13.12.2023

Etäviriketoimintaa Suvanto Care -palvelun avulla

Terveiset Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemen campukselta!

Olemme tiimi sairaan- ja terveydenhoitajaopiskelijoita ja saimme toteuttaa syksyllä 2023 työharjoittelun projektina, jossa olemme suunnitelleet, toteuttaneet ja kehittäneet etäkotihoidon viriketoimintaa. Yhteistyökumppaneinamme ovat olleet Suvanto Care, Lapha Rovaniemen kotihoito ja Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvointipiste Vire. Toiminta on saanut hyvän vastaanoton ja sitä pyritään jatkamaan ja kehittämään edelleen opiskelijoiden toimesta asiakkaiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Etäviriketoiminta on tapahtunut käytännössä opiskelijatiimin ja asiakkaiden ollessa omilla laitteillaan yhteydessä toisiinsa ryhmävideopuhelun välityksellä. Tapaamiset ovat olleet ennalta sovittuna aikana niin, että ikääntyneet asiakkaat ovat olleet kotonaan Suvanto Care -laitteilla ja opiskelijat Lapin ammattikorkeakoululla tietokoneella. On yleistä, että kotona asuva ikäihminen saattaa kokea yksinäisyyttä ja kaivata virikkeitä, vaihtelua ja seuraa arkeensa. Tästä lähtökohdasta olemme saaneet ohjataksemme kaksi ryhmää, joiden arkeen etäviriketoiminta on sopinut toteutettavaksi.

Hyvän mielen ja hyvinvoinnin edistäminen Suvanto Caren avulla

Toiminnassa on alusta asti pyritty luottamuksellisuuteen, tasa-arvoisuuteen ja joustavuuteen. Suvanto Ryhmävideopuhelu on turvallinen ja helppo yhteydenpitokanava yksin asuvan vanhuksen ja viriketoimintaa tarjoavan opiskelijatiimin välillä. Ennalta sovittuna aikana toteutettu ryhmätapaaminen tuo tasapuolisesti jokaisen vanhuksen tutusta kotiympäristöstä ”kylään” muiden vanhusten ja opiskelijoiden seuraan. Heidän ei tarvitse poistua kotoaan ja tapaamisympäristönä on neutraali kohtaamispaikka Suvanto Care -laitteen ruudulla.

Ryhmävideopuhelut ovat opiskelijoiden kontrolloimia ja tapaamiset ohjelmallisia ja ennalta hyvin suunniteltuja sisältäen muistelua, visailua ja jumppaa. Jokaisen tapaamisen alussa jokainen saa vuorollaan kertoa lyhyesti päivän kuulumisensa. Asiakkaiden omaiset ja hoitajat voivat olla tapaamisissa asiakkaan tukena. Kokemustemme mukaan etäviriketoiminta on ollut opettavaista, mielenkiintoista, innovatiivista, ajankohtaista. Virtuaalinen kohtaaminen on ollut sekä opiskelijalle että asiakkaalle hyvän mielen tuovaa toimintaa, joka saattaa tuoda yhteen jopa lapsuuden ystävät.

Digitaitoja ikääntyneelle ja hyödyllisiä taitoja tulevalle hoitajalle

Digilaitteiden käyttö voi olla ikääntyneelle haastavaa. Suvanto Care -sovelluksen ja -laitteiden helppokäyttöisyys on kuitenkin yllättänyt positiivisesti ja erityisiä laiteteknisiä ongelmia ei ole ollut. Ryhmävideopuheluissa olemme ongelmitta hyödyntäneet kuvien, videoiden ja musiikin jakamista asiakkaiden näytöllä. Viriketoiminnan mahdollisuudet eivät rajoitu laitteen toimintoihin ja hyvin pohjustetulla kerronnalla ovat ikääntyneet ovat ottaneet kuva- ja musiikkivisat innostuneina vastaan.

Tästä toiminnasta saamme mukaamme paljon oppeja, joita voimme hyödyntää hoitotyössä. Tekniset taidot, etäohjaus, tiimityöskentely ja ikääntyneiden kohtaaminen etänä kehittyvät. Parasta on, että saamme tuoda asiakkaiden elämään sosiaalisia hetkiä ja saamme itsekin iloa päiväämme. Ihmisten arvostava kohtaaminen ja innostava vuorovaikutus on merkityksellistä iästä riippumatta.

Suosittelemme Suvanto Care -laitteiden hyödyntämistä hoitoalan opinnoissa.