Suvanto Lääkemuistuttaja tukee ikäihmisen arkea

Suvanto Caren DoseCan -lääkemuistuttaja tuo helpotusta ja säännöllisyyttä ikäihmisen arkeen! Se muistuttaa asukasta automaattisesti lääkkeen otosta lääkeohjelman mukaisesti. Lääkemuistuttaja hälyttää ottamatta jääneestä lääkkeestä omaisen ja hoitajan puhelimeen sekä hallintanäkymään. 

 

Suvanto Care on tukemassa vanhusten pärjäämistä kotona omassa arjessaan. Suvanto Care kodin turvalaitteet pitävät huolen, että ikäihmisen liikkuminen, nukkuminen, ruokailu ja lääkkeiden ottaminen sujuvat toivotulla tavalla. Lääkemuistuttaja tuo säännöllisyyttä vanhuksen elämiseen.

DoseCan -lääkemuistuttaja on täysin Suvanto Caren järjestelmäalustaan integroitu laite, joka muistuttaa käyttäjäänsä automaattisesti ottamaan lääkkeet ajallaan. Tämä tuo omaisille mielenrauhaa ja tukee erityisesti yksin asuvaa ikäihmistä arjessaan. 

Tarvitseeko läheisesi apua lääkkeenoton tukemiseen? Ole yhteydessä, niin kerromme mielellämme lisää, miten Suvanto Lääkemuistuttaja ja muut Suvanto Care -palvelut voisivat edistää ja tuoda turvaa ikäihmisen arkeen. 

Lääkemuistuttaja toimii kotona ja mukana

Suvanto Lääkemuistuttaja auttaa terveydenhuollon henkilökuntaa hoitolaitoksissa, palvelutaloissa ja kotihoidossa varmistumaan siitä, että lääke otetaan ajallaan. Tämä tapahtuu palvelua heikentämättä ja vanhuksen elämänlaatua laskematta. 

Reseptin mukaiset lääkkeet voidaan annostella jo apteekissa valmiisiin annospusseihin ja hoitaja voi kätevästi asettaa lääkepussirullan lääkemuistuttajaan. Ikäihminen voi helposti ottaa lääkkeet annospussista painamalla sitä kevyesti lääketarjottimen muovinastaan. Tämän jälkeen lääke kuitataan otetuksi painamalla laitteen OK-painiketta. 

Lääkemuistuttajan ja tarvittavat lääkeannokset voi joustavasti ottaa myös mukaan kotoa poistuttaessa. Kotiin palatessaan käyttäjä asettaa lääkemuistuttajan takaisin lääkesäiliöön ja kytkee laitteen takaisin verkkovirtaan. Näin Suvanto Lääkemuistuttaja on valmiina muistuttamaan seuraavasta lääkkeenotosta.

Lääkemuistuttaja-sovellus tuo reaaliaikaista tilannetietoa ja luo turvallisuutta kaikille osapuolille

Suvanto Care palvelualustaan integroitu lääkemuistuttaja hälyttää omaisen tai hoitajan älypuhelinsovellukseen, jos lääkettä ei ole otettu oikeaan aikaan. Hälytyksen saatuaan hoitaja ottaa sen käsittelyyn ja tieto siitä menee automaattisesti myös muille hälytyksen saaneille. Hoitaja soittaa ikäihmiselle ja muistuttaa lääkkeen ottamisesta. Tämän jälkeen hoitaja kuittaa, että hälytys on käsitelty. 

Tapahtuman tiedot ja hoitajan sovellukseen kirjaama viesti tallentuvat Suvanto Care -järjestelmään asiakkaan omiin tietoihin. Lääkemuistuttaja sovellus tarjoaa tärkeää tietoa eri osapuolille ja tarvittaessa hoitavalle lääkärille hoidon ja lääkinnän suunnittelua varten. 

Suvanto Care tarjoaa ikäihmisen lääkkeenoton tukemiseen uudenlaista ja innovatiivista apua. DoseCan Lääkemuistuttaja, lääkemuistuttaja sovellus ja muut Suvanto Care kodin turvalaitteet keskustelevat langattomasti keskenään ja muodostavat saumattomasti toimivan järjestelmän, joka ei häiritse vanhuksen arkea millään tavalla. 

Suvanto Care -palvelukokonaisuus on hyvin monipuolinen ja se voidaan räätälöidä ja laajentaa täysin käyttäjätarpeiden mukaisesti. Haluatko sinäkin näitä Suvanto Caren mahdollistamia asioita?   

Näin Suvanto Lääkemuistuttaja
palvelu toimii

DoseCan Lääkemuistuttaja

DoseCan Lääkemuistuttaja on täysin Suvanto Caren palvelualustaan integroitu lääkemuistuttaja, joka muistuttaa käyttäjään automaattisesti lääkkeen otosta lääkeohjelman mukaisesti. Järjestelmä myös hälyttää ottamatta jääneestä lääkkeestä. Lääkeohjelman hallinnointi tapahtuu helppokäyttöisen selainkäyttöliittymän kautta.

  • Muistuttaa lääkkeen otosta lääkeohjelman mukaisesti
  • Hälyttää ottamatta jääneestä lääkkeestä omaisen ja hoitajan älypuhelimeen sekä hallintanäkymään

Suvanto

Palvelut

LÄÄKEMUISTUTTAJA

Muistuttaa lääkkeen ottamisesta oikeaan aikaan automaattisesti. Laite hälyttää, mikäli lääke jää ottamatta, jolloin voidaan avustaa lääkkeen otossa.

MUKANA​

Paikantava turvapuhelin takaa turvallisuuden niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Hälyttää myös automaattisesti kaatumisesta ja poistumisesta liian kauas kotoa.

VIDEOPUHELU

Suvanto Videopuhelu mahdollistaa etäyhteydenpidon silloinkin, kun kasvokkain tapaamiseen ei ole mahdollisuutta. Sen avulla on mahdollista lieventää yksin asuvan yksinäisyyttä ja siitä koituvia haasteita.

Ole yhteydessä

Soita meille:
Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta:

Tai laita viestiä alla olevalla

lomakkeella

Olen kiinnostunut: