Susannan Viitala

Teknologia vaatii hoitajilta ajattelutavan muutosta

Etelä-Pohjanmaan JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on pilottihankeen yhteydessä otettu käyttöön Suvanto Caren teknologia. Pitkien välimatkojen kuntayhtymässä etähoivalla on pyritty vähentämään arkityön kuormittavuutta.

– Kotihoidon työ on raskasta. Sitä on pystytty keventämään etähoidon käytöllä, kertoo etähoivapilotin vastaava hoitaja Susanna Viitala.

Viitalan mukaan saatu hyöty on säteillyt myös ikäihmisten läheisille.

– Omaiset pystyvät ottamaan yhteyden ikäihmiseen etähoivalaitteen kautta. Se on ollut todellakin suuri hyöty! Asiakkaat ovat ottaneet tämän hyvin vastaan ja palaute, mitä sieltä on tullut, on todella positiivista, Viitala iloitsee.

Teknologian hyväksyminen auttaa siihen sopeutumisessa

Uudet käytännöt vaativat vääjäämättä mukautumista, eikä parhainkaan teknologian käyttöönotto onnistu aina kitkattomasti. Kun teknologia hyväksytään osana tämän päivän ja tulevaisuuden hoivaa, päästään tehokkaammin hyödyntämään sen suomia mahdollisuuksia.

– Teknologiset ratkaisut vaativat hoitajilta muutosta ajattelussa ja toimintatavoissa. Kun hoitajat otetaan alusta asti mukaan kehittämistyöhön ja jalkauttamiseen, niin silloin saadaan hyviä tuloksia aikaan, Susanna Viitala uskoo.

Teknologisten laitteiden tarkoitus ei ole vähentää ikääntyneiden ihmiskontakteja, päinvastoin. Hoitohenkilökunnalla on enemmän aikaa keskittyä ikääntyneeseen, kun aika ei kulu toisarvoisiin toimintaan, kuten pitkiin välimatkoihin. Kasvoista kasvoihin kohtaaminen ja keskittyneen juttelun merkitys saa paremmin sijaa etäkäynneillä.

– Etähoivakäynnillä asiakas saa kasvoaikaa enemmän ja se on hyvä. Fyysisellä käynnillä hoitaja totta kai keskustelee asiakkaan kanssa, mutta siellä nimenomaan kasvoaika jää vähäisemmäksi.

Akuutin avun arviointi on nyt entistä helpompaa

 JIK:n yöpartion toimintaa tukevat Suvanto Caren Kotona -sensorit. Sensoreista saatava tilannetieto mahdollistaa keskittymisen niihin asiakkaisiin, jotka akuuttia apua sillä hetkellä tarvitsevat.

– JIK:n alue on laaja. Meillä tulee Jalasjärven päästä todella paljon ovihälytyksiä. Jos yöpartio on tuolla Jurva-Ilmajoki päässä, niin sieltä on pitkä matka tänne Jalasjärvelle. Yöpartio näkee sensoreiden avulla että ei ole mitään hätää, asiakas voi odottaa vielä hetken, saadaan täällä päässä tehtyä työt ensin, Viitala antaa esimerkin.

Susanna Viitalalla on terävä viesti heille, jotka harkitsevat hyvinvointiteknologian käyttöönottoa ikäihmisten palveluissa.

– Kotihoidon toimintatapoja pitää muuttaa. Hoitajista on hirvittävä pula aivan valtakunnallisesti. Kotihoidolle on painetta, koska suuntaus on se, että ikäihmiset hoidetaan kotiin. Meidän on otettava teknologisia palveluita käyttöön. Suvanto Care on ollut aivan paras tässä koska yhteistyö on ollut niin sujuvaa ja hyvää. Tällä on saatu hyviä tuloksia aikaan!

Enemmän Susanna Viitalan mietteitä teknologian mahdollisuuksista löydät Suvanto Caren Youtubesta. Ota Suvanto Care seurantaan, niin pystyt jatkuvasti selvillä siitä, miten teknologia tulee mullistamaan ikääntyneiden laadukkaan kotihoidon Suomessa!