22.03.2022

Kokonaisvaltainen hyöty kilpailutuksen keskiöön

Pian tulee neljä vuotta täyteen siitä kun myyntijohtaja Olli Göös astui Suvanto Caren palvelukseen. Noiden neljän vuoden aikana on tapahtunut paljon: teknologia on ottanut entistä varmempaa jalansijaa ikäihmisten hoivatyössä. Aluevaalit on selätetty ja työt uusien hyvinvointialueiden piirissä ovat käynnistyneet. Tulevina vuosina tullaan ratkaisemaan entistä isompia kysymyksiä. Kuinka taataan laadukas, kannattava ja turvallinen hoito ikääntyvälle väestölle?

– Jos mennään ajassa vuosikymmeniä taaksepäin, niin perhepiirissä saattoi asua kolmekin sukupolvea. Itsekin olen asunut niin, että on ollut mummo, omat vanhemmat ja me lapset samassa pihapiirissä. Silloin ”teknologia” on ollut sitä, että katsottiin oven raosta tai ikkunasta että nyt valot sammuu, nyt mummo meni nukkumaan. Sitten aamulla kun valot syttyivät niin tiedettiin että mummo on herännyt, Olli Göös muistelee.

Tiivis yhteisasuminen ei nykypäivän kaupunkiympäristössä ole enää samalla tavalla mahdollista. Monien ikääntyvien vanhempien aikuiset lapset elävät omien lastensa kanssa työn täyttämiä ruuhkavuosia. Tarvitaan uusia innovaatioita takaamaan jokaiselle ikääntyvälle turvallinen, itsenäistä elämää tukeva arvokas vanhuus.

– Kokonaisuuksilla voimme muuttaa hoivan prosesseja tehokkaammaksi. Ideahan on saada se entisaika takaisin, mutta teknologian välityksellä, Göös valaisee.

Saavutetut hyödyt jaetaan kaikkien osapuolten kesken

Nuorten innovaatioyritysten on vaikea ottaa tukevaa jalansijaa julkisen sektorin byrokraattisella kentällä. Kilpailutus on alalla kangistunutta ja paikoin hyvin lyhytnäköistä. Palveluiden suoman hyödyn tulisi painaa vaakakupissa enemmän kuin yksittäisten laitteiden hinnan.

– Liikaa kilpailutetaan pelkkiä laitteita, kun pitäisi siirtyä siihen, että kilpailutetaan kokonaisratkaisuja. Tietysti huolestuttavinta on, jos kilpailutukseen pystyy vastaamaan vain yksi yritys. Silloin markkinavuoropuhelu unohtuu täysin.

Vuonna 2016 Suvanto Care palkittiin Sitran vaikuttavuuskiihdyttämön palkinnolla työstään vaikuttamisen mallintamisen saralla. Suvanto Caren hinnoittelumallissa olennaista on se, että kaikki osapuolet seisovat saman tavoitteen takana, jolloin saavutetut hyödyt jaetaan osapuolten kesken ja kaikki voittavat. Lähtökohtana ei ole pelkkä laitteiden tai hoivatyön hintakilpailuttaminen, vaan hoivan tulee lähteä liikkeelle vaikuttavuuden aikaansaamista tuloksista.

– Se on minun mielestäni se ratkaisu. Tähän suuntaan pitäisi lähteä haastamaan kenttää, Göös sanoo.

Puheenvuoro kilpailutuksessa myös pienille yrityksille

Olli Göös painottaa keskustelun tärkeyttä. Markkinavuoropuheluun pitää päästä myös pieni yritys, jolla usein on se innovaatio, eli paras teknologia. Göös kehottaa myös tarkastelemaan referenssejä toisesta näkökulmasta. Pienet yritykset putoavat kilpailutuksen kelkasta usein juuri pyydettyjen referenssien puutteen vuoksi.

– Tiedetään, ettei pienellä yrityksellä ole laajoja referenssejä. Pitäisi olla kaksi referenssiä, mutta niillä referensseillä pitää taas olla 200 – 500 asiakasta.

Göösin mukaan määrän ei tulisi korvat laatua. Referenssit pitäisi kysyä palvelun todellisilta käyttäjiltä.

– Hoitoalan ammattilaiset ja palvelun käyttäjät ovat hyviä referenssin kertojia, Olli Göös luettelee.

Keskustelu jatkuu! Vuoden aikana Suvanto Care tulee haastattelemaan alan toimijoita, jotka kertovat omalta osaltaan, kuinka he ovat ratkaisseet omissa organisaatioissaan nämä haasteet. Haastattelua pääsee seuraamaan blogin lisäksi Suvanto Caren Youtube -kanavalta.