19.03.2021

Suvanto Caren teknologia vähentää vanhusten palveluasumisen tarvetta

Vanhusten palveluasuminen on palveluasunnossa järjestettävää asumista sekä siihen liittyviä mahdollisia hoivapalveluja ja ateriapalvelua. Palveluasumisen tarve katsotaan vanhuksen kohdalla tarpeelliseksi usein silloin, kun epäillään hänen toimintakyvyn heikentyneen niin, ettei hän enää pärjää itsenäisessä asumisessa.

Vanhusten palveluasumisen tarpeen arviointi voi kuitenkin olla usein haasteellista, sillä hänen kotona pärjäämistä voi olla vaikea ulkopuolisten seurata. Nykyään kuitenkin palveluasumisen tarpeellisuutta voidaan arvioida Suvanto Care -palvelun avulla. Tarkka, teknologinen seuranta voi ehkäistä liian aikaisin palveluasumiseen siirtymistä, sillä moni vanhus asuu mieluiten omassa kodissa silloinkin, kun omat voimavarat ovat heikentyneet. 

Myös palveluasumisyksiköt voivat hyödyntää Suvanto Caren palveluita toiminnassaan. Suvanto Mukana -palvelu pitää palvelukodin asiakkaista huolen silloinkin, kun hän poistuu omille asioilleen asuntonsa ulkopuolelle. 

Suvanto Caren avulla kotiasumista voidaan jatkaa

Vanhusten kotona asumista pyritään pitkittämään ennen palveluasumiseen siirtymistä, sillä kotona asuminen on mielekkäin asumisen muoto. Kotona asuvan toimintakyky on usein korkeampi, mitä palveluasumisyksikössä olevan, sillä pienetkin kotityöt sekä itsestä huolehtiminen tuovat virkeyttä elämään. 

Suvanto Caren monipuoliset palvelut mahdollistavat usein siirtämään palveluasumisen tarpeellisuutta tulevaisuuteen. Kotiin asennettavat sensorit havainnoivat arjen sujumista nukkumisesta aina kaikkiin kotiaskareisiin saakka. Havainnointi on asukkaalle täysin vaivatonta, mutta hoitohenkilökunnalle tai omaisille Suvanto Care -palveluun tallentuva tieto on ensiarvoisen tärkeää. 

Suvanto Kotona -palvelu on tarkoitettu tukemaan turvallista kotona asumista – turvaa tuova ympärivuorokautinen seuranta vähentää merkittävästi palveluasumiseen siirtymisen tarvetta. 

Suvanto Care tuo selvää säästöä

Vanhusten palveluasumisen kustannukset nousevat usein hyvinkin korkealle, mikä näkyy yksityisten ihmisten sekä kuntien taloudessa. Jo kevyesti tuettu palveluasuminen maksaa kuukautta kohti useita tuhansia euroja, mutta tehostetussa, ympärivuotisessa palveluasumisessa kustannus voi olla jopa reilusti yli 5 000 euroa kuukaudessa yhtä henkeä kohden.

Suvanto Caren monipuoliset kotona asumista tukevat palvelut maksavat korkeintaan 250 euroa kuukaudessa, mikä on merkittävästi pienempi summa, mitä kevyesti tuettu palveluasuminen tulisi maksamaan. Usein kuitenkin teknologialla tuettu kotihoito tulee maksamaan keskimäärin 100-150 euroa kuukaudessa. Suvanto Caren palveluiden käyttö vähentää huomattavasti myös kotihoidon kustannuksia, sillä Suvanto Care -palvelut, kuten etämittaus tai Suvanto-lääkemuistuttaja ovat oiva apu vanhuksen itsenäisessä elämässä.

Lyhytkin kotona asuminen säästää vanhuksen hoitokuluissa tuhansia euroja asiakasta kohden, joten kunnille sekä hoitoa tarjoaville yrityksille Suvanto Caren käyttö tuo taloudellisia etuja nopeasti. Ja mikä tärkeintä, asiakkaat ovat usein tyytyväisimpiä silloin, kun voivat asua itselle tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä!

Suvanto Care -palveluita käyttävät kunnat sekä yksityiset asiakkaat ovat kokeneet palveluiden tuottaneen runsain määrin onnellisia vanhuksia, jotka saavat elää turvattua ja tasapainoista arkea kotona.