Asiakaskokemus Rautavaaran kunta

Suvanto Care helpottaa Rautavaaran kunnan hoitotyötä

Pohjois-Savon maakunnassa, Kainuun ja Pohjois-Karjalan rajalla sijaitseva Rautavaara on vireä, luonnon helmassa oleva 1600 asukkaan kunta. Pinta-alaltaan laaja kunta mahdollistaa luonnon monimuotoisuuden kunnan alueella, joten Rautavaaran kunnasta löytyykin useita kauniita näköalapaikkoja sekä retkeilymahdollisuuksia.

Rautavaaran kunnan reilu pinta-ala aiheuttaa myös haasteita, sillä välimatkat ovat luonnostaan pitkiä; kunnan palveluiden osalta tämä aiheuttaa haasteita tuottaa jokaiselle asukkaalle yhtenäiset mahdollisuudet päästä nauttimaan kunnan tuottamista palveluista. Rautavaaran kunnassa tämä ongelma on osaltaan voitu ratkaista ottamalla käyttöön Suvanto Caren palvelut. Teknologiaan perustuva palvelu mahdollistaa laadukkaan hoidon myös syrjässä, pitkien ajomatkojen päässä asuville asukkaille.

Rautavaaran kunta saa selvää säästöä Suvanto Caren avulla

Rautavaaran kunnan vanhustyön johtaja Kaija Leskinen näkee Suvanto Caren käytön edistäneen monelta osin hoitotyön onnistumista ja laatua. Leskinen vastaa kunnan asumispalveluiden, kotihoidon, tukipalveluiden lisäksi yli 65-vuotiaiden omaishoidosta, joten laajan vastuualueen kautta hänellä on tarkka käsitys hoidon tarpeesta sekä resursseista kunnassa.

Rautavaaran kotihoidon asiakkailla on ollut käytössä Suvanto Caren videopuhelu, mikä on maantieteellisesti suuressa kunnassa todettu erinomaiseksi avuksi: “Videopuheluiden käyttö on vähentänyt kotihoidon työntekijöiden matkaan käytettävää aikaa, koska välimatkat laajan kunnan alueella ovat pitkiä. Säästynyt aika mahdollistaa uusien asiakkaiden hoidon piiriin ottamisen ja aikaa on voitu kohdentaa varsinaiseen hoitotyöhön. Matka-ajan väheneminen vähentää varsinkin talviaikaan henkilökunnan matkakuluista aiheutuvaa rasitusta,” summaa Kaija Leskinen. 

Hoitotyön kohdentaminen todellisiin tarpeisiin sekä ajankäytön parempi hallittavuus tuo selvää säästöä kunnan kotihoidon kustannuksiin. Kunnassa on laskettu, että jo viidellä asiakkaalla käytössä oleva Suvanto Care -palvelu tuo vuodessa noin 25 000 euron säästön. 

Suvanto Caren helppous on etu kunnalle

Suvanto Caren käyttöönotto on saanut asiakkailta pääsääntöisesti myönteistä palautetta.  “Vaikka iäkkäät eivät ole teknologiaa juuri käyttäneet, palvelun käyttöönottaneet ovat olleet hyvin tyytyväisiä videoyhteyteen. Jokaisella palvelua käyttävillä asiakkailla on lisäksi ajoittaisia fyysisiä kotikäyntejä, jolloin voidaan paikan päällä varmistaa palveluiden toimivuus,” summaa Kaija Leskinen.

Kunnan työntekijät ovat tyytyväisiä Suvanto Caren tarjoamaan tukeen, joka on nopeimmillaan toiminut myös WhatsAppin kautta. “Tukea ja ohjausta käyttöönottoihin on saatu tarpeen mukaan joko paikan päällä tai Teamsin kautta ja uusien palveluiden käyttöönotto on sujunut aina jouhevasti,” kiittää Leskinen. 

Suvanto Mukana -palvelu toimii myös työntekijöillä

Rautavaaran kunnassa myös työntekijät käyttävät Suvanto Mukana -palvelua oman turvallisuutensa eduksi. “Työntekijöiden käyttämä Suvanto Mukana -hälytin, jota kutsumme hoitajahälyttimeksi, on tärkeä työntekijöiden turva kotikäynneillä. Rautavaaran kunnassa turvapalvelut, poliisi ja ensihoito ovat pitkän matkan päässä, jonka vuoksi avun saanti voi kestää tunteja. Hälyttimellä hälytys tulee toisille hoitajille, jolloin voidaan avata myös puheyhteys. Tämä palvelu on otettu nyt käyttöön myös sosiaalihuollon työntekijöille;” kertoo Leskinen.

“Ehdottomasti voidaan suositella muillekin Suvanto Carea! Palveluiden hinta-laatusuhde on kohdallaan, tuote on suomalainen ja tukipalvelu pelaa hyvin,” kiteyttää Rautavaaran kunnan puolesta Kaija Leskinen.