Ryhmävideopuhelu kokoaa tärkeimmät ihmiset yhteen

Videopuhelu on turvallinen ja helppo yhteydenpitokanava yksin asuvan vanhuksen, hoitajien sekä lähipiirin kesken. Suvanto Videopuhelu -palvelu voidaan toteuttaa myös ryhmävideopuheluna, jolloin videopuhelussa on mukana useampi osanottaja. 

Ryhmävideopuhelun toteuttaminen onnistuu Suvannon videopuhelusovellusta käyttäen, joten sen käyttöönotto ei vaadi videopuhelun osanottajilta monimutkaisia toimenpiteitä. Kotona asuvan asiakkaan tablet-laitteelle videopuhelusovellus löytyy valmiiksi asennettuna, ja hoitohenkilökunta sekä läheiset voivat asentaa sovelluksen puhelimeen sovelluskaupasta ilmaiseksi.

Ryhmäpuhelu yhdistää tärkeimmät ihmiset

Videopuhelun mahdollistama nopea tiedonkulku sekä aktiivinen ajatusten vaihto parantavat kotona asuvan hyvinvointia. Se lisää läheisyyden sekä turvallisuuden tunnetta, sillä näköyhteys tuttuun hoitajaan tai läheiseen on miellyttävämpi kokemus kuin pelkkä puhelu ilman näköyhteyttä. Ryhmävideopuhelu on myös turvallinen tapa tavata läheisiä sekä ystäviä – flunssat tai muutkaan tarttuvat taudit eivät pääse leviämään samoin kuin fyysisten kontaktien aikana.

Ryhmävideopuhelun avulla vanhus voi kertoilla kuulumisiaan niin hoitajalleen kuin lähipiirilleen yhtä aikaa, joten kaikki saavat saman käsityksen hänen tilastaan. Tämä vähentää väärän tiedon tai olettamusten syntyä hoidon suunnittelussa sekä toteuttamisessa. Ryhmäpuhelun aikana hoitohenkilökunta sekä läheiset voivat sopia esimerkiksi hoidon tarpeen muutoksista tai muista päivittäisistä suunnitelmista.

Ryhmävideopuheluun voidaan lisätä useita henkilöitä samanaikaisesti, joten etenkin yksinasuvalle vanhukselle ryhmävideopuhelu voi olla ainoa keino saada kaukana asuvat rakkaat yhtä aikaa koolle. Ryhmävideopuhelu poistaa tehokkaasti yksinäisyyttä, sillä näkö- ja kuuloyhteys laitteen kautta tuo keskustelijat lähemmäksi toisiaan.

 

Teknologia tuo etätoimintaa myös ikäihmisille

Ryhmävideopuhelu on tuttua useimmille nuoremmille ihmisille erilaisten palavereiden tai opiskelun kautta, mutta ikäihmiselle ryhmävideopuhelu saattaa olla outo asia. Tästä syystä ryhmävideopuhelut kannattaa aloittaa sitten vasta, kun tavalliset videopuhelut ovat hänelle tuttuja. Liian useat yhtäaikaiset keskustelijat saattavat hämmentää häntä, joten keskustelun sisältö saattaa jäädä epäselväksi.

Suvanto Caren ryhmävideopuhelun tavoite on jouduttaa tiedonkulkua, yhdistää ihmisiä ja poistaa yksinäisyyttä kotona asuvan vanhuksen arjesta. Viime aikoina erilaiset etäkokoontumiset sekä virtuaaliset tapahtumat ovat kasvattaneet suosiotaan runsaasti, joten myös ikäihmisille suunnattuja etätapahtumia on tarjolla.

Suvanto Caren videopuhelun kautta kunnat tai muut hoivantuottajat voivat lähettää kaikille asiakkailleen yhtäaikaisesti esimerkiksi fysioterapiatunteja, hartauksia tai erilaisia keskustelutilaisuuksia. Ohjattua viriketoimintaa on myös helppo tuottaa ryhmävideopuhelun välityksellä, joten yhä useampi kotona asuva vanhus pääsee osaksi aktiivisempaa ja tapahtumarikkaampaa elämää.

Suvanto Caren ryhmävideopuhelut mahdollistavat vilkkaan ja antoisan keskustelun selkeällä kuva- sekä ääniyhteydellä. Ryhmävideopuhelun aikana käyttäjän ei tarvitse stressata laitteiston toimivuudesta, vaan puhelun aikana voi vapautuneesti antautua mukaviin keskusteluihin tai ohjattuun viriketoimintaan!

 

Så här fungerar Suvanto Gruppvideo

Useiden mahdollisuuksien yhteydenpitoa

Suvanto Ryhmävideopuhelussa voidaan samaan keskusteluun yhdistettyä useita osallistujia.

  • Helppokäyttöinen sovellus, mikä löytyy valmiiksi asennettuna asiakkaan päätelaitteelta.
  • Hoitajat voivat käyttää ryhmävideopuhelua tietokoneen selainliittymän avulla.
  • Selkeä videokuva sekä hyvä äänenvoimakkuus kaikissa laitteissa.
  • Mahdollistaa monipuolisen ohjelman järjestämisen asiakkaan kotiin etäyhteyden avulla.
  • Tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ryhmäkeskusteluun.

Suvanto

Palvelut

Turvakello

Suvanto Turvakello on rannekelloa muistuttava paikantava turvapuhelin. Helposti mukana kulkeva ja huomaamaton laite tuo turvallisuutta ulkoiluun, matkustamiseen ja asumiseen.

Mukana

Paikantava turvapuhelin takaa turvallisuuden niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Hälyttää myös automaattisesti kaatumisesta ja poistumisesta liian kauas kotoa.

Turvapuhelin

Suvanto Turvapuhelin tuo turvaa kaikkialla. Turvapuhelin on helppoa kuljettaa mukana kaikkialle ja sen helppokäyttöisyyden ansiosta yhteydenpito hätätilanteissa onnistuu varmasti.

Älylukko

Suvanto Älylukko poistaa avainten käyttötarpeen. Ulko-oveen asennettavan älylukon ansiosta ovi on avattavissa helposti Suvanto Care -mobiilisovelluksella.

Kotona

Havainnoi arkea ja hälyttää apua automaattisesti havaittuaan poikkeavuutta. Arkea häiritsemättömät havaintoyksiköt turvaavat asumista niin kotona kuin palvelutalossa.

Videopuhelu

Suvanto Videopuhelu mahdollistaa etäyhteydenpidon silloinkin, kun kasvokkain tapaamiseen ei ole mahdollisuutta. Sen avulla on mahdollista lieventää yksin asuvan yksinäisyyttä ja siitä koituvia haasteita.

Ryhmävideo­puhelu

Videopuhelu on turvallinen ja helppo yhteydenpitokanava yksin asuvan vanhuksen, hoitajien sekä lähipiirin kesken.

Mobiilisovellus

Ammattilaisen ja läheisen käytössä oleva helppokäyttöinen sovellus, joka näyttää jatkuvan tilannekuvan ja toimii päiväkirjana sekä hälytysten käsittelyssä.

Päivystys­keskus

Suvanto Päivystyskeskus on valppaana kaiken aikaa! Se tarjoaa nykyaikaisen tavan vastaanottaa ja käsitellä asiakkailta tulevat turvahälytykset.

Lääke­muistuttaja

Muistuttaa lääkkeen ottamisesta oikeaan aikaan automaattisesti. Laite hälyttää, mikäli lääke jää ottamatta, jolloin voidaan avustaa lääkkeen otossa.

Ole yhteydessä

Soita meille:

040 6533 222

Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta:

myynti@suvantocare.fi
Tai laita viestiä alla olevalla
yhteydenottolomakkeella

Olen kiinnostunut: