen aiheista. Se hälventää myös epätietoisuutta asiakkaan tilanteesta ja ylipäänsä kotona pärjäämisestä. Sovelluksesta on kätevä tarkistaa, onko hoidettava esimerkiksi saanut lääkkeensä tai onko verensokeri ollut koholla. Omaiset voivat niin ikään kirjata ylös havaintonsa – kuulumiset, mielialan, toiveet sekä terveiset.


Suvanto Päiväkirja – sovellus tietokoneelle, tabletille ja puhelimelle

Mobiilisovelluksessa päiväkirjan kautta voi lähettää viestit videopäätelaitteelle, jos asiakkaalla on käytössä Suvanto Videopuhelu. Tällöin videoyhteyden ottava tietää heti, mikäli hoidettavan kuulumisissa on jotain merkittävää tai muistutettavaa. Viestien avulla voidaan kirjata ylös myös asiat, josta on hiljattain puhuttu – näin esimerkiksi muistisairaan kanssa voidaan johdatella juttuja tuttujen aiheiden piiriin.

Suvanto Päiväkirjan avulla viesti kulkee välittömästi hoitohenkilökunnan tietoon, eikä omaisen luona vierailevan hoitajan yhteystietoja joudu arvailemaan palveluntuottajan sivustolta. Tehdyt merkinnät on helppo tarkastaa omalla laitteella juuri silloin, kun itse haluaa. Kun Suvanto Päiväkirja on yhteydessä Suvanto Caren muihin palveluihin, päivittyvät tapahtumat automaattisesti ilman, että tietoja tarvitsee kirjata aktiivisesti ylös. Reaaliaikainen, aina mukana kulkeva päiväkirja käytettäväksi selaimella tai omalla sovelluksella.

Suvanto Päiväkirjasta hyötyvät sekä omaiset että hoitajat!

Suvanto Päiväkirjan viestejä voidaan myös ajastaa ja vastaamattomista viesteistä aktivoida hälytyksen hoivaketjuun. Merkinnät tallentuvat sovellukseen aikajärjestyksessä. Niitä on helppo selata ja kommentoida tarpeen mukaan. Yhteydenpidossa voi olla mukana useampia henkilöitä, jolloin vastuu tiedottamisesta ei kasaudu vain yhden omaisen harteille.

Päiväkirja-toiminto sisältyy automaattisesti kaikkiin Suvanto Care -palveluihin. Suvanto Päiväkirja voidaan hankkia myös erillisenä palveluna omaisten ja hoitohenkilökunnan viestinvaihtoon. Hyötyä, jota arvostavat niin läheiset kuin ammattilaiset – päiväkirja palvelee kaikkia käyttäjiään.

Suvanto

Palvelut

Turvakello

Suvanto Turvakello on rannekelloa muistuttava paikantava turvapuhelin. Helposti mukana kulkeva ja huomaamaton laite tuo turvallisuutta ulkoiluun, matkustamiseen ja asumiseen.

Mukana

Paikantava turvapuhelin takaa turvallisuuden niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Hälyttää myös automaattisesti kaatumisesta ja poistumisesta liian kauas kotoa.

Turvapuhelin

Suvanto Turvapuhelin tuo turvaa kaikkialla. Turvapuhelin on helppoa kuljettaa mukana kaikkialle ja sen helppokäyttöisyyden ansiosta yhteydenpito hätätilanteissa onnistuu varmasti.

Älylukko

Suvanto Älylukko poistaa avainten käyttötarpeen. Ulko-oveen asennettavan älylukon ansiosta ovi on avattavissa helposti Suvanto Care -mobiilisovelluksella.

Kotona

Havainnoi arkea ja hälyttää apua automaattisesti havaittuaan poikkeavuutta. Arkea häiritsemättömät havaintoyksiköt turvaavat asumista niin kotona kuin palvelutalossa.

Videopuhelu

Suvanto Videopuhelu mahdollistaa etäyhteydenpidon silloinkin, kun kasvokkain tapaamiseen ei ole mahdollisuutta. Sen avulla on mahdollista lieventää yksin asuvan yksinäisyyttä ja siitä koituvia haasteita.

Ryhmävideo­puhelu

Videopuhelu on turvallinen ja helppo yhteydenpitokanava yksin asuvan vanhuksen, hoitajien sekä lähipiirin kesken.

Mobiilisovellus

Ammattilaisen ja läheisen käytössä oleva helppokäyttöinen sovellus, joka näyttää jatkuvan tilannekuvan ja toimii päiväkirjana sekä hälytysten käsittelyssä.

Päivystys­keskus

Suvanto Päivystyskeskus on valppaana kaiken aikaa! Se tarjoaa nykyaikaisen tavan vastaanottaa ja käsitellä asiakkailta tulevat turvahälytykset.

Lääke­muistuttaja

Muistuttaa lääkkeen ottamisesta oikeaan aikaan automaattisesti. Laite hälyttää, mikäli lääke jää ottamatta, jolloin voidaan avustaa lääkkeen otossa.

Ole yhteydessä

Soita meille:

040 6533 222

Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta:

myynti@suvantocare.fi
Tai laita viestiä alla olevalla
yhteydenottolomakkeella

Olen kiinnostunut: