01.12.2020

Omaishoitajaliitto suosittelee Suvanto Carea

Kuka tahansa meistä voi joutua tilanteeseen, jossa oma arki muuttuu merkittävästi  läheisen sairastumisen tai vammautumisen yhteydessä. Joskus omaishoitajuuteen ajautuu hiljalleen, mutta joissakin tilanteissa omaishoidon tarve voi olla hyvin äkillinen ja hiukan pelottavaakin.

Molemmissa tapauksissa, olipa tarve hiljalleen tuleva tai akuutti, on Omaishoitajaliiton tarjoama tieto sekä tuki ensisijaisen tärkeä omaishoitajuuteen alkavalle ja omaishoitajana toimivalle.

Omaishoito on siis perheenjäsenen tai muun läheisen kotona asumisen tukemista. Omaishoitajan on tärkeää saada mahdollisimman monipuolisesti tietoa sekä tukea, jotta hän jaksaa  luoda sairastuneelle turvallisen ja hyvän arjen kotona. Omaishoitajaliitto sekä Suvanto Care Oy edistävät yhdessä laadukasta kotona asumista tarjoamalla parhaat keinot turvalliseen elämään.  

Helpotusta omaishoitajan arkeen

Omaishoitajana toimiminen on usein raskasta. Hoidettavan läheisen kanssa asuminen voi olla ympärivuorokautista huolehtimista, eikä omaa aikaa jää hetkeäkään. Moni omaishoitaja kokee jopa kaupassa käymisen vaikeaksi, sillä kotiin jätettävän läheisen viereltä on vaikea poistua ilman huonoa omaatuntoa. Valvomatta jättäminen voi tuntua heitteillejätöltä.

Vaikka omaishoitajalle on laissa kirjattu tietty määrä vapaapäiviä kuukautta kohden, valitettavasti ne eivät läheskään aina toteudu. Tämä tarkoittaa sitä, että moni omaishoitaja on jaksamisensa äärirajoilla jopa vuodesta toiseen. 

Omaishoitajan arjen tukemiseksi sopii erinomaisesti Suvanto Care -palvelu, joka tarjoaa teknologiaan perustuvaa seurantaa. Läheinen voi olla etäyhteydellä seurattavana vaikkapa kauppareissun tai työpäivän ajan. 

Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen toteaakin, että: “Ylipäätään olen sitä mieltä, että kun teknologisilla ratkaisuilla voidaan edistää omaishoitajien hyvinvointia ja helpottaa käytännön elämään sekä hoidettavien hyvinvointia ja turvallisuutta, ja kun se on kustannustehokasta, kannattaa teknologisia ratkaisuja hyödyntää.” 

Kunnan taloudessa omaishoito on merkittävästi taloudellisempi vaihtoehto esimerkiksi ikääntyneiden palveluasumiseen verrattuna, vaikka kunta ottaisikin teknologisia palveluita käyttöön omaishoitajien työtaakkaa helpottaakseen!

Suvanto Caren sekä Omaishoitajaliiton yhteistyö tähtää samaan tulokseen — omaishoitajan parempaan arkeen

Omaishoitajaliitto sekä Suvanto Care toimivat kumppanuussopimuksella, jonka perusteella Suvanto Care saa näkyvyyttä esimerkiksi liiton toimittamassa Lähellä-lehdessä sekä eri tilaisuuksissa, tiedotteissa tai videoissa. Yhteistyöllä pyritään edistämään niin Suvanto Caren kuin Omaishoitajaliitonkin näkyvyyttä asiakkaille.

“ Tavoitteemme ovat yhteneväisiä siltä osin, sillä haluamme molemmat auttaa ja tukea omaishoitajia”, sanoo Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen yhteistyöstä Suvanto Caren kanssa. Molempien pyrkimyksenä on saada helpotettua omaishoitajan arkea sekä tuottaa jokaiselle apua tarvitsevalle turvallinen ja mielekäs elämä. 

Suvanto Care on miellyttävä yhteistyökumppani

Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervosen mukaan yhteistyö Suvanto Caren kanssa on ollut helppoa ja mutkatonta. Yhteistyön toimivuudesta kysyttäessä hän summaa näin: “Mielestäni ei ole ollut haasteita, paitsi, että koronapandemia muutti sovittuja suunnitelmia, mutta niinhän on käynyt kaikille ja kaikkialla.”

Yhteistyön toimivuuden kannalta tärkeä seikka on ollut suora vuoropuhelu, jossa molempien tavoitteet ovat olleet yhteisen hyvän tuottaminen asiakkaille. Omaishoitajat ovat lähellä molempien sydäntä, joten yhteisen työn tekeminen on ensiarvoisen tärkeää. “Voin suositella Suvanto Carea yhteistyökumppanina”, summaa Sari Tervonen!