Kodin turvalaitteet yksityiselle

Suvanto Care tarjoaa innovatiiviset kodin turvalaitteet yksin asuville vanhuksille. Suvanto Care tuo turvallisuutta yksin asumiseen ja tukee kotihoivaa huomaamattomalla tekniikalla, jolloin apua on jatkuvasti saatavilla oikea-aikaisesti.

Vanhuksen auttajana voi joustavasti toimia perinteisestä palveluntarjoajamallista poiketen hoitajan lisäksi myös läheinen, ystävä tai vapaaehtoistyöntekijä. Hoivavastuuta voidaan Suvanto Care -palvelun avulla jakaa sujuvasti ja helposti kaikille tarpeenmukaisille osapuolille.

Suvanto Caren kodin turvalaitteet luovat turvalliset asumisen edellytykset vanhuksille

Ikäihmisillä tulee iän myötä erilaisia ongelmia niin liikkumiseen, toimintakykyyn, muistiongelmiin kuin sairauksiinkin liittyen. Näin heidän omaisillaan on jatkuva huoli siitä, miten vanhus selviää usein yksin kotonaan, itsenäisesti arjessaan ja kaukana läheisistään. Suvanto Caren kodin turvalaitteet ja palvelukokonaisuus luovat turvalliset kotona asumisen edellytykset vanhuksille ja heidän omaisilleen.  

Suvanto Care haluaa toimia avoimesti asiantuntijan äänenä ja turvallisuuden luojana, joten jos sinulla on huoli vanhuksen yksin arjessa pärjäämisestä, voit olla rohkeasti yhteydessä meihin! Voimme yhdessä kartoittaa sopivan palvelukokonaisuuden ja tarpeen mukaiset turvalaitteet kotiin. Näin vanhuksen elämänlaatu kohenee, yksinäisyyden pelko poistuu ja turvallisuudentunne kasvaa kaikilla osapuolilla. Tutussa ympäristössä asuminen edistää tunnetusti myös muistiterveyttä.  

Suvanto Care toteuttaa tarpeiden mukaiset turvalaitteet kotiin

Hankkimalla Suvanto Care turvalaitteet kotiin vanhuksista huolehtivat läheiset ja hoivantarjoajat saavat jatkuvasti tietoa heidän hyvinvoinnistaan. Hoidon suunnittelua ohjaakin aina todellinen tieto. Jos yksin asuvan tai itsenäisesti liikkuvan ikäihmisen arjessa tapahtuu jotain normaalista poikkeavaa, auttajat saavat siitä ajantasaisen tiedon ja apu voidaan kohdistaa oikeaan aikaan. Säästyvää aikaa voidaan hyödyntää kiireettömiin kohtaamisiin seniorin kanssa.

Suvanto -palvelukokonaisuus ja kodin turvalaitteet vanhuksille toteutetaan aina huolellisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Suvanto Caren kodin turvalaitteet soveltuvat mainiosti käytettäväksi niin kumppanien kuten kotihoidon ja kuntoutuksen tarjoajien kanssa kuin suoraan yksityisille palvelua tarvitseville senioreille. 

Suvanto Care langattomat kodin turvalaitteet on helppo toteuttaa lähes mihin tahansa kohteeseen. Henkilökohtaiset turvalaitteet omaavat tekniikkaa, jotka mahdollistavat järjestelmän myöhemmän laajennettavuuden. Suvanto Care tuotekokonaisuutta pystytään näin räätälöimään ja laajentamaan sujuvasti käyttäjätarpeiden mukaisesti. Järjestelmän langaton toteutus mahdollistaa myös laitteiden helpon uudelleenkäytettävyyden, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus myös lyhyempään sopimuskauteen. 

Kodin turvalaitteet havainnoivat vanhuksen terveydentilaa ja estävät vakavilta tapaturmilta

Suvanto Caren kodin turvalaitteet toimivat täysin huomaamattomasti ja seuraavat automaattisesti vanhuksen aktiivisuutta ja aktiivisuuden tasossa pidemmällä aikavälillä tapahtuvia muutoksia. Nämä kodin turvalaitteet oppivat vanhuksen rutiinit ja vuorokausirytmin ja havaitsevat poikkeavia käyttäytymistapahtumia, kuten poikkeavaan aikaan sisätiloista poistumista tai huonoa nukkumista tai syömistä. 

Käyttäytymistä havainnoimalla voidaan tunnistaa ja puuttua ajoissa vanhuksen terveydentilassa tapahtuviin muutoksiin ja estää vakavampien tapaturmien syntyminen. Suvanto Care kodin turvalaitteet omaavat kaatumisen havainnointitoiminnon, jonka avulla ratkaistaan yksin asumiseen oleellisesti liittyvä ongelma, kun normaalisti kaatumistapaturmista valtaosa jää havaitsematta kokonaan tai riittävän ajoissa. 

Suvanto Care haluaa toimia arvojensa mukaisesti vastuullisena kumppanina ja tarjota rauhaa ja turvaa vanhuuteen. Haluamme olla tukemassa niin yksityistä kuin julkista kotihoivaa. Otamme vastuun niin ihmisistä, yhtiöstä kuin ympäristöstä ja haluamme pitää lupauksistamme kiinni. Suvanto Care toimii vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen. Toiminnassamme kestävyys käsittää niin ekologisen, taloudellisen kuin sosiaalisenkin kestävyyden. Haluatko näitä Suvannon mahdollistamia asioita?

Turvallisuutta yksin
asumiseen
Oikea-aikaista apua
Kiireettömiä kohtaamisia
Jatkuvaa avun
saavutettavuutta
Vaivatonta ja arkea
häiritsemätöntä teknologian
hyödyntämistä

Suvanto

Palvelut

Turvakello

Suvanto Turvakello on rannekelloa muistuttava paikantava turvapuhelin. Helposti mukana kulkeva ja huomaamaton laite tuo turvallisuutta ulkoiluun, matkustamiseen ja asumiseen.

Mukana

Paikantava turvapuhelin takaa turvallisuuden niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Hälyttää myös automaattisesti kaatumisesta ja poistumisesta liian kauas kotoa.

Turvapuhelin

Suvanto Turvapuhelin tuo turvaa kaikkialla. Turvapuhelin on helppoa kuljettaa mukana kaikkialle ja sen helppokäyttöisyyden ansiosta yhteydenpito hätätilanteissa onnistuu varmasti.

Älylukko

Suvanto Älylukko poistaa avainten käyttötarpeen. Ulko-oveen asennettavan älylukon ansiosta ovi on avattavissa helposti Suvanto Care -mobiilisovelluksella.

Kotona

Havainnoi arkea ja hälyttää apua automaattisesti havaittuaan poikkeavuutta. Arkea häiritsemättömät havaintoyksiköt turvaavat asumista niin kotona kuin palvelutalossa.

Videopuhelu

Suvanto Videopuhelu mahdollistaa etäyhteydenpidon silloinkin, kun kasvokkain tapaamiseen ei ole mahdollisuutta. Sen avulla on mahdollista lieventää yksin asuvan yksinäisyyttä ja siitä koituvia haasteita.

Ryhmävideo­puhelu

Videopuhelu on turvallinen ja helppo yhteydenpitokanava yksin asuvan vanhuksen, hoitajien sekä lähipiirin kesken.

Lääke­muistuttaja

Muistuttaa lääkkeen ottamisesta oikeaan aikaan automaattisesti. Laite hälyttää, mikäli lääke jää ottamatta, jolloin voidaan avustaa lääkkeen otossa.

Mobiilisovellus

Ammattilaisen ja läheisen käytössä oleva helppokäyttöinen sovellus, joka näyttää jatkuvan tilannekuvan ja toimii päiväkirjana sekä hälytysten käsittelyssä.

Päivystys­keskus

Suvanto Päivystyskeskus on valppaana kaiken aikaa! Se tarjoaa nykyaikaisen tavan vastaanottaa ja käsitellä asiakkailta tulevat turvahälytykset.

Ole yhteydessä

Soita meille:
Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta:

Tai laita viestiä alla olevalla

lomakkeella

Olen kiinnostunut: