Suvanto Etämittaus varmistaa vanhuksen hyvinvoinnin seuraamisen etänä

Suvanto Etämittaus mahdollistaa omatoimisesti kotona tehtävien mittausten seuraamisen. Mittaustiedot siirtyvät automaattisesti läheisen ja hoitajan Suvanto Care -sovellukseen, joka hälyttää automaattisesti poikkeavista arvoista tai unohtuneesta mittauksesta.  

 

Suvanto Care -palvelukokonaisuudessa vanhuksen toiminnan havainnointia tehdään sekä perinteisen liikkeen tunnistamisen, että kehon tunnistamiseen perustuvan tekniikan avulla. Suvanto Care hyödyntää ihmiskehon lämpötilaheijasteen tunnistamisteknologiaa, jonka avulla voidaan tuottaa tarkkaa tietoa Suvanto Care -seurantasovellukselle.

Suvanto Care -sovelluksen avulla hoitaja voi ikäihmisen aktiivisuuden, ruokailun ja lepojaksojen havainnoinnin perusteella päätellä terveydentilan muutoksia, jotka voivat liittyä vaikka Diabetekseen, virtsatieinfektioihin tai muistihäiriöihin. Suvanto Etämittaus täydentää mainiosti tätä kokonaisuutta ja mahdollistaa kotihoidon etäpalvelut ajasta ja paikasta riippumatta. 

Suvanto Etämittaus mahdollistaa kustannustehokkaan ja turvallisen ratkaisun vanhuksen hyvinvoinnin seuraamiseen etänä niin yksityisille kuin julkiselle sektorillekin. Ole yhteydessä, niin kerromme mielellämme lisää!  

Suvanto Etämittaus pitää huolta vanhuksen terveydentilasta

Suvanto Etämittaus mahdollistaa niin punnituksen, kuumemittauksen, verenpaineen, verensokerin, happisaturaation kuin spirometriankin etämittaamisen kotona. Asukkaan Suvanto Etämittaus -sovellus on helppokäyttöinen, muistuttaa automaattisesti ikäihmistä tulevasta mittauksesta, ohjeistaa ja antaa palautetta mittausta tehtäessä. Kotona tehdyt etämittaustiedot siirtyvät automaattisesti läheisen ja hoitajan käytössä olevaan Suvanto Care -sovelluksen päiväkirjaan.

Suvannon etämittauspalvelu hälyttää automaattisesti omaisille ja hoitajille, jos mittaus on jäänyt tekemättä tietyllä aikavälillä tai mittausarvot poikkeavat asetetuista viitearvoista. Näin ikäihmisen terveydentilan muutoksiin pystytään puuttumaan oikea-aikaisesti, apu voidaan kohdentaa tiettyyn aikaan ja lääkityksen tasoa voidaan säätää muuttuneen tilanteen mukaan. 

Verenpaineen etämittaus tuo tietoa verenpaineen muutoksista ja sopii mainiosti vanhuksille sekä erityisesti niille, joiden epäillään kärsivän verenpainetaudista. Etämittaus auttaa ikäihmisiä hahmottamaan verenpainelääkkeen tai elintapojen muutoksen vaikutusta verenpaineeseen. Mahdollisen sydäninfarktin aiemmin kokeneet voivat hyötyä myös verenpaineen etämittauksesta. 

Verensokerin etämittaus helpottaa vanhuksen arjen tasapainoilua sopivan ravinnon, liikkumisen ja levon löytämisessä sekä luotettavassa seuraamisessa. Verensokerin etämittaus muistuttaa automaattisesti, kun verensokerin mittaus tulee tehdä. Mittaustulokset päivittyvät automaattisesti Suvanto Care -sovellukseen omaisen ja hoitajan nähtäville. Näin seuranta ja etähoito on tehokkaampaa ja varmistaa tarvittaessa nopeankin reagoinnin muuttuneisiin mittaustuloksiin.  

Kotihoidon etäpalvelut säästävät työaikaa ja kustannuksia

Suvanto Etämittaus vähentää selvästi nykyisen mallin mukaisia kunnan kotihoidon rutiinikäyntejä ja analysointiin kuluvaa työaikaa. Kotihoidon etäpalvelut tehostavat merkittävästi diagnoosin tekoa ja vapauttavat henkilöresursseja muiden potilaiden hoitoon. 

