Asiakaskokemus Eila Matero

”Se paikannin oli aina yöpöydällä”

Miniä huolestui Eilan tilanteen huononemisesta kotona ja sanoi, että Eilalle oli hankittava turvapalvelu, jotta pystyy edelleen asumaan turvallisesti kotona. Ensin Eila kieltäytyi ja sanoi voivansa soittaa apua, jos jotain sattuisi. Miniä ei antanut periksi vaan kysyi Eilalta, että miten hän pääsee aukaisemaan oven, jos kaatuu eikä pääse ylös. Tällöin Eila havahtui itsekin, ”Niinpä, eihän tänne pääse sisälle ilman avainta”, Eila totesi.

He tekivät päätöksen, että jokin turvapalvelu olisi hankittava. Miniä otti selvää palveluntuottajista ja soitti Suvannon asiakaspalveluun. Vielä samana päivänä he saivat käyttöönsä Suvanto Mukana turvapaikantimen Eilalle sekä ohjausta sen käyttöön. Miniän huoli hälveni, kun hän tiesi, että Eila saa tarpeen tullen hälytettyä apua.

Kaikilla ei ole omaisia lähellä, joten Suvanto tekee yhteistyötä paikallisten hoivapalvelu- ja henkilöturvayritysten kanssa. Rovaniemellä Suvannon turvapalveluasiakkaista huolehtii 24/7 Lapsec Oy. Lapsecin auttajapalvelu toimi myös Eilalla paikallisena turvana, kun omaiset asuivat kaukana.

”Se paikannin oli aina yöpöydällä mulla”, sanoo Eila ja jatkaa ”jos kaadun kipeän polveni kanssa, enkä pääse ylös, painan kelloa ja pojat pääsevät sisälle auttamaan milloin vain.”.

Eilan mielestä turvapaikantimen käyttö ei ollut yhtään vaikeaa; ”Kyllä sen oppii ja hyvät siinä on ohjeet”.

Suvannon tukemana Eilan turvallisuuden tunne lisääntyi kotona ja pyörällä kaupungilla kulkiessa turvapaikannin oli aina mukana.

”Ehdottomasti suosittelen Suvannon palveluja muillekin”, sanoo Eila.

Eilalla oli hakemus vetämässä myös palvelukotiin ja miniä sanoi, että ”nyt jos ei kohta saada mieluista paikkaa palvelukotiin, hommataan myös Suvannon kotijärjestelmä” (Suvanto Kotona). Se olisi ollut Eilankin mielestä seuraava askel, jotta kotona olisi vielä pystynyt asumaan turvallisesti.

”Muisti kun vanhemmiten menee pikkuhiljaa, niin sen avulla olisi sitten läheiset voineet huolehtia, että tulee esimerkiksi säännöllisesti syötyä kotona kuitenkin”, Eila pohdiskelee.

Suvanto Kotona -järjestelmä havaitsee automaattisesti poikkeamia, kuten esimerkiksi ruokailun muutokset. Järjestelmä voidaan asettaa hälyttämään automaattisesti myös esimerkiksi liikkumattomuudesta, joten henkilön ei tarvitse pystyä itse apua hälyttämään.

Kiitämme Eilaa asiakkuudesta ja toivotamme hänelle mukavia päiviä viihtyisässä palvelukodissa !