15.07.2022

Ikääntyneen mielenterveys – auta, tue, puhu

Ikääntyneen mielenterveys saattaa horjua monesta syystä. Aivojen toimintaan liittyvien sairauksien lisäksi mieltä kuormittaa yksinäisyys, oman fyysisen kunnon heikkeneminen ja läheisten menettäminen. Toisaalta ikääntyneiden voimavarana ovat elämän tuoma kokemus sekä armollisuus itseä ja muita kohtaan.

Sosiaaliset kontaktit vähentävät yksinäisyyden tunnetta

Sosiaaliset kontaktit, terveelliset elämäntavat, uni, liikunta ja merkityksellinen tekeminen tukevat ikääntyneen mielenterveyttä ja elämänlaatua. Erityisesti yksinäisyys voi kuitenkin horjuttaa psyykettä ja aiheuttaa jopa masennusta. Eläke ja poistuminen työyhteisöstä, ero tai leskeytyminen aiheuttavat usein sen, että päivittäiset ihmiskontaktit vähenevät.

Jos oma läheinen asuu kaukana tai arjessa on liian vähän aikaa säännöllisiin tapaamisiin, sopikaa lähipiirin kanssa yhteydenpitovuorot. Jokainen voi kerran viikossa soittaa tai kyläillä ikääntyneen luona. Erittäin hyvänä apuna yhteydenpidossa ja kontaktien lisäämisessä on Suvanto Videopuhelu: sen avulla ikääntynyt pääsee näkemään keskustelukumppaninsa kasvotusten vaikka toiselta puolelta Suomea.

Teknologiaa hyödyntämällä ikääntynyt voi asua vielä pitkään omassa kodissa ja välttää siirtymisen tehostettuun palveluasumiseen. Suvanto Kotona -sensoreiden avulla voidaan varmistaa ikääntyneen toimintakyky ja vireys, joka voi muun muassa puolison kuoleman johdosta alentua ja aiheuttaa masennusta. Kotihoito ja omaiset voivat aktiivisesti olla ikääntyneeseen läsnä Suvanto Videopuhelun avulla.

Fyysinen hyvinvointi tukee ikääntyneen mielenterveyttä

Fyysisen hyvinvoinnin merkitys ei ikääntyessä katoa mihinkään. Vaikka emme kykenisi samanlaisin suorituksiin kuin nuorempana, tukee liikunta ja ulkoilu terveyttämme monipuolisesti: ruoka maistuu, uni tulee paremmin, kaatumiset ja loukkaantumiset vähenevät, elinpiiri laajenee ja luontokokemukset tai ihmisten kohtaaminen virkistävät.

Kunnon heiketessä tai muistisairauden iskiessä ei ole mitään syytä hylätä liikuntaa kokonaan. Jos kaatuminen, voimien hiipuminen tai muistin pätkiminen estää liikkumisen tyystin, avuksi kannattaa hankkia Suvanto Mukana -paikannin.

Elämällä on merkitystä

Elämän merkitykselliseksi kokeminen edistää hyvää mielenterveyttä. Erilaiset järjestöt, eläkekerhot ja harrastepiirit antavat tekemistä päiviin. Yhteisölliseen tai hengelliseen toimintaan osallistuminen kasvattaa omaa hyvinvointia.

Iän myötä särmät hioutuvat ja elämänkokemusten myötä ihminen kasvaa suvaitsemaan myös toisia. Armollisuus itseä sekä muita kohtaan tyynnyttää mielen kuohuja. Pitkä elämänkokemus takaa sen, että on nähnyt niin huonoja kuin hyviäkin hetkiä: kauaskatseisuus auttaa taistelemaan myös vaikeiden päivien yli.

  • Fyysinen hyvinvointi edistää myös mielenterveyttä. Lue tästä artikkelista lisää siitä, kuinka kannustaa ikääntynyt liikkeelle.
  • Hyvä uni tuo virkeyttä päiviin. Lue täältä lisää siitä, miten edistää laadukasta unta iän karttuessa.
  • Tasapainoinen ruokavalio sekä muiden terveellisten elämäntapojen edistäminen tukee myös mielen hyvinvointia.
  • Hyvät ihmissuhteet ovat tärkeitä. Kannusta ikääntynyt mukaan järjestötoimintaan, kerhoihin ja harrastustoimintaan. Sopikaa yhdessä suvun kanssa säännöllisestä yhteydenpidosta.  

Jatkuva alakulo tai elämänhalun hiipuminen eivät ole vanhuuden oire, joita täytyy vain oppia sietämään. Mielenterveyden ongelmat, ahdistuneisuus ja masennus ovat vakavia sairauksia myös ikääntyneelle. Jos olet huolissasi läheisesi mielenterveydestä, älä epäröi ottaa asiaa puheeksi hänen tai hoitohenkilökunnan kanssa. Laadukas elämä kuuluu kaikille ikävuosista riippumatta.