Suvanto Care saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu ensimmäisen kerran 28.01.2021 ja päivitetty viimeksi 05.05.2021. Palveluja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Tämä saavutettavuusseloste koskee seuraavia palveluita:

Mobiilisovellukset ovat ladattavissa Applen App Store ja Googlen Play Kauppa -sovelluskaupoista. Seloste koskee mobiilisovellusten osalta vain sovellusversiota 1.5.1 ja sitä uudempia.

Muodollinen saavutettavuusvaatimusten mukaisuus

Osittain vaatimusten mukainen: osa sisällöstä ei vastaa täysin vaatimuksia.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Käyttäjät saattavat kohdata palvelussa saavutettavuusongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista ja suunnitelmistamme niiden korjaamiseksi.

Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Mikäli tarvitse apua palvelun käytössä, ole yhteydessä tukipalveluumme.

Ole hyvä ja ota huomioon toistaiseksi voimassaolevat poikkeukset, jotka on mainittu seuraavissa alaosioissa. Mikäli raportoit mobiilisovelluksia koskevista ongelmista, varmista ensin sovelluskaupasta, että käytät sovelluksen uusinta versiota.

Suvanto Care päivittää palvelua ja siihen liittyviä mobiilisovelluksia jatkuvasti samalla parantaen saavutettavuutta. Tavoitteena on saada verkkopalvelusta ja sovelluksista saavutettavat vuoden 2021 aikana.

Verkkopalvelun käyttö

Suvanto.care -verkkopalvelussa on seuraavia tunnettuja ongelmia käytettäessä ruudunlukijaa.

Navigointi: Sisällön navigointi on joissain tapauksissa hankalaa käyttäen ruudunlukijaa ja/tai aputoimintoja.

Linkit: Sovelluksen sisältämien linkkien kohdesivu ei ole kaikissa tapauksissa saavutettavuusvaatimusten kannalta tarpeeksi selkeää käyttäjälle.

Leipäteksti: Leipätekstin lukeminen loogisessa järjestyksessä ei toteudu kaikissa tapauksissa.

Lomakkeet ja käyttäjän saama palaute: Käyttäjä ei saa ruudunlukijaa käyttäessään tarpeellista palautetta pakollisista lomakekentistä tai virhetapahtumista lomakkeiden lähetyksessä.

Valikot: Valikot ovat pääosin käytettävissä.

Grafiikka ja kuvat: Verkkosivun esittämät kaaviot eivät ole luettavissa ruudunlukijalla. Ruudunlukija lukee joitain graafisia elementtejä, joilla ei ole käyttötarkoitusta.

Toimintapainikkeet: Painikkeet ovat pääasiassa käyttökelpoisia ja niiden käyttötarkoitus on selkeä.

Mobiilisovelluksen käyttö

Mobiilisovelluksessa on seuraavia tunnettuja ongelmia käytettäessä ruudunlukijasovellusta.

Navigointi otsikoittain: Sivujen navigointi käyttäen selaustapaa ”Otsikot ja merkit” ei ole kaikissa tapauksissa looginen tai käyttökelpoinen.

Linkit: Sovelluksen sisältämien linkkien aktivointi tai kohdesivu ei ole kaikissa tapauksissa tarpeeksi selkeää käyttäjälle. Sovellus sisältää linkkejä, jotka eivät ole tunnistettavissa käytettäessä ruudunlukuapuohjelman selaustapaa ”Linkit”. Linkit ovat kuitenkin avattavissa kaksoisnapautuksella.

Leipäteksti: Sivujen leipäteksti on enimmäkseen luettavissa loogisessa järjestyksessä käyttäen lukutoimintoja.

Ladattavat sisällöt: Ladattavien tiedostojen lataamisesta tai katselusta ei anneta tarvittavaa palautetta käyttäjälle. Tiedoston nimi on luettavissa ruudunlukijalla ja joissain tapauksissa tiedostomuoto selviää nimestä.

Lomakkeet ja käyttäjän saama palaute: Lomakekentät ovat käytettävissä eleillä ja ruudunlukija kertoo mitä kenttään tulee syöttää. Pakollisista kentistä ei anneta palautetta käyttäjälle. Näppäimistön kautta on mahdollista valita lomakkeeseen liittyvä toiminto tai painike. Lomakkeen lähettämisestä tai virheellisistä tapahtumista ei anneta selkeää palautetta käyttäjälle.

Valikot: Valikot ovat pääosin käytettävissä. Vaihtoehtojen selaaminen ja valinta on mahdollista käyttäen eleitä.

Grafiikka ja kuvat: Sovelluksen esittämät kaaviot eivät ole luettavissa ruudunlukijalla. Jotkut visuaaliset elementit, joilla on käytännön tarkoitus eivät ole luettavissa. Muutamissa tapauksissa ruudunlukija lukee sellaisia kuvia, joilla ei ole käyttötarkoitusta.

Toimintapainikkeet: Tekstiä sisältävät painikkeet ovat luettavissa ruudunlukijalla ja tieto aktivoinnista välitetään käyttäjälle. Kuvalla tai ikonilla esitettävien painikkeiden käyttötarkoitus ei kaikissa tapauksissa välity käyttäjälle. Sovellus sisältää elementtejä, jotka toimivat painikkeina, mutta ruudunlukija ei kerro, että valittu elementti voidaan aktivoida kaksoisnapauttamalla.

Muut huomiot: Vain pieni osa sovelluksen elementeistä on luettavissa suomenkielisellä ruudunlukijalla. Siirryttäessä sivulta toiselle, tai kun ponnahdusikkuna sulkeutuu, sivun kehys (WebView-elementti) aktivoituu valituksi kohteeksi. Harvakseltaan sivun vieritys eleellä hajoaa.

Ei-saavutettava sisältö

Lainsäädännön ulkopuolella

Sisältö on osittain käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia. Verkkopalvelun käyttö on rajattu ammattilaisille. Tältä osin palvelun sisältö on teknologiaratkaisuihin liittyvää havainto- sekä käyttödataa.

Palvelut tulevat saavutettavuusvaatimusten piiriin 23.6.2021. Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että verkkopalvelu ja sovellukset ovat mahdollisimman pian kokonaan vaatimusten mukaisia ja päivitämme tämän selosteen kuvaamaan saavutettavuuden tilaa.

Huomasitko saavutettavuusongelman digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköposti: info(at)suvantocare.fi. Lisää sähköpostiviestin otsikoksi ”Saavutettavuusongelma”

Valvontaviranomainen

Jos huomaat palvelussa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli palvelun ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000