24.05.2021

FinCCHTA julkaisi suosituksen Suvanto Care -palvelusta

Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö, FinCCHTA, on julkaissut suosituksen Suvanto Care -palvelusta. Hoitoteknologioiden arviointia suorittavat asiantuntijat päätyivät kriteeristön perusteella antamaan suosituksen palvelun soveltuvuudesta terveydenhuollon käyttöön. Digi-HTA-kriteeristö kattaa vaikuttavuuden, kustannusten, käytettävyyden ja turvallisuuden arvioinnin, joita kutakin osa-aluetta on arvioitu suosituksessa tarkemmin erikseen. Tietoturvan ja -suojan osalta arviointi on suoritettu kattavasti käyttäen sosiaali- ja terveydenhuollon hankintojen tietoturva- ja tietosuojavaatimuskantaa.

Suvanto Care -palvelun todetaan suosituksessa sopivan hyvin kotona asuvan asiakkaan voinnin seurannan ja turvallisuuden huomioimiseen. Palvelu mahdollistaa yksilölliseen laitekokonaisuuteen perustuen etäpalvelujen hyödyntämisen erityisesti kotihoidossa. Palvelun todetaan suosituksessa niin ikään mahdollistavan myös jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin ja kotihoidon palvelukokonaisuuden kehittämisen.

Palvelun käyttö on voimakkaasti laajentunut viime vuosina, josta johtuen tutkimuksellinen näyttö tuotteen vaikuttavuudesta loppuasiakkaan kannalta on vielä rajallista. Palvelua käyttävien organisaatioiden kannalta näyttö taloudellisesta hyödystä on kuitenkin todettu riittäväksi ja ratkaisun hyödyntäminen erittäin kustannustehokkaaksi.

Tutustu suositukseen alla näkyvästä linkistä ja ota yhteyttä meihin. Kerromme mielellämme lisää, miten palvelulla voidaan tukea kotihoitoa tehokkaasti ja monipuolisesti.

Soita 040 6533 222 tai lähetä sähköpostia meille myynti@suvantocare.fi niin otamme teihin yhteyttä!

Tutustu Suvanto Care -palvelun Digi-HTA -arviointi ja suositusdokumenttiin.

Mikä on Digi-HTA?

”Digi-HTA on terveydenhuollossa käytettävien mobiilisovellusten, robotiikan ja tekoälyn arvioimiseen kehitetty työkalu. Sen keskeisiä arvioitavia osa-alueita ovat menetelmän vaikuttavuus, turvallisuus, kustannukset ja käytettävyys. Tietosuojan ja -turvan arviointiin käytetään Kyber Terveys -hankk​een tuottamaan tietoturva- ja tietosuojavaatimusten listaa.”

Lähde: FinCCHTA, viitattu 24.5.2021