30.05.2022

Ikäihmisten liikunta – kannusta ikääntynyt liikkeelle!

Ikääntyessä kunto laskee ja lihasvoima heikkenee. Olisi kuitenkin hyvin tärkeää, että kehon toimintakykyä pyrittäisiin pitämään yllä mahdollisuuksien mukaan. Parhaimmillaan ikäihmisten liikunta ehkäisee monenlaisia sairauksia sekä parantaa kokonaisvaltaisesti elämänlaatua.

Liikuntaa ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa. Mikäli liikunta ei ole aiemmin kuulunut ikääntyneen arkeen, liikkumisen voi aloittaa esimerkiksi kevyistä kävelylenkeistä. Arkinen liikunta ja kotipiirissä tapahtuva puuhailu ovat liikettä parhaimmillaan. Mikäli ikääntyneellä on voimia ja mahdollisuuksia, ei arkiaskareiden parissa puuhastelua tarvitse estellä.

– Aika monikin haluaa vielä liikkua ja kulkea itsenäisesti. Halutaan tehdä vanhasta tottumuksesta metsähommia tai hoitaa pihalla kasveja, kertoo Pielaveden kotihoidon asiakasohjaaja Hanna Vainikainen.

Mukana-paikannin tuo lisää turvaa liikkumiseen

Suvanto Caren Mukana-paikannin kannustaa itsenäiseen liikkumiseen. Sen kautta on helppo hälyttää apua, mikäli ulkona sattuu kaatuminen tai paluureitti unohtuu. Mukana -paikantimen puheyhteys on etu, mitä sekä ikääntyneet että hoitohenkilökunta arvostavat.

– Mukana-paikantimen etuna on ehdottomasti myös se, että se ei ole sidottu asuinpaikkaan. Kun toiset turvalaitteet lakkaavat toimimasta kodista poistuttaessa, toimii Mukana-paikannin ulkonakin. Ikääntynyt pystyy lähtemään vaikka lomanviettoon kotipaikalleen. Mukana on edullinen, toimii kaikkialla, eikä omaisten tarvitse sitä varten hankkia erillisiä SIM-kortteja itselleen, Vainikainen kertoo.

Iän myötä liikkuminen saattaa käydä haasteelliseksi, eikä kotoa välttämättä tule poistuttua oma-aloitteisesti. Elinpiirin kaventuessa vähäisestäkin liikunnasta tulisi pitää kiinni. Jaloittelu, postin haku, siivoustyöt, ruoanlaitto tai kahvipannun lataaminen – pienetkin teot ylläpitävät ikääntyneen toimintakykyä.

Kaatumisen pelko voi johtaa ikävään noidankehään: liikkuminen vähenee, mikä on omiaan lisäämään kaatumisen riskiä. Siksi paras tapa ehkäistä kaatumista on nimen omaan liikkuminen.

– Liikunta on tärkeää toiminnan ylläpidon ja kotona pärjäämisen tueksi. Kun jaloissa on voimaa, on myös sitä tasapainoa mikä ehkäisee kaatumista. Jos kaatumisen seurauksena joutuu toipumaan pitkään, vaatii uskallusta lähteä taas liikkeelle, Hanna Vainikainen havainnollistaa.

Älä passaa, kannusta!

Omaisilla on tärkeä rooli liikuntaan kannustamisessa. Osa ikääntyneistä saattaa olla sitä mieltä, että vanhana ei enää tarvitse liikkua. Omaiset saattavat hyvää tarkoittaen mennä tähän mukaan ja kenties passata ikääntynyttä hieman liikaakin.

– Toiset taas kannustavat tekemään itse ja ottavat mukaan arkitouhuun. Tehdään vaikka yhdessä ruokaa. Jos fysoterapeutilta tulee jumppaohjeita, nehän jäävät ikääntyneiltä itsenäisesti helposti tekemättä, mutta omaiset taas voivat innostaa tekemään niitä jumppia vaikka yhdessä, Vainikainen neuvoo.

Suvanto Videopuhelun kautta pieneen liikkumiseen voi houkutella myös ruudun toiselta puolelta. Kehotuksen liikkumisen voi ujuttaa mukaan lähes huomaamattomasti.

– Sen avulla me hoitajatkin pyydämme vaikka että käytkö hakemassa lääkkeet. Tällaista pientä liikettä, Hanna Vainikainen hymyilee.