Asiakaskokemus Kaksineuvoisen kuntayhtymä

Kaksineuvoisen kuntayhtymä pitää ikäihmisistä huolta teknologian avulla

Kaksineuvoisen kuntayhtymässä ovat hoitajat sekä asiakkaat päässeet tutustumaan Suvanto Caren monipuolisiin palveluihin jo jonkin aikaa. Härmien kotihoidon lähihoitaja Tuija Puiras sekä kotihoidon palvelupäällikkö Hannele Vakkuri tarjoavat omakohtaista kokemusta siitä, miten Suvanto Caren palvelut ovat mullistaneet kentällä tehtävää hoitotyötä.

Uuden oppiminen luo mahdollisuuden paremmalle hoidolle

– Suvanto Caren Olli Göös piti syyskuulla 2020 opastuksen meille pääkäyttäjille sekä sitten myöhemmin muillekin hoitajille. Opastuksen lisäksi jouduin kyllä tekemään paljon omaehtoista opiskelua ja tutustumista, sillä tämä asia oli niin uutta ja ”suurta”, niin kun meillä Pohjanmaalla sanotaan, Tuija Puiras kertaa yhteistyön alkumetrejä.

Härmän kotihoidon asiakkaat ovat ottaneet Suvanto Caren palvelut vastaan etupäässä mielenkiinnolla. Hannele Vakkurin mukaan asiakkaat ovat kertoneet jopa ylpeinä naapureilleen uusista ”vempaimistaan”, joilla he voivat pitää entistä helpommin yhteyttä omaisiin sekä hoitohenkilökuntaan. Etäyhteyden suurin etu on aika, joka säästyy kun hoitajien ei enää tarvitse kulkea tiheästi pitkien välimatkojen päähän tapaamaan asiakkaitaan. Matkustamiseen aiemmin kuluneet tunnit voidaan nyt suunnata parempiin asiakaskontakteihin.

– Asiakas saa pitemmän kohtaamisen, hoitaja ehtiikin jutella. Fyysisessä kohtaamisessa aika voi mennä siihen suorittamiseen, mutta etäkäynnillä asiakasta kuunnellaan ja hänen kanssaan jutellaan, keskitytään enemmän kuin kotikäynnillä, Vakkuri kuvailee.

Monipuolisten palveluiden tarjoaminen on osa tulevaisuuden hoivatyötä

Puiras ja Vakkuri myöntävät, että omaiset ovat tarvinneet vakuutteluja uuden toimintamallin positiivisista puolista, eivätkä kaikki ole ottaneet asiaa välittömästi avosylin vastaan. Kuitenkin käytön myötä silmät ovat auenneet teknologian mukana tuomille eduille. Sujuvampi yhteys takaa, että myös kaukana asuvat omaiset ovat pystyneet osallistumaan paremmin hoitoon. Vakkurin mukaan jopa monilta konflikteilta vältytään, kun ikäihmisen tilanteeseen saadaan läheisempi, omakohtainen kosketus.

– Tämä on juuri sitä mitä tarvitaan, eli entistä enemmän monipuolisia palveluita. Kaikki asiakkaat eivät edes halua hoitajia kotikäynnille, he haluavat olla itsellisiä ja pärjätä, Vakkuri huomauttaa.

Asiakas saa palveluiden myötä uutta, voimauttavaa vahvuutta kun laitteiden käyttöönotto onkin osoittautunut helpoksi ja palkitsevaksi. Asiakkaat itse myös kokevat omaisten nyt huolehtivan heistä jopa paremmin kuin ennen teknologian käyttöönottoa. Heistä Suvanto Videopuhelu on mielekkäämpi kuin pelkkä puhelu, sillä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

– Onhan se hellyttävä katsella vierestä hoitajanakin, kun näkee asiakkaan ilmeet ja sen herkkyyden heissä, kun he näkevät läheisensä kuvaruudussa, joka on siinä vain häntä varten. Espanjassa asuva lastenlapsi soittelee kuulumisia ja näin mummi pääsee osallistumaan hänen elämäänsä. Siinä onkin mummulla ihmettelemistä, kun täällä on lumi maassa ja siellä tyttö on kesämekko päällä ja heillä ulkona kukkii parhaillaan kauniina kukat, Puiras kuvailee liikuttavia kohtaamisia.

Asennemuutos on prosessi joka ei tapahdu hetkessä

Suurimmat haasteet asian tiimoilta ovat liittyneet toimintakulttuurin muutokseen. Hannele Vakkurin mukaan kotihoidon henkilökunnan asennetta uutta toimintatapaa kohtaan on pyritty muuttamaan prosessinomaisesti, askel kerrallaan.

– Kotihoito on aikaisemmin ollut hoivaa ja huolenpitoa ja nyt palvelu pitää nähdä myös kuntouttamisen näkökulmasta. Opitaan luottamaan että asiakas voi saada Suvanto Caren kautta loppupeleissä parempaa hoitoa kuin se fyysinen, nopea käynti asiakkaan luona, Vakkuri kertoo.

Samoilla linjoilla on myös Tuija Puiras. Hän omaksui jo varhain vahvan soihdunkantajan asenteen uutta, asiakkaiden elämänlaatua parantavaa teknologiaa kohtaan.

– Kaikkien haasteellisinta on ollut kollegoiden muutosvastarinta. Vastarinta on kyllä tuttu käsite, tämän reaktio esiintyy aina, kun jotain uutta toimintaan yritetään tuoda siihen tuttuun ja turvalliseen työkuvioon. Kuitenkin jollain tapaa tämä vastarinta yllätti minut, sillä koin sen hyvinkin voimakkaana, ja tässä onkin kysytty omaa luonnetta ja uskoa tähän asiaan, Puiras myöntää.

Suvanto Care säästää aikaa ja resursseja

Kuitenkin muutosvirran keskellä on alkanut kuulua myös hoitajilta hyvää palautetta siitä, että tämä on sittenkin hieno asia nyt, kun tähän on totuttu.

– Nyt he ovat selvästi ymmärtäneet konkreettisesti sen, miten paljon aikaa säästetään, etenkin siinä miten turhat ajot jäävät pois, ja tämähän ilahduttaa meitä hoitajia. Ajan voi nyt keskittää huonovointisimpiin asiakkaisiin, Puiras toteaa.

Taloudellista säästöä Suvanto Caren palvelut ovat tuottaneet Kaksineuvoisen kuntayhtymään alusta saakka. Hannele Vakkuri kertoo, että kolmesta Suvanto Caren palveluita tarjoavasta tiimistä vuositasoinen säästö on ollut yhteensä reilu 72 000 euroa. Summaan on laskettu pelkkä aika, ei matkakuluja, joten todellinen säästö tulee kohoamaan tätäkin huomattavampiin lukemiin.

– Ehdottomasti suosittelemme. Tämä on uusi, mielekäs tapa tehdä hoitotyötä! En näe tässä asiassa mitään negatiivisia puolia, Hannele Vakkuri hehkuttaa.