Etämittaus-sovellus helpottaa hoitajien lisäksi myös kotona yksin asuvaa vanhusta. Helppokäyttöinen sovellus muistuttaa potilasta mittausajankohdasta, neuvoo mittauksen suorittamisessa, pitää huolta mittauksen onnistumisesta ja lähettää mittaustulokset suoraan seurantasovellukseen. 

Suvanto Caren etähoito mahdollistaa, että vanhuksen kotona asumisen turvallisuus paranee ja omaisten huoli häviää. Kotihoidon etäpalvelut tuovat selvää kustannussäästöä, kun kotihoidon turhilta rutiinikäynneiltä vältytään ja hoitoa voidaan ohjata tarvelähtöisesti ja oikeaan aikaan. Etämittaus säästää tehokkaasti niin työaikaa, matkustamista kuin ympäristöäkin. Haluaisitko sinäkin näitä Suvanto Etämittauksen mahdollistamia asioita?

Näin Suvanto Etämittaus
palvelu toimii

Suvanto Etämittaus

Suvanto Etämittaus palvelu

Suvanto Etämittaus mahdollistaa hyvinvoinnin aktiivisen seurannan etänä. Kotona tehdyt mittaustiedot siirtyvät automaattisesti läheisen ja hoitajan käytössä olevaan Suvanto Care -sovellukseen.

  • Mahdollistaa omatoimisesti kotona tehtävien mittausten seuraamisen
  • Hälyttää automaattisesti omaisille ja hoitajille, jos mittausarvot poikkeavat asetuista rajoista tai mittaus on tekemättä tietyllä aikavälillä

Suvanto

Palvelut

Kotona

Havainnoi arkea ja hälyttää apua automaattisesti havaittuaan poikkeavuutta. Arkea häiritsemättömät havaintoyksiköt turvaavat asumista niin kotona kuin palvelutalossa.

Mukana

Paikantava turvapuhelin takaa turvallisuuden niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Hälyttää myös automaattisesti kaatumisesta ja poistumisesta liian kauas kotoa.

Lääke­muistuttaja

Muistuttaa lääkkeen ottamisesta oikeaan aikaan automaattisesti. Laite hälyttää, mikäli lääke jää ottamatta, jolloin voidaan avustaa lääkkeen otossa.

Älylukko

Suvanto Älylukko poistaa avainten käyttötarpeen. Ulko-oveen asennettavan älylukon ansiosta ovi on avattavissa helposti Suvanto Care -mobiilisovelluksella.

Videopuhelu

Suvanto Videopuhelu mahdollistaa etäyhteydenpidon silloinkin, kun kasvokkain tapaamiseen ei ole mahdollisuutta. Sen avulla on mahdollista lieventää yksin asuvan yksinäisyyttä ja siitä koituvia haasteita.

Ryhmävideo­puhelu

Videopuhelu on turvallinen ja helppo yhteydenpitokanava yksin asuvan vanhuksen, hoitajien sekä lähipiirin kesken.

Etämittaus

Mittaustieto siirtyy automaattisesti ammattilaiselle ja omaiselle kotona tehdystä mittauksesta. Hälyttää myös automaattisesti poikkeavuudesta.

Mobiilisovellus

Ammattilaisen ja läheisen käytössä oleva helppokäyttöinen sovellus, joka näyttää jatkuvan tilannekuvan ja toimii päiväkirjana sekä hälytysten käsittelyssä.

Turvakello

Suvanto Turvakello on rannekelloa muistuttava paikantava turvapuhelin. Helposti mukana kulkeva ja huomaamaton laite tuo turvallisuutta ulkoiluun, matkustamiseen ja asumiseen.

Turvapuhelin

Suvanto Turvapuhelin tuo turvaa kaikkialla. Turvapuhelin on helppoa kuljettaa mukana kaikkialle ja sen helppokäyttöisyyden ansiosta yhteydenpito hätätilanteissa onnistuu varmasti.

Päivystys­keskus

Suvanto Päivystyskeskus on valppaana kaiken aikaa! Se tarjoaa nykyaikaisen tavan vastaanottaa ja käsitellä asiakkailta tulevat turvahälytykset.

Ole yhteydessä

Soita meille:
Sähköpostilla tavoitat meidät osoitteesta:

Tai laita viestiä alla olevalla

lomakkeella

Olen kiinnostunut: