21.04.2021

Ikäihmisten palvelut kaikkien ulottuville

Pitkän elämän kruunaa usein se, että on saanut asua kotona mahdollisimman pitkään. Oman kodin tutussa ympäristössä on turvallista elää jo hidastuneenkin arjen keskellä. Ikäihmisten palvelut tulisi järjestää niin, että ne olisivat tukemassa kotona asumista kaikin tavoin. Omalla painollaan sujuva kotiarki pitää usein ikäihmiset virkeämpinä ja toimintakykyisempinä.

Vanhuspalvelujen tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa runsaasti väestön ikääntymisen myötä. Erilaiset vanhuspalvelut sekä muut tukitoimet ovat edistäneetkin ikäihmisten elämänlaatua ja olleet tukemassa kotona asumisen onnistumista, ja tämä trendi on lisääntymässä entisestään. Useassa kunnassa lisääntyneeseen palvelutarpeeseen saadaan apua teknologiasta, kuten Suvanto Care -palveluista, joka on tukemassa ikäihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään. Turvallisen kotona asumisen tueksi voidaan ottaa esimerkiksi Suvanto Kotona -palvelu sekä useita muita arkea turvaavia palveluita.

Hyvinvointia vanhuspalveluiden kautta

Kotona asuvat ikäihmiset ovat tyytyväisimpiä elämäänsä verrattuna palveluasumisessa asuviin ikäihmisiin. Tämä johtunee siitä, että meillä jokaisella on tarve saada elää oman näköistä elämää ilman muiden asettamia tarkkoja rajoituksia, joten itsenäisesti asuvat kokevat hallitsevansa elämäänsä paremmin.

Tyytyväisyys omaan elämään lisää hyvinvointia ja virkeyttä myös ikäihmisen arjessa. Hyvinvoiva vanhus pärjää usein vähemmillä vanhuspalveluiden tukitoimilla, mikä tuo merkittävää säästöä kuntien budjettiin. Useimmat ikäihmiset eivät välttämättä edes tiedä mahdollisuuksistaan saada apua arkeensa, joten kunnille jää tehtäväksi markkinoida erilaisia palveluja ikääntyneille asukkailleen.

Kunnissa, joissa Suvanto Care -palvelut on otettu käyttöön, voivat tarjota ikäihmisten palveluja monipuolisemmin, mitä aikaisemmin. Tämän mahdollistaa vanhuspalveluiden resurssien kasvaminen, sillä Suvanto Care helpottaa hoitotyön organisointia sekä tuo merkittävästi lisää aikaa hoitotyöhön.

Suvanto Care on ikäihmisten palvelua parhaimmillaan

Ikäihmisten palvelut tulisi olla kaikille asukkaille tasavertaisesti saatavilla. Moni ikäihminen kuitenkin ajattelee, että hänellä ei ole oikeutta saada kunnallista apua, kun vielä pystyy jotenkuten itsestä huolehtimaan. Kuitenkaan kenenkään ikäihmisen ei tarvitse tuntea turvattomuutta yksin asuessaan, vaan hänellä on mahdollisuus saada kunnallista tai yksityistä vanhuspalvelua jo vähäiseenkin tarpeeseen.

Suvanto Caren tuottama palvelu perustuu edulliseen ja helposti käyttöönotettavaan konseptiin, joka palvelee monipuolisesti niin ikäihmistä, hänen läheisiään sekä hoidon tuottajaa. Teknologiaan pohjautuvassa ikäihmisten palvelussa korostuvat turvallisen arjen tuottaminen sekä hoidon ohjaaminen asiakaslähtöisesti. Ikäihmisten hyvinvointi ja tyytyväisyys heijastuvat hoitohenkilökunnan työssä jaksamiseen sekä työhyvinvointiin. 

Ikäihmisten palvelut on vaivattomin tuottaa nykyaikaisia keinoja käyttäen. Teknologia ei poista asiakkaan sekä hoitohenkilökunnan välistä yhteyttä, vaan pikemminkin vahvistaa sitä; yksinasuvan on helpompi olla hoitajaansa yhteydessä sekä saada tukea arkisiin ongelmiinsa esimerkiksi etäyhteyksien avulla.