Suvanto® Hoiva

Suvanto® Hoiva auttaa yksityisiä läheisiä, hoivantarjoajia ja julkista sektoria mahdollistamaan laadukkaan hoivan kotona asumiseen tukea tarvitseville.

Suvanto on vahvasti hoivaprosesseja tukeva, älykkääseen teknologiaan perustuva palveluratkaisu, jota käytettäessä kaikki osapuolet hyötyvät. Pystyäksemme todentamaan Suvanto digihoivan hyödyt, olemme mallintaneet hoivaprosesseja uusiksi teknologiaa hyödyntäen. Uskomme, että pelkällä irrallisella teknologian tuottamisella, ei vaikuttavuutta saada aikaiseksi.

Väestömme ikääntyy, sille emme mahda mitään. Se mitä voimme tehdä, on hyödyntää teknologiaa, jotta ikäihmiset saavat lisää aikaa asua omassa kotonaan, mikäli he niin haluavat.

 

Yksityishenkilölle 

Suvanto tarjoaa

 • turvallisuutta yksin asumiseen
 • oikea-aikaista apua
 • kiireettömiä kohtaamisia
 • jatkuva avun saavutettavuus
 • vaivatonta ja huomaamatonta

 

Hoivantarjoajalle 

Suvanto tarjoaa

 • hoivaa ohjaavaa tietoa ihmisen hyvinvoinnista
 • kattavaa tietoa hoidontarpeesta
 • hoitajien työn kohdentumista tarpeenmukaisiin hoivakäynteihin
 • kiireettömämpia kohtaamisa
 • tuloksellisen hoivan tarjoamista julkiselle sektorille
 • parempaa hoivan laatua
 • sujuvaa viestintää omaisten kanssa

 

Julkiselle sektorille 

Suvanto tarjoaa

 • tuloksellinen hoivan järjestäminen
 • hoivakulujen parempi ennakoitavuus
 • laitoshoidon palvelutarpeen vähenemistä
 • turvallisen kotona asuminen mahdollistaminen
 • vaikuttavuuden mittaroimista

 

SUVANTO MUKANA - yksin liikkuvalle Tutustu ›

SUVANTO KOTONA - yksin asuvalle Tutustu ›

Suomalaista osaamista