Asiakaskokemus Irmeli Lähteenmäki

Vapautta ja turvaa yksin asumiseen Suvannon avulla

Irmeli Lähteenmäki on Suvanto Care -palvelun tyytyväinen käyttäjä. Nykyteknologialla turvattu kotona asuminen on tuonut turvaa iäkkään elämään sekä antaa vapauden liikkumiseen myös kodin ulkopuolelle.

“On nämä nykylaitteet sellaisia, että mummujen päät on pyörällä, kun niistä puhutaan”, naurahtaa Lähteenmäki kommentoidessaan edistyksellistä Suvanto Care -palvelua. Hän kokee hyväksi myös sen, että hänen ja monen muun käyttäjäkokemusten pohjalta voidaan luoda entistä parempia turvalaitteita vanhuksille.

Suvanto on loistava keksintö!

Irmeli Lähteenmäki on käyttänyt Suvanto Kotona sekä Suvanto Mukana -palveluita. “Olen sellainen henkilö, että haluan varautua aina hyvissä ajoin kaikkeen, joten otin käyttöön nämä Suvannon palvelut jo nyt”, hän kertoo.

Tämä onkin hyvä, sillä usein liian myöhäinen turvapalveluiden käyttöönotto, esimerkiksi muistisairaan kohdalla saattaa tuntua liian monimutkaiselta sekä vaikealta oppia — kun turvalaitetta on kantanut jo useamman vuoden, sen käyttö onnistuu paremmin myös muistisairaalla.

“Kyllä mää ainakin katson, että tää on loistava keksintö”, summaa Lähteenmäki. Hän vertaa Suvannon palvelua yleisesti kunnilla käytössä oleviin turvapuhelimiin ja toteaa Suvannon laitteiston olevan monta askelta parempi kuin muut!

Suvanto Mukana – enempi kuin turvaranneke

Vanhusten turvarannekkeet ovat olleet aikanaan edistyksellinen askel kotona asumisen turvaamiseen. Turvapuhelimen turvarannekkeet ovat kuitenkin lyhyellä kantamalla varustettuja, joten ne eivät toimi vähänkään pidemmälle kotiovesta poistuttaessa.

Suvanto Mukana -paikannin on edistyksellinen turvalaite, sillä paikannin ei ole riippuvainen keskusyksikön läheisyydestä, vaan se toimii itsenäisesti myös pidemmillä matkoilla reaaliajassa kaikkialla. 

Irmeli Lähteenmäki tapaa mielellään ystäviään kahviloissa, ulkoilee ja nauttii luonnossa liikkumisesta. Hän on kokenut Suvanto Mukana -paikantavan turvapuhelimen aivan ehdottoman tärkeäksi osaksi turvallista ulkoilua. “Tästä paikantimesta olen tosi iloinen, kun kuljen yksin, etenkin talvella pimeässä, ja jos sattuu jotain niin minulla on se paikannin mukana aina, niin sillä mä saan yhteyden poikaani,” hän kertoo.

“Parasta paikantimessa on se, että siitä näkee heti, missä olen, niin voin saada apua heti oikeaan paikkaan,” toteaa Lähteenmäki. Hän iloitsee siitä, että Suvanto Mukana -laitteen avulla hänellä on mahdollisuus nauttia vapaudesta turvallisesti!

Turvallinen vanhuus tutussa ympäristössä

Irmeli Lähteenmäki iloitsee Suvanto Care -palvelujen tuomasta turvallisuudesta elämässään. Suvanto Caren käyttö helpottaa myös hänen läheisten huolta pärjäämisestä. Kun omassa kodissa on kaikki hyvin, voi itse asukas sekä hänen läheisensä nauttia arjesta ilman turhia hätäilyjä — apua saa nopeasti, vaikka sitä ei pystyisi edes itse pyytämään.

Iloinen ja puhelias Irmeli toteaakin: “Tämmöinen se pitää ehdottomasti olla jokaisella!